Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Τσαχαλίδης, Τσακαλίδης, Τσακαρίδης, Τσακουλίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Τσαχαλίδης ή Τσακαλίδης Χρήστος του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδης Ιορδάνης του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδης Λάζαρος του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδου Μαρία του Λαζάρου, το γένος Θεοδώρου Καλπάκ. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδου Ελένη, χήρα του Μιχαήλ το γένος Συμεών Εμινίδου.. Δήλωση καταγωγής από Αλησάρ - Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδης Δημοσθένης του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδης Παύλος του Θεοφύλακτου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδου Ναζλή, χήρα Ευθυμίου, το γένος Γεωργίου Κεσκιάδου. Δήλωση καταγωγής από Κηράτς Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδης Αναστάσιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδης Γεώργιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσακαλίδης Γεώργιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στις Κρηνίδες Καβάλας (πρώην Ραχτσά). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσακαλίδης Αναστάσιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στις Κρηνίδες Καβάλας (πρώην Ραχτσά). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσαχαλίδης ή Τσακαλίδης ή Τσακαρίδης Ζαχαρίας του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στις Κρηνίδες Καβάλας (πρώην Ραχτσά). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσακουλίδης ή Τσακαλίδης Βασίλειος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μικροχώρι Καβάλας (πρώην Αχατλάρ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσακαλίδης Νικόλαος του Θεοδ. Δήλωση καταγωγής από Κιογνιούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας (πρώην Νουσλάς). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Τσακαλίδης ή Τσαχαλίδης Χαρ. του Σπύρου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Τσαχαλίδου Σοφία του Κυριάκου, το γένος Ασικίδου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Τσαχαλίδης Ευθύμιος του Σπύρου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου