Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Συμεωνίδης, Συμεώνογλου, Συμεωνογλερίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Συμεωνίδης Ευθύμιος του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Μιχαήλ του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.Συμεωνίδου Άννα του Μιχαήλ. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Ανέστης του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-Βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδου Μυροφόρα του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Σταύρος του Παύλου ή του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδου Δέσποινα του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδου Μαρία ή Σοφία του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Ιωάννης του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Θεόδωρος του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδου Παρθένα του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδου Μαρία του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Παναγιώτης του Φωτίου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Θεόφιλος του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Ιωάννης του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδου Θεοδώρα του Π., το γένος Σεμερδζίδου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Ιωάννης του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Καλλιθέα Ελασσόνας (πρώην Σάντοβο - Ορμανλί). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Χρήστος. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Καλλιθέα Ελασσόνας (πρώην Σάντοβο - Ορμανλί). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Συμεωνίδης Λογγίνος του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβετζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Συμεωνίδου Παρθένα του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβετζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Συμεωνίδης Λογγίνος του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας (πρώην Κοτσικάρι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Συμεωνίδης ή Συμεώνογλου Ηλίας του Χαραλάμπους ή του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβετζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας (πρώην Κοτσικάρι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Συμεωνίδου Σουμέλα του Ηλία, το γένος Αντωνίου Πουρσακτίδου. Δήλωση καταγωγής από Καρακαβετζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας (πρώην Κοτσικάρι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Συμεωνίδης Συμεών του Χαραλάμπους. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβετζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας (πρώην Κοτσικάρι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Συμεωνίδης Στέφανος του Χαραλάμπους. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβετζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας (πρώην Κοτσικάρι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Συμεωνίδης Νικόλαος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας (πρώην Μπόριανη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδου Σοφία του Νικολάου, το γένος Ιωάννου Τελλίδου. Δήλωση καταγωγής από Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας (πρώην Μπόριανη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεώνογλου ή Τσαπακίδης Θωμάς του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Σιογιούτ-μπελή Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Καλλιθέα Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεώνογλου ή Τσαπακίδης Κωνσταντίνος του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Σιογιούτ-μπελή Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Καλλιθέα Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδης ή Τσιαπακίδης Γεώργιος του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Σιογιούτ-μπελή Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Κρυοπηγή Αλιστράτης Σερρών (πρώην Τρεστενίτσα) . Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδης Χαράλαμπος του Ιωάννου. Δήλωση καταγωγής από Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσοκόρυφο Κυργίων Δράμας (πρώην Κέτσιλικ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδης Συμεών του Ιωάννου ή Παναγιώτου. Δήλωση καταγωγής από Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσοκόρυφο Κυργίων Δράμας (πρώην Κέτσιλικ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδης Γεώργιος του Ιωάννου. Δήλωση καταγωγής από Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσοκόρυφο Κυργίων Δράμας (πρώην Κέτσιλικ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδου Μάρθα του Γεωργίου, το γένος Ιωάννου Καριπσιάδου. Δήλωση καταγωγής από Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσοκόρυφο Κυργίων Δράμας (πρώην Κέτσιλικ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδης Παύλος του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδου Παρθένα του Παύλου, το γένος παπα-Στεφάνου Γιαγκουνίδου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεωνίδου Βαρβάρα του Κωνσταντίνου, το γένος Μιχαήλ Γιαγκουνίδου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Συμεώνογλου ή Τσαπακίδης Παύλος του Στεφάνου. Δήλωση καταγωγής από Σιογιούτ-μπελή Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Δόμιρο Σερρών (πρώην Βουλτσίστα). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Συμεώνογλου ή Παπαδόπουλος Ματθαίος ή Σάββας του Χρήστου. Δήλωση καταγωγής από Χαν-Εβή Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αγία Παρασκευή Σερρών (πρώην Ξυλότρος). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Αλκιβιάδης του Συμεών. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδου Μαρία του Χρήστου, το γένος Αναστασίου Σούρογλου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Κυριάκος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδου Αντίκα του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδου Άννα του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Σωκράτης του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Μιχαήλ του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Ιωάννης του Σπύρου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Χρήστος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδη Δέσποινα του Χρήστου, το γένος Θεοδώρου Αμαξίδου. Δήλωση καταγωγής από Αλησάρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Γεώργιος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Αβραάμ του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Ιωάννης του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Ανέστης του Αβραάμ. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδου Μαργαρίτα του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Συμεωνίδης Θεμιστοκλής του Ιωακείμ. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Συμεωνίδου Ελένη του Κλήμεντος. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Συμεωνίδης ή Τουλγάρογλου Σταύρος του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αγγελοχώρι Ημαθίας (πρώην Βέτσισκα Μπέρσκα). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Συμεώνογλου Σοφία του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Κούρβαγη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αρσένιο Πέλλας (πρώην Άρσεν). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Τουλγάρογλου Κυριάκος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρανιά Πέλλας (πρώην Δρένοβο). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Δουλκάρογλου Νικόλαος του Φωτίου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρανιά Πέλλας (πρώην Δρένοβο). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Τουλκάρογλου Σταύρος του Παναγιώτου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρανιά Πέλλας (πρώην Δρένοβο). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης Ιωάννης του Χρήστου. Δήλωση καταγωγής από Κηράτζ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ριζάρι Πέλλας (πρώην Οριζάρι). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδου Χρυσή του Ιωάννου. Δήλωση καταγωγής από Κηράτζ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ριζάρι Πέλλας (πρώην Οριζάρι). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης Παύλος του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σκύδρα Πέλλας (πρώην Βερτεκόπ). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνογλερίδης ή Συμεωνίδης Νικόλαος του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Συμεώνογλου ή Κυριάκογλου Γεώργιος του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεώνογλου ή Συμεωνίδης Πέτρος του Μιχαήλ (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεώνογλου ή Συμεωνίδου Δέσποινα του Πέτρου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Συμεωνόγλου Ευστάθιος του Ελευθερίου (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης Γεώργιος του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδου Ευθυμία του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Μοναστήρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Συμεώνογλου ή Παύλογλου Θεόδωρος του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Συμεώνογλου Ιορδάνης του Χαραλάμπους (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Συμεώνογλου Ιωάννης του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδου Κυριακή του Ιωάννου, το γένος Κωνσταντίνου Κυζίρογλου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης Παύλος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεώνογλου ή Συμεωνίδης ή Χατζή Ιορδάνογλου Ευθύμιος του Φωτίου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Συμεώνογλου ή Χατζή Ιορδάνογλου Θεόδωρος του Ευθυμίου (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδης ή Συμεώνογλου ή Χατζή Ιορδάνογλου Παντελής του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεωνίδου ή Συμεώνογλου Σοφία του Θεοδώρου, τέως σύζυγος Φωτίου Ιωσήφογλου. Δήλωση καταγωγής από Δερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Συμεώνογλου ή Παπαδόπουλος Γρηγόριος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Χαν-Εβή Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βεγόρα Φλώρινας (πρώην Νόβιγκραντ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Συμεώνογλου ή Παπαχαραλάμπους Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Χαν-Εβή Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βεγόρα Φλώρινας (πρώην Νόβιγκραντ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Συμεωνίδου Δέσποινα, χήρα Αλεξάνδρου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Άρδασσα Πτολεμαϊδας (πρώην Σούλποβο). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Συμεωνίδης Ακρίτας του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Σιάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Συμεωνίδης Ιωάννης ή Γεώργιος του Γερασίμου. Δήλωση καταγωγής από Σιάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Συμεωνίδης Πέτρος του Γερασίμου. Δήλωση καταγωγής από Σιάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Συμεωνίδης Σάββας του Αδάμ. Δήλωση καταγωγής από Σιάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Συμεωνίδης Παναγιώτης του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Σιάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Εξοχή Πτολεμαϊδας (πρώην Μπαρακλή). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Συμεωνίδης Φώτιος του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρολίμνη Γιαννιτσών (πρώην Γκόλο Σέλο). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Συμεωνίδου Δέσποινα, χήρα του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρολίμνη Γιαννιτσών (πρώην Γκόλο Σέλο). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Συμεώνογλου Ευθυμία του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Μερ-βασίλ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρολίμνη Γιαννιτσών (πρώην Γκόλο Σέλο). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

5 σχόλια:

 1. Πακαταριδης Χρηστος Εκ Καρακεβεζητ30 Οκτωβρίου 2010 - 7:56 μ.μ.

  Houperin σε ευχαριστω παραπολυ για τις πληροφορίες που μου εδωσες για την οικογενεια Συμεωνιδη... Λοιπόν η Οικογενεια Συμεωνίδη απο το Καρακεβεζήτ-Χοζανα, εχει καταγωγη απο την Κιμισχανα, μετα το κλεισιμο των μεταλλίων μεταφερθήκαν και εγκατασταθηκαν στην Γαρακαβαζτα...απο οτι μου ειπε ο παππους μου Συμεωνιδης Ιωαννης του Χαραλαμπους οπου γεννηθηκε το 1913 στο Καρακεβεζητ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είμαι απο την Αετοράχη όπου ήρθαν πολλοί απο τους Συμεωνίδης και τους περισσότερους τους γνώρισα.Φέτος το Ιούλιο μετα απο έρευνα εντοπίσα και επισκευθηκα το Μερ-Βασίλ ή Μουρασούλ όπως μας το αναφέραν οι ίδιοι. Βρίσκετε στην περιοχή του Απές, Hapes. Είναι βόρεια της Ζάρας νομού Σεβάστειας. Η περιοχή είχε 21 Ελληνικά χωριά. Παραπάνω αναφέρωνται και δύο ακόμη που τα είδα το Δερεκιοϊ και το Οβαντζίκ.
  pardos1a@yahoo.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συμεωνιδης ειναι και αυτος που δωρησε ολη την περιουσια του(αν δεν κανω λαθος 7 εκ ευρο)στο χαμογελο του παιδιου και εχει καταγωγη απο τα κασσιτερα.μπορει να γινει μια πιο λεπτομερη αναφορα στον συγκεκριμενο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα ηθελα να κανω καποιες διορθωσεις αν μου επιτρεπεται. Ειμαι δισσεγονος της συγκεκριμενης οικογενειας
  Στο παρακατω ειναι Συμεωνιδης Αναστασιος του Κωνσταντινου και ΟΧΙ Αναστασια.

  Συμεωνίδου Αναστασία του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.
  Συμεωνίδης Παύλος του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.
  Ο Αναστασιος και ο Παυλος ηταν αδερφια γιοι του Κωνσταντινου.

  Η Συμεωνίδου Παρθένα του Παύλου, ειναι το γενος Παπαστεφάνου (ο πατερας της λεγοταν Στεφανος και ηταν παππας) Γιαγκουνιδου και οχι το γένος Γιαγκουλίδου. Ειναι η συζυγος του Παυλου.

  Η Συμεωνίδου Βαρβάρα του Κωνσταντίνου, ειναι η συζυγος του Κωνσταντινου και μητερα των Αναστασιου και Παυλου. Ηταν το γένος Μιχαήλ Γιαγκουνίδου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.
  Ειχε επισης μια κορη τη Δεσποινα η οποια παντρευτηκε τον Τσαγκαλιδη Θεοφυλακτο στη Νικοπολη της Θεσσαλονικης.
  Ολοι τους αρχικα εγκατασταθηκαν στη Νικοπολη αλλα μετα απο καποιους μηνες μεταναστευσαν στην Προσοτσανη αφηνοντας πισω την κορη και αδερφη τους.
  Για οποιαδηποτε περαιτερω διευκρινηση μπορειτε να με βρειτε στο facebook ως Пасхалис Пажвантис

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πασχάλη, οι διορθώσεις έγιναν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή