Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Οι ρίζες μας (Ακριτίδης-Ακρίτας-Ακρίτογλου-Ακριτόπουλος)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Ακριτίδης Δημήτριος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στις Φέρες Έβρου. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρούπολης.

Ακριτίδου Χαρίκλεια του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ακρίτογλου Γεώργιος του Αγαθάγγελου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ακριτίδης ή Ακρίτογλου Ακρίτας του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ακριτίδης ή Ακρίτογλου Σπυρίδων του Δαμιανού. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ακριτίδης Στέφανος του Δαμιανού. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ακριτίδου Μαρία του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ακριτίδου Παρθένα του Αγαθάγγελου, το γένος Μιχαήλ Κιουλίδη. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Προσοτσάνη Δράμας (πρώην Πυρσούπολη). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Ακριτίδης Ηλίας του Βασιλείου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποταμοχώρι Σερρών (πρώην Ντερέ μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτόπουλος Κοσμάς του Βασιλείου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποταμοχώρι Σερρών (πρώην Ντερέ μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδου Ελένη-Παρθένα του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποταμοχώρι Σερρών (πρώην Ντερέ μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Παύλος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποταμοχώρι Σερρών (πρώην Ντερέ μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Ιορδάνης του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποταμοχώρι Σερρών (πρώην Ντερέ μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Γεώργιος του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποταμοχώρι Σερρών (πρώην Ντερέ μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Αριστείδης του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποταμοχώρι Σερρών (πρώην Ντερέ μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Παντελής του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποταμοχώρι Σερρών (πρώην Ντερέ μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης ή Ακριτόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ποταμοχώρι Σερρών (πρώην Ντερέ μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Πέτρος του Ακρίτα. Δήλωση καταγωγής από Καδήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θερμά Νιγρίτας Σερρών (πρώην Λίτζια). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Στέφανος του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Καδήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θερμά Νιγρίτας Σερρών (πρώην Λίτζια). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Θεόδωρος του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Καδήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θερμά Νιγρίτας Σερρών (πρώην Λίτζια). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδου Μαρία του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Καδήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θερμά Νιγρίτας Σερρών (πρώην Λίτζια). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Ιωάννης του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Καδήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θερμά Νιγρίτας Σερρών (πρώην Λίτζια). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Χαράλαμπος του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Καδήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θερμά Νιγρίτας Σερρών (πρώην Λίτζια). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Παύλος του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Καδήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θερμά Νιγρίτας Σερρών (πρώην Λίτζια). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Θεόφιλος του Ανδρέα. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Μαυροθάλασσα Σερρών (πρώην Μουνούχι). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Λάζαρος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Μαυροθάλασσα Σερρών (πρώην Μουνούχι). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδου Ελένη του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Γουζουλού Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Μαυροθάλασσα Σερρών (πρώην Μουνούχι). Γραφείο Εποικισμού Σερρών.

Ακριτίδης Αθανάσιος του Γερβασίου (ιερέας). Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αετοβούνι Σερρών (πρώην Κεσισλίκ ή Κισιολίτι). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Ακριτόπουλος Κοσμάς του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γαλήνη Λαγκαδά (πρώην Κοτσικάρ). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ακριτίδης Στέφανος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Κεμίν Κονάκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Θεοδόσια Λαγκαδά (πρώην Χατζημπαϊραμλή). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ακριτίδης Σάββας του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νικόπολη Λαγκαδά (πρώην Ζάροβα). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ακριτόπουλος Νεοκλής του Χαράλαμπου. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νικόπολη Λαγκαδά (πρώην Ζάροβα). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Ακριτίδης Ευστάθιος του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αναβρυτό Κιλκίς (πρώην Βυρλάν). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Ακρετίδης Δημήτριος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Κορωνούδα Κιλκίς (πρώην Άρμπουρ). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Ακριτίδης ή Κυζερίδης Θεόδωρος του Στεφάνου. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Λειβαδίτσα Πέλλας. Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Ακριτίδης Ιερεμίας του Στεφάνου. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Λειβαδίτσα Πέλλας. Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Ακριτίδης ή Σιδηρόπουλος Θεόδωρος του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από Αρμούτ-τσαϊρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Χαρίεσσα Ημαθίας (πρώην Κάτω Κόπανος). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Ακριτίδης Αναστάσιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Κιόβ-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Χαρίεσσα Ημαθίας (πρώην Κάτω Κόπανος). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Ακριτίδης Χαράλαμπος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Κιόβ-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Χαρίεσσα Ημαθίας (πρώην Κάτω Κόπανος). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Ακριτίδης Παναγιώτης του Μιχαήλ. Δήλωση καταγωγής από Καγιά-τιπη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Βορεινό Πέλλας (πρώην Σέβερνη). Γραφείο Εποικισμού Έδεσσας.

Ακριτίδης Γεώργιος του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Παναγιώτης του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μαυροδένδρι Κοζάνης (πρώην Κάραγατς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Χρήστος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Εμμανουήλ του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Γεώργιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Αλατζά-χαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (ιερέας). Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Κωνσταντίνος του Ακρίτα. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Γεώργιος του Χαρ. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Ευστάθιος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Ιωάννης του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Ιωάννης του Κοσμά. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Παναγιώτης του Κοσμά. Δήλωση καταγωγής από Σιάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Δημήτριος του Στεφάνου. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Χαρίτων του Στεφάνου. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακρίτας Στέφανος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Ακρίτας του Θεοδ. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Κωνσταντίνος του Ακρίτα. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Ευστάθιος του Παν. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Χρύσανθος του Παν. Δήλωση καταγωγής από Σάργιερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Παντελής του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Σιάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Παντελής του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Σιάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακρίτας Ελευθέριος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Κιόβ-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ποντοκώμη Πτολεμαϊδας (πρώην Ερντογκμούς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Χαράλαμπος του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Κιόβ-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ποντοκώμη Πτολεμαϊδας (πρώην Ερντογκμούς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Κιόβ-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ποντοκώμη Πτολεμαϊδας (πρώην Ερντογκμούς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Ιωάννης του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Κιόβ-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ποντοκώμη Πτολεμαϊδας (πρώην Ερντογκμούς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακρίτας Γεώργιος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Κιόβ-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ποντοκώμη Πτολεμαϊδας (πρώην Ερντογκμούς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Ευθύμιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Κιόβ-τεπε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ποντοκώμη Πτολεμαϊδας (πρώην Ερντογκμούς). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Ακριτίδης Χαράλαμπος του Θεοδ. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αρκούδας Πηγάδι (???) στην Κοζάνη. Γραφείο Εποικισμού Κοζάνης.

Ακρίδογλου Δέσποινα. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Μερσίνα Γρεβενών (πρώην Γκομπλάρι). Γραφείο Εποικισμού Κοζάνης.

Ακριτίδης Νικόλαος του Αθανασίου. Δήλωση καταγωγής από Μαντέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Μερσίνα Γρεβενών (πρώην Γκομπλάρι). Γραφείο Εποικισμού Κοζάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου