Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Οι ρίζες μας (Ιωαννίδης-Ιωάννου-Γιοβάνογλου-Γιουβάνογλου-Γιαννακίδης-Γιαννακόπουλος-Γιαννακοτούης-Γιάννικας-Γιάννογλου-Γιαννόπουλος-Γιαννουλίδης)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Ιωαννίδης Στέφανος του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Συκορράχη Αλεξανδρούπολης. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.

Ιωαννίδου Μαρία, σύζυγος Στεφάνου, το γένος Συμεών Βασιλειάδη. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Συκορράχη Αλεξανδρούπολης. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.

Γιαννόπουλος Γεώργιος του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Κεϊλίκα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Γιαννόπουλος ή Κενανίδης Ηλίας του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Κεϊλίκα Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.Ιωαννίδου Ελπίδα του Σάββα, σύζυγος Κυριάκου Σαουλίδου. Δήλωση καταγωγής από Αλούτζαρα Κολωνίας. Εγκατάσταση στους Αντιφιλίππους Καβάλας (πρώην Δρανίτσι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωαννίδης Κοσμάς του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωαννίδης Ιωάννης του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωαννίδης Αβραάμ του Στ. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωαννίδης Λεωνίδας του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωαννίδου ή Γιοβάνογλου Δέσποινα του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Γιάννικα ή Ελευθεριάδου Σοφία του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Έσολα Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Κεχρόκαμπο Καβάλας (πρώην Δάροβα ή Τάροβα). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωαννίδης Γεώργιος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ - Κατωχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κοκκινοχώρι Καβάλας (πρώην Σαρλί). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωαννίδης ή Γιοβάνογλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Κατωχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μικροχώρι Καβάλας (πρώην Αχατλάρ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωάννου ή Κολακσίζογλου Σταύρος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Αλησάρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας (πρώην Νουσλάς). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωάννου ή Κολακσίζογλου Χρήστος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Αλησάρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας (πρώην Νουσλάς). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωάννου Βέρα ή Θεοπίστη του Χρήστου, το γένος Πουρσαητίδη. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβεζήτ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας (πρώην Νουσλάς). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Γιάννικας Βασίλειος του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Κιογνιούκ - Κατωχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας (πρώην Νουσλάς). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Γιάννικα Ελένη του Βασιλείου, το γένος Γρηγορίου Παπαδόπουλου. Δήλωση καταγωγής από Κιογνιούκ – Κατωχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας (πρώην Νουσλάς). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωάννου ή Κολακσίζογλου Ευστάθιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Αλησάρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας (πρώην Νουσλάς). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωαννίδης Ηλίας του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Πλατανόρεμα Καβάλας (πρώην Τσινάρ-ντερέ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Ιωαννίδης Δανιήλ του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Πλατανόρεμα Καβάλας (πρώην Τσινάρ-ντερέ). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Γιαννακόπουλος Αριστείδης του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Δρυμότοπο Δράμας (πρώην Οβατζίκ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Λίτζασα Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ευρύπεδο Δράμας (πρώην Ασαά Μαχαλά). Γραφείο Εποικισμού Δράμα.

Γιαννουλίδης ή Γιαγλάογλου Ανδρέας του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροκορδάτο Δράμας (πρώην Λιμποτούν). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Γιαννακίδης Θεοφύλακτος του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Πισιούρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεγαλόκαμπο Δράμας (πρώην Μεγάλο Σιβιντρίκ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Γιαννακίδης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Πισιούρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεγαλόκαμπο Δράμας (πρώην Μεγάλο Σιβιντρίκ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Γιαννακίδου Σαϊα του Χαράλαμπου, το γένος Χαράλαμπου Ξινιτίδου. Δήλωση καταγωγής από Αγούλια Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεγαλόκαμπο Δράμας (πρώην Μεγάλο Σιβιντρίκ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Γιαννακίδου Ελένη του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Πισιούρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεγαλόκαμπο Δράμας (πρώην Μεγάλο Σιβιντρίκ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Γιαννακίδης Χρήστος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Πισιούρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεγαλόκαμπο Δράμας (πρώην Μεγάλο Σιβιντρίκ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Γιαννακίδης Αμανάτιος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Πισιούρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στους Σιταγρούς Δράμας (πρώην Μιναρέ Τσιφλίκ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ιωαννίδης Νικόλαος του Ακρίτα. Δήλωση καταγωγής από Πιρί-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Λευκώνα Σερρών (πρώην Καβακλή). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ιωάννου Δημήτριος του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αετοβούνι Σερρών (πρώην Κεσισλίκ ή Κισιολίτι). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Γιαννακοτούης Αριστείδης του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Εξάλοφο Λαγκαδά (πρώην Γιολουσλού). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιωαννίδης ή Δασκαλίδης Γεώργιος του Χαραλάμπους. Δήλωση καταγωγής από Μοντολά Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νικόπολη Λαγκαδά (πρώην Ζάροβα). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιωαννίδης ή Χατζή Ηλιάδης Χαράλαμπος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Μέντεμε Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νικόπολη Λαγκαδά (πρώην Ζάροβα). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιωαννίδου Δέσποινα του Γεωργίου, το γένος Κωνσταντίνου Σιδηρόπουλου. Δήλωση καταγωγής από Αλούτζαρα Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ποταμιά Λαγκαδά (πρώην Ντέρελη). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ιωάννου ή Αγγελίδης ή Λογγίδης Φώτιος του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Καγιά-τιπη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μετόχι Χαλκιδικής (πρώην Πυργούδια). Γραφείο Εποικισμού Χαλκιδικής.

Ιωαννίδου Σουμέλα του Γεωργίου, το γένος Χαραλάμπους Λογγίνου. Δήλωση καταγωγής από Καγιά-τιπη Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Χαλκιδική (Ξενοφών;;). Γραφείο Εποικισμού Χαλκιδικής.

Ιωαννίδου Ευθυμία του Ν. Δήλωση καταγωγής από Κοπετέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Δροσάτο Κιλκίς (πρώην Ποταρός). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Ιωαννίδου Κεράσα του Δημητρίου, το γένος Κυριάκου Χασήκογλου. Δήλωση καταγωγής από Μέντεμε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κιλκίς. Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Ιωαννίδης Σάββας του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Μέντεμε - Ρεφαγιέ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κιλκίς. Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Ιωαννίδης Αναστάσιος του Σπυρίδωνος. Δήλωση καταγωγής από Μέντεμε - Ρεφαγιέ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κοιλάδι Κιλκίς (πρώην Καρά Αματλή). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Ιωαννίδης ή Παπάζογλου Κυριάκος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβεζήτ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αγγελοχώρι Ημαθίας (πρώην Βέτσισκα Μπέρσκα). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Ιωαννίδης Σπυρίδων του Δαμιανού. Δήλωση καταγωγής από Αναστός Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κωστοχώρι Ημαθίας. Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Ιωαννίδου Μαρία του Σπυρίδωνος, το γένος Σπυρίδωνος Αμβρικίδη. Δήλωση καταγωγής από Καβατζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κωστοχώρι Ημαθίας. Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Ιωαννίδου Κυριακή του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Κιόβ-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ταγαροχώρι Ημαθίας (πρώην Ταραμώνι). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Ιωαννίδης Χαράλαμπος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αγάθη Πέλλας (πρώην Ρανισλάβ). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Γιάννογλου ή Τανάσογλου ή Ιγνατίδης Φώτιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Καγιά-τιπη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Βορεινό Πέλλας (πρώην Σέβερνη). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Ιωαννίδης ή Χασιλίδης ή Χασίλογλου. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρανιά Πέλλας (πρώην Δρένοβο). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Ιωαννίδης ή Χασιλίδης ή Χασίλογλου Χαράλαμπος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Οβατζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρανιά Πέλλας (πρώην Δρένοβο). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Ιωαννίδης Γρηγόριος του Στεφάνου. Δήλωση καταγωγής από Τσαμλή-καλε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Σεβαστιανά Πέλλας (πρώην Βάγγενη). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Ιωαννίδης Χρήστος του Στεφάνου. Δήλωση καταγωγής από Τσαμλή-καλε Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Σεβαστιανά Πέλλας (πρώην Βάγγενη). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Ιωαννίδης Αμανάτιος του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης ή Τσακιλτζίδης Μελέτιος του Σεραφείμ. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης ή Τσακιλτζίδης Ιωάννης του Σεραφείμ. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης ή Τσακλεζίδης Πούσιος του Σεραφείμ. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης Ανδρέας του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης Τριαντάφυλλος του Κοσμά. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδου Κατίνα του Τριαντάφυλλου, το γένος Τοπάλογλου. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Γιουβάνογλου ή Τσακιλτζίδης Εφραίμ του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γιαβσάν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης ή Τσακιλτζίδης Κυριάκος του Σεραφείμ. Δήλωση καταγωγής από Τσοράκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Μαυροπηγή Κοζάνης (πρώην Καράμπουναρ). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης Νικόλαος του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Δερέ-νταμ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης Ευστάθιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Σάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ιωαννίδης ή Γιουβάνογλου Απόστολος του Χαρ.. Δήλωση καταγωγής από Μεσουδιέ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών (πρώην Πλάσνα). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Ιωαννίδης Φώτιος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Μοναστήρι Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Γυψοχώρι Γιαννιτσών. Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

5 σχόλια:

 1. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, μήπως υπάρχει κανένας χάρτης που να δείχνει πού βρίσκονται αυτά τα χωριά; Συγκεκριμένα ενδιαφέρομαι για τα χωριά Κατοχώρ' και Κιογνιούκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στις αναρτήσεις Οικισμοί Γαράσαρης θα βρεις και χάρτες με τα χωριά της περιοχής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. πρωτος στην λιστα με τους ιωαννιδεους ο πατερας της γιαγιας μου Σωτηριας (συζηγου του Θεοδουλου Τσοχαταριδη) αλλα η καταγωγη του ειναι απο το οβατζουκ οχι απο την νικοπολη.προσωρινα μεινανε στην Ελλαδα στην Λευκη Καβαλας.Η Λευκη αναφερεται ως Πλατανορεμα μαλλον και οι δυο ονομασιες ειναι σωστες.απο την Λευκη πηγανε στην Συκοραχη πιθανων γιατι ειχανε πολλους συγγενεις στα γειτονικα Κασσιτερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιοβανογλου Νικόλαος του Αναστασίου κ της Σοφίας -ο παππούσ μου- ήρθαν με τον διωγμό στον Πειραιά, στη Κοκκινιά. Είχε άλλα δύο αδέλφια, τον Ιωάννη κ την Αναστασία. Ψάχνω τυχών συγγενείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το όνομα Γιοβάνογλου / Γιοβαννίδης / Ιωαννίδης, είναι πολύ κοινό και χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία για να προσπαθήσουμε.
   Ήταν Πόντιος ο παππούς ή ήρθε από άλλη περιοχή;
   Σε ποιά ηλικία περίπου ήρθε στην Ελλάδα;
   Υπάρχουν συγγενείς σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και πού;
   Αναφέρονταν σε κάποια περιοχή ως πατρίδα τους, έστω κατά προσέγγιση;

   Διαγραφή