Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Οι ρίζες μας (Ευαγγελίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.
Ευαγγελίδης Βασίλειος του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.


Ευαγγελίδου Μαρία του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Ευαγγελίδης Θωμάς του Μιχαήλ. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.


Ευαγγελίδου Κυριακή, χήρα του Μ. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.


Ευαγγελίδου Μαρία του Μ. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.


Ευαγγελίδης Γεώργιος του Μιχαήλ. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.


Ευαγγελίδης Βασίλειος του Ευαγγέλου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.


Ευαγγελίδης Ιωάννης του Ανδρέα. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.


Ευαγγελίδης Ευάγγελος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.


Ευαγγελίδης Βασίλειος του Ευαγγέλου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (πρώην Μπαντέμ-τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.


Ευαγγελίδης Ανδρέας του Ευαγγέλου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Δρυμότοπο Δράμας (πρώην Οβατζίκ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.


Ευαγγελίδης Ιωάννης του Ανδρέα. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Δημητρίτσι Σερρών. Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου