Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Ζαπίδης, Ζαπάλογλου, Ζαπιόγλου)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

 
Ζαπιόγλου Θεοδώρα του Ελευθερίου, το γένος Κεσκεσιάδου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αχλαδινή Καβάλας (πρώην Αλχανλή). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ζαπίδου Ελισσάβετ του Αδάμ. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.


Ζαπίδης Θεοφύλακτος του Χρήστου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ - Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ζαπάλογλου ή Υψηλόπουλος Ιωακείμ του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ - Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ζαπάλογλου ή Υψηλόπουλος Αβραάμ του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ - Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ζαπίδης Χρήστος του Γρηγορίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ - Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ζαπίδης Ιορδάνης του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ - Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ζαπάλογλου ή Υψηλόπουλος Κυριάκος του Ιακώβ. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ - Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ζαπίδης ή Ζαπάλογλου Νικόλαος του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σκοπό Καβάλας (πρώην Μουρατλή). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου