Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Ιορδανόπουλος, Ιορδανίδης, Ιορδάνου)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Ιορδανοπούλου ή Δεμιρτζόγλου Δέσποινα του Παύλου, το γένος Μιχαήλ Λαμπριανόογλου. Δήλωση καταγωγής από Μπαϊράμ-δανισμάν - Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας (πρώην Άγιος Γεώργιος). Γραφείο Εποικισμού Πρεβέζης.

Ιορδάνου ή Καζανίδου Σουσάνα του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Καδήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γαστούνη Ηλείας. Γραφείο Εποικισμού Αχαϊοήλιδος.

Ιορδανόπουλος ή Κωνσταντιντίδης Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου ή Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Κιός-κιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ζυγό Καβάλας. Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιορδανόπουλος Θωμάς του Τιμοθέου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση Δοξάτο Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανόπουλος Συμεών του Ισαάκ. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση Δοξάτο Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση Δοξάτο Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανόπουλος Παύλος του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση Δοξάτο Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανόπουλος Θεμιστοκλής του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση Δοξάτο Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανοπούλου Θεοδώρα, χήρα Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση Δοξάτο Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανόπουλος Αβραάμ του Νικ. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση Δοξάτο Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανόπουλος Στυλιανός του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Τρουπζή Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Οχυρό Δράμας (πρώην Λίσσε). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανόπουλος Αμανάτιος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Σεϊτ-μπελή Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Περιχώρα Δράμας (πρώην Γκουλάκι). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανόπουλος Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους. Δήλωση καταγωγής από Σεϊτ-μπελή Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιορδανίδης Κωνσταντίνος του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Σιογιόυτ-μπελη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Δόμιρο Σερρών (πρώην Βουλτσίστα). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ιορδανίδης Γεώργιος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Περί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζή-μπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδης Θεόδωρος του Στεφάνου. Δήλωση καταγωγής από Περί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζή-μπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδης Ιερεμίας του Στέφανου. Δήλωση καταγωγής από Περί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζή-μπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδης Παύλος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Περί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζή-μπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδης Σάββας του Συμεών. Δήλωση καταγωγής από Περί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζή-μπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδης Θεόπιστος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Περί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζή-μπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδης Ισαάκ του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Περί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζή-μπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδης Χρήστος του Συμεών. Δήλωση καταγωγής από Περί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζή-μπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδης Φώτιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Περί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζή-μπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδης Θεοχάρης του Μιχαήλ. Δήλωση καταγωγής από Σιογιούτ-μπελη Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νικόπολη Λαγκαδά (πρώην Ζάροβα). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανίδου Μαρούλα του Μιχαήλ, το γένος Ελευθερίου Χιραντούζογλου. Δήλωση καταγωγής από Σιογιούτ-μπελη Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νικόπολη Λαγκαδά (πρώην Ζάροβα). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιορδανόπουλος Ιορδάνης του Ιωσήφ. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (πρώην Σέδες). Γραφείο Εποικισμού Θεσσαλονίκης.

Ιορδανόπουλος Νικόλαος του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Τρουπζή Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μακροχώρι Ημαθίας (πρώην Μικρογούζι). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Ιορδανοπούλου Κυριακή του Λαζάρου, το γένος Θεοδώρου Ποσταλτζή. Δήλωση καταγωγής από Τρουπζή Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μακροχώρι Ημαθίας (πρώην Μικρογούζι). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Ιορδανόπουλος Ελευθέριος του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Τρουπζή Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μακροχώρι Ημαθίας (πρώην Μικρογούζι). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.


Ιορδάν Κεχαγιά Σοφία του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Κεϊλίκα Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Παράδεισο Καβάλας (πρώην Ιντζές). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

9 σχόλια:

 1. με συγκινηση διαβασα το ονομα του παπου μου ιορδανιδησ φωτιοσ και τοχωριο μασ στην πατριδα.μεχρι τωρα νομιζα πωσ το ελεγαν "πιρετετε"ετσι τοβρηκαμε γραμμενο πανω σε ενα ταφο στα θεοδοσια κιλκισ οπου εγκατασταθηκαν.θα ηθελα πολυ να μαθω αν τελικα λεγεται "περιτεπε" και οχι πιρετετε και που ακριβωσ βρισκοταν.ισωσ καποτε αξιωθω να βρεθω στα χωματα των προγονων μασ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ φίλε από τα Θεοδόσια, από τους δικούς μας στη Γαράσαρη το έχω καταγράψει ως Περί-τεπε ή ως Περί-τιπι. Λάβε υπόψη σου οτι η προφορά άλλαζε σε κάθε περιοχή και πιθανόν οι δικοί σας να το έλεγαν αλλιώς. Πάντως βρίσκεται νότια του Σούσεχρη, στο δρόμο προς τη Ζάρα, μετά την κλεισούρα του Κεμίν-πελέν. Κοντά του ήταν επίσης τα ελληνικά χωριά Ματέν και Τερέ-ταμ. Σύντομα θα φροντίσω να ανεβάσω στοιχεία και για την υποδιοίκηση Επεσίου, η οποία προτέθηκε στη Νικόπολη εκκλησιαστικά και διοικητικά, λίγα χρόνια πριν την καταστροφή. Από την περιοχή σας (λίγο βορειότερα από το χωριό Κιζίκ του Χαπές), ήταν ο μεγάλος οπλαρχηγός Βασίλειος Ανθόπουλος, ο αδάμαστος Βασίλ-αγά ή Βασίλ-ουστά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τελικά εμείς οι Γαρασαρέτες έχουμε άδικο στην προφορά. Το σωστό είναι Πιρέτετε!!!
  Σήμερα ονομάζεται Piredede και θα το βρεις στο δρόμο από Ζάρα προς Ρεφαγιέ, λίγο μετά το Ίμραλι, δίπλα σε μια λίμνη-γκιόλα. Εγώ το είχα ταυτοποιήσει κατά λάθος με άλλο χωριό και ευτυχώς η παρατήρησή σου με έκανε να το ξαναψάξω.
  Είναι το μοναδικό δικό μας χωριό σ' εκείνη την περιοχή, εντελώς απομονωμένο από τα υπόλοιπα ρωμέϊκα. Γύρω γύρω ήταν όλο κούρδικα χωριά και είναι άξιο απορίας πως τα κατάφεραν οι δικοί σας να ζήσουν εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. αγαπητε Houperin,σ'ευχαριστω!!!!!το βρηκα στο χαρτη.ομωσ στοblog kafkasios-pontokomitis exeiτο ιορδανιδησ μετο ονομα αμανατ και παρατσουκλι το ΑΣΛΑΝ.ηρθε απο το ΑΤΚΟΖ(καγισμαν)στα θεοδοσια.οπατερασ μου θυμαται πωσ οι παλιοι μιλουσαν για το ΑΚΟΖ και πωσ ελεγαν οτι ηταν ΚΑΡΣΛΙΔΕΣ.επισησ οτι ασλαν φωναζαν μονο τον παπου μου αυτο το θυμαμαι κι εγω.ηγιαγια μου ηταν η ΣΟΦΙΑ το γενοσ μεταλλιδη.οι δε γονεισ τησ μητερασ μου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΜΑΜΑ το γενοσ ΣΑΒΒΙΔΟΥ δεν ξερω καθολου απο που μπορει να ηρθαν.σ'ευχαριστω εκ των προτερων.που βρισκεισ ολεσ αυτεσ τησ πληροφοριεσ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ο μπαμπας μου μου ελεγε για τον Ασλαν και νομοιζο πος ο Φωτις ιταν ο παπους του μπαμπα μου Ανωνυμος λες να ειμαστε και σοι?

   Διαγραφή
 5. και παλι εγω.ο παπουσ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κρατεισε το επιθετο αυτο ενω αλλοι συγγενεισ του πηραν το επιθετο ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αγαπητέ φίλε, νομίζω πως είναι απόλυτα σίγουρο οτι το σόϊ σας είναι από το Πιρέτετε. Κι αυτό γιατί την ίδια καταγωγή δηλώνουν κι άλλοι Ιορδανίδηδες στα Θεοδόσια (Θεόδωρος του Στεφάνου, Ιερεμίας του Στεφάνου, Παύλος του Γεωργίου, Σάββας του Συμεών, Χρήστος του Συμεών, Θεόπιστος του Παναγιώτη και Ισαάκ του Παναγιώτη). Πιθανόν κάποιοι να πήγαν στο Καρς, αλλά τελικά δήλωσαν την αρχική τους καταγωγή.

  Η γιαγιά σου ήταν η Σοφία του Χαράλαμπου Μεταλλίδη, από το Γιαγπασάν του Καρς. Πρέπει να είχε αδελφό Σαμψών και αδελφή Όλγα. Επίσης πρέπει να είχε συγγενείς που πρωτοεγκαταστάθηκαν ως πρόσφυγες στον Έβρο.

  Επίσης να συμπληρώσω οτι υπάρχουν πολλοί Ιορδανίδηδες στα Θεοδόσια, που δηλώνουν ως καταγωγή το Κελεμέν Τραπεζούντος. Ψάξε μήπως από εκεί πήγαν στο Πιρέτετε ή έγινε το αντίθετο.

  Σε κάθε περίπτωση το παλεύουμε και την άκρη θα τη βρούμε για όλους. Γι' αυτό φτιάξαμε το μπλογκ. Να ανταλλάξουμε πληροφορίες και να συμπληρώσουμε το πάζλ της ιστορικής πορείας της φυλής μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Α, ξέχασα. Αν η μητέρα σου έχει σχέση με το Χέρσο Κιλκίς, τότε είσαι εγγονός του Νικολάου Κωνσταντινίδη του Δαυίδ, από το Αρτός του Καρς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλή σας ημέρα!Μόλις σήμερα διάβασα σε σχόλιο που έγινε παραπάνω το εξής:

  "Η γιαγιά σου ήταν η Σοφία του Χαράλαμπου Μεταλλίδη, από το Γιαγπασάν του Καρς. Πρέπει να είχε αδελφό Σαμψών και αδελφή Όλγα. Επίσης πρέπει να είχε συγγενείς που πρωτοεγκαταστάθηκαν ως πρόσφυγες στον Έβρο."

  Ονομάζομαι ΜεταλΛίδου Γεωργία. Ο παππούς μου ήταν ο Μεταλλίδης Σαμψών, Είχε αδερφή Όλγα και νομίζω και Σοφία! ο πρωτότοκος γιός του λεγόταν Χαράλαμπος. και ζούσαν στα Θεοδόσια! Εδώ και αρκετό καιρό ενδιαφέρομαι να μάθω τις ρίζες της οικογένειάς μου. Θα σας ήμουν ευγνώμων λοιπόν εάν είχατε σχετικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή