Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Καρυπίδης, Καριπίδης, Καρίπογλου)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.


Καρεπίδου Μαρία του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αετοράχη Ελασσόνας (πρώην Βελέσνικο). Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Καριπίδης Ευστάθιος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Καβησσό Φερρών Έβρου. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.Καρίπογλου ή Ξενίδης Παναγιώτης του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας (πρώην Μπόριανη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Καριπίδης ή Καρίπογλου Αναστάσιος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μυλοπόταμο Δράμας (πρώην Τουρκοχώρι). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Καρίπογλου ή Καριπίδης Ιωάννης του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Καρίπογλου ή Καριπίδης Χρήστος του Ισαάκ. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Καριπίδου Δέσποινα του Αναστασίου, το γένος Χαράλαμπου Αμανατίδου. Δήλωση καταγωγής από Αχουρλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Καλιρρόη Κιλκίς (πρώην Καράτζαλη). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Καρυπίδης Χαράλαμπος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Σεμέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακροποταμιά Κιλκίς (πρώην Γιαχαλή). Γραφείο Εποικισμού Αξιουπόλεως.

Καριπίδης Ζαχαρίας του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Σεμέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακροποταμιά Κιλκίς (πρώην Γιαχαλή). Γραφείο Εποικισμού Αξιουπόλεως.

Καριπίδης Αριστείδης του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Σεμέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακροποταμιά Κιλκίς (πρώην Γιαχαλή). Γραφείο Εποικισμού Αξιουπόλεως.

Καριπίδης Ιωάννης του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Σεμέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακροποταμιά Κιλκίς (πρώην Γιαχαλή). Γραφείο Εποικισμού Αξιουπόλεως.

Καριπίδης Παύλος του Αδάμ. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Παλαιό Μυλότοπο Γιαννιτσών (πρώην Βούδριστα). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καριπίδης Ευστάθιος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Παλαιό Μυλότοπο Γιαννιτσών (πρώην Βούδριστα). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καριπίδης Λάζαρος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Παλαιό Μυλότοπο Γιαννιτσών (πρώην Βούδριστα). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καριπίδης Ευστάθιος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Παλαιό Μυλότοπο Γιαννιτσών (πρώην Βούδριστα). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καριπίδης Τριαντάφυλλος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Παλαιό Μυλότοπο Γιαννιτσών (πρώην Βούδριστα). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καριπίδης Παύλος του Τριαντάφυλλου. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Παλαιό Μυλότοπο Γιαννιτσών (πρώην Βούδριστα). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καριπίδης Θεόδωρος του Χαραλάμπους. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Παλαιό Μυλότοπο Γιαννιτσών (πρώην Βούδριστα). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδης Χρήστος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδης Χρήστος του Τριαντάφυλλου. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδης Κωνσταντίνος (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδης Νικόλαος του Χαραλάμπους. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδης Λάζαρος του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καριπίδου Κυριακή του Λαζάρου, το γένος Βασιλείου Στοφορίδου. Δήλωση καταγωγής από Μοναστήρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδης Γεώργιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδης Σάββας του Τριαντάφυλλου (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδου Ελένη του Κωνσταντίνου, το γένος Στέφανου Σταυροφορίδη. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδης Ιορδάνης του Χαραλάμπους. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδης Θεόδωρος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποντοχώρι Γιαννιτσών (πρώην Παλαιό, πρώην Εσκιτζέ). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καρυπίδου Ευθυμία του Νικολάου, το γένος Σάββα Τζιτλακίδη. Δήλωση καταγωγής από Τσαμλή-καλέ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Δυτικό Γιαννιτσών (πρώην Στοίβα, πρώην Κονίκοβο). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καριπίδης ή Καρίπογλου Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αρχάγγελο Ημαθίας (πρώην Βάλτος, πρώην Γενήκιοϊ). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Καριπίδης Κυριάκος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αρχάγγελο Ημαθίας (πρώην Βάλτος, πρώην Γενήκιοϊ). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Καριπίδης ή Καρίπογλου Γεώργιος του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βέροια. Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Καριπίδης Λάζαρος του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Άλωρο Αριδαίας (πρώην Ρούδινο). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Καριπίδου Ευμορφία του Ηλία, το γένος Κεσίσογλου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Άλωρο Αριδαίας (πρώην Ρούδινο). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Καρυπίδης Χαράλαμπος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Τσαμλή-καλέ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αρσένιο Πέλλας (πρώην Άρσεν). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Καριπίδης Παναγιώτης του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Τσαμλή-καλέ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αρσένιο Πέλλας (πρώην Άρσεν). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Καρυπίδης Παύλος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Τσαμλή-καλέ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αρσένιο Πέλλας (πρώην Άρσεν). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Καριπίδης Δημήτριος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Επισκοπή Νάουσας. Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Καριπίδου Σοφία του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Επισκοπή Νάουσας. Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Καριψιάδης ή Καριπτιάδης Ιωάννης του Ευθυμίου. Δήλωση καταγωγής από Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Κούκο Πιερίας (πρώην Σαλώνια). Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Καριψιάδης Χαράλαμπος του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Κουρούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Κούκο Πιερίας (πρώην Σαλώνια). Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Καριπίδης Δημήτριος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρολίμνη Γιαννιτσών (πρώην Γυμνοχώρι – Γκόλο Σέλο). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Καριπίδης Παύλος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Τζελέπ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρολίμνη Γιαννιτσών (πρώην Γυμνοχώρι – Γκόλο Σέλο). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

1 σχόλιο:

  1. Οι Καριπιδαίοι από το Σεμεν Κολωνίας, που αναφέρονται παραπάνω, δεν εγκαταστάθηκαν στην Ακροποταμιά (Ινανλί) Κιλκίς, αλλά στον Ακροπόταμο (Γιαχαλή), τώρα νομού Θεσσαλονίκης, κοντά στον Καστανά, λίγο παραπάνω από το Πρόχωμα, που τότε ανήκε στο γραφείο εποικισμού Αξιούπολης (Μποέμιτσας)

    ΑπάντησηΔιαγραφή