Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Εμμανουηλίδης)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Εμμανουηλίδης Λεωνίδας του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Εμμανουηλίδης Δανιήλ του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.


Εμμανουηλίδου Αναστασία, σύζυγος Δανιήλ, το γένος Θ. Κυλινδιρόπουλου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Εμμανουηλίδης Σπύρος του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Εμμανουηλίδου Φωτεινή, χήρα Ευσταθίου, το γένος Γρηγορίου Ζαπίδη. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Εμμανουηλίδης Θεόδωρος του Εμμανουήλ. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ - Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Εμμανουηλίδου Παρθένα, το γένος Νικολάου Υψηλόπουλου ή Ιντζέ. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ - Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Εμμανουηλίδης Μιχαήλ του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Εμμανουηλίδου Κυριακή, το γένος Μιχαήλ Σαμλόγλου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Εμμανουηλίδης Σπύρος. Δήλωση καταγωγής από Καραχισάρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κύργια Δράμας (πρώην Οργαντζή). Γραφείο Εποικισμού Δράμας. (Βρέθηκε απών κατά τον έλεγχο της απογραφής. Πιθανότατα μετεγκαταστάθηκε και είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Εμμανουηλίδη Σπύρο που εγκαταστάθηκε στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης).

Εμμανουηλίδης Νικόλαος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κύργια Δράμας (πρώην Οργαντζή). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Εμμανουηλίδου Σοφία του Νικολάου, το γένος Ιωάννη Κανιτίδη ή Παπαδόπουλου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κύργια Δράμας (πρώην Οργαντζή). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Εμμανουηλίδης Ηλίας του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κύργια Δράμας (πρώην Οργαντζή). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Εμμανουηλίδου Παρθένα του Ηλία, το γένος Ν. Σαχάν. Δήλωση καταγωγής από Κολωνία (πιθανότατα από το Ασαρτζούκ). Εγκατάσταση στα Κύργια Δράμας (πρώην Οργαντζή). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Εμμανουηλίδης Δημήτριος. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Εμμανουηλίδης ή Μιχάλογλου Μιχαήλ του Θωμά. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Εμμανουηλίδου Πελαγία του Παύλου, το γένος Ισαάκ Καρίπογλου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Εμμανουηλίδης Αβραάμ του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Εμμανουηλίδης Αναστάσιος του Εμμανουήλ. Δήλωση καταγωγής από Κιογνιούκ – Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Άλωρο Αριδαίας (πρώην Ρούδινο). Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Εμμανουηλίδης Παντελής του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Καγιά-τιπή Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ριζοχώρι Πέλλας (πρώην Ρούζινο). Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Εμμανουηλίδου Μαρία του Παντελή. Δήλωση καταγωγής από Κηζίκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ριζοχώρι Πέλλας (πρώην Ρούζινο). Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου