Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Πελαγία και Πρόδρομος Τσαγκαλάντ


Ο πάπος’ιμ (εγεννέθεν σα 1896) και η μάναν’ατ, η λυκογιάγια΄μ η Πελαγία (εγεννέθεν σα 1870).
Τη πάπος’ιμ ο κυρ έτονε ο Αβράαμ Τσαγκαλίδης του Θεοφύλακτου και της Σοφίας Καλτσίδη. Ο αρκοπάπο’μ ο Θεοφύλακτος έτονε το παιδί τη Κωνσταντίνου και της Κυριακής.
Η λυκογιάγια’μ η Πελαγία έτονε του Ιωάννη Αμαραντίδη και της Παρθένας Πετρίδου (αδελφή του Ηλία Πετρίδη, του οποίου ο γιός Ηράκλης Πετρίδης έτονε σα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης).

Οι Τσαγκαλάντ ζούσανε σο Ασαρτζούχ, ση Λίτζασα και κάποιοι σο Κηράτς. Ούσαμε σα 1790 έσανε σην Χερίαινα κι επεκεί ούσαμε σα 1902 σην Γαράσαρην και σην Σεβάστειαν έχτιζαν σχολεία και γιοφύριεσα. Σα 1902 εμέντσαν ατς ντο θέλνε και Γαλτσίδες και Ουστάμπασιδες σο Καρς.

Α στ επαίρεν ο λυκοπάπο’μ ο Αβράαμ την Πελαγίαν, εκάτσανε σην Λίτζασα, ούσαμε που έφυγαν σο Καρς. Εφέκαν και δήβανε σο Μουζιγκέρ, ούσαμε σα 1919, επ’εκεί κατήβανε σο Βατούμ κι επ’εκεί σην Ελλάδαν, σο Τόρμπαλι (Πυλαία Έβρου), Τσαγκαλάντ, Κατικαριδάντ, Ταμουριδάντ, Αμαραντιδάντ, Κυριακιδάντ, Κοντελιδάντ, Μωυσιδάντ, Χουριδάντ, Νικολαϊδάντ, Μουρατιδάντ, Ουρεϊλιδάντ, Καλτσιδάντ, Τσερτικιδάντ και πολλοί άλλ.

Οι Τσαγκαλάντ εγράφκουσανε σην πατρίδαν Τσαγγαλίδης (με δύο γ). Κάποιοι ακόμαν κρατούν’α, τεμετέρ θέλνε κι θέλνε έλλαξαν’α. Αέτς έγραψαν’ατς κι αέτς επέμνεν.

(Από το συνταξιδιώτη μας Τσαγκάλ - Γαράσαρη)

3 σχόλια:

 1. Σεβασμιώτατε άγιε Τοποτηρητά,

  Ανήκουστα είναι τά όργια και οι φρικαλεότητες αίτινες συνέβησαν είς τα ελληνική χωρία της επαρχίας Κολωνίας,ως διηγούνται αυτόπται μάρτυρες , η Ελένη Λαζάρου έκ Τρουψή , Σοφία Αβτζόγλου έκ Βαλτζάνις , οι στρατιώται Παναγιώτης , Θεόδωρος και Θωμάς και ως διεκτραγωδούσιν αί επιστολαί,τάς οποίας κατώρθωσα να λάβω από τους επιζήσαντες συγγενείς και πατριώτας μου.Φαίνεται ότι άπασα η επαρχία άπ άκρου είς άκρον μετεβλήθη είς απέραντον κτήμα των περιοίκων Τούρκων , οίτινες εκτός της κινητής και ακινήτου περιουσίας των Χριστιανών κατώρθωσαν δίκην κτηνών να περιαγάγωσιν υπο την κατοχήν των και τάς θυγατέρας και τάς συζύγους των,άς βία εξισλάμισαν διά να αποτελέσουν τά χαρέμια των. Από τα εννέα (9) τμήματα είς ά διαιρείται η όλη επαρχία , ουδενός οι κάτοικοι έμεινον ανέπαφοι αλλά πάντες εξωλοθρεύθησαν διά σφαγών και εξισλαμίσεων.Ούτω,ότε εδόθη το απαίσιον σύνθημα της σφαγής των ταλαιπώρων Αρμενίων,το τμήμα Νικοπόλεως και το το τμήμα Αλούτζαρας εδοκίμασαν δεινά φρικτά. Ενώ αφ ενός εδίδετο η διαταγή εντός τριών ωρών να εκκενώσουν οι δυστυχείς κάτοικοι τα χωρία Τουρψή και Βάλτζανα,αφ ετέρου εβίαζον την Τομπουλίνον ( Τομπουλιδου ? και βία προσεπάθουν να εξισλαμίσουν την Κατίναν και Σοφίαν Γαραλόγλου εν Βαλτζάνη και τον Δημήτριον και την οικογένειαν του εν τω χωρίω Καλετζούκ.Το τοιούτον έδωσεν αφορμήν είς τον διαβόητον Χαλήλ Ταπάνογλου να προβή είς σφαγάς ανδρών έν Βαλζάνη (Μπάλτζανα )καθώς του Αναστασίου Θωμαίδου,του Κυριάκου Σιδηροπούλου, της Ησαίας Κυρόζ και να αρπάζη τάς περιουσίας του Κωνσταντίνου Κυνηγόπουλου , του ιερέως Παπά Στεφάνου , όν και εξύλισεν και εξύρισεν προς εμπαιγμόν και του Ελευθερίου Γαρακιόζ,αφού διεκόρευσε και κατέταξεν είς το χαρέμιον του την μονογενή θυγατέρα του Σοφίαν. Αί αρπαγαί , αί ληστεύσεις και αί σφαγαί, τάς οποίας διέπραξεν ο απαίσιος ούτος Χαλήλ μετά των αδελφών του Χασάν ,Τσαούς ,Ισμαήλ και Αλή δεν περιγράφονται. Τόσην ελευθερίαν είχεν έκ μέρους του διοικητού των στρατευμάτων ο Χαλήλ , ώστε ενώπιον αυτού και του γαμβρού του Αλή από το Αγουτμούς εξέσχιζε τάς κοιλίας των γυναικών Μαρίας Μήλογλου ,Κερασώς Τζιπίζ και Ελένης Χουπάν έκ Καρακεβιζήτ και απεκεφάλιζε τους Άνδρας των αποκαλών αυτούς < Χιντζήρ Κερατά Γκιαούρ >. Τα μέρη ταύτα της επαρχίας τα αποτελούμενα έκ των χωρίων Βαλτζανα , Τρουψή , Χάχαβλα , Έσολα , Αλισάρ , Καλετσούκ , Ισπαχάν-μαχαλεσή , Φέιλερα , Καρακεβεζήτ , Καταχώριον , Λίτζασα , Αούδερε , Ασαρτζούκ , Κοινής , Οβατζούκ , Κέοιληκα ,Αλούτζιον , Χατζή κιοι ,Έσκονε ,Σοσπάχ , Άσλασα , Κοβερτζενήκ , Λάπα , Χίντζηρη , Αναστός , Γάμεσλη , Αλησήζ , Καδή κιοι , Ριφαγιέ , Κονδύλια , Πισιούρ , Αλατζά χάν , Μονδαλάς , και Μεντέμελη κατεστράφησαν παντελώς . Καθόσον οι κάτοικοι των χωρίων Βάλτζανα –Τρουψή –Καλετζούκ-Έσολα-Φειλερέ-Αλησόρ-Σπαχή μαχαλέ-Χίντζηρη-Αναστός-Γαμισλή και Αλισίζ,υποστάντες τον βίαιον εκπατρισμόν περί τα μέσα Νοεμβρίου άσιτοι και άστεγοι έν μέσω χειμώνα και περιπλανώμενοι έν όρεσι και σπηλαίοις εντός 29 ημερών οδοιπορούντες μόλις είς τάς 26 Δεκεμβρίου έφθασαν είς Τοκάτην και Γάγγραις,αφού 485 καθ οδόν απέθανον έκ πείνης και υπέκυψαν είς το αλύπητον ξυλοφόρτωμα των συνοδευσάντων αουτούς χωροφυλάκων.

  ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ Τσαγκάλ, το απόσπασμα που "ανέβασες" είναι ένα μέρος από την επιστολή που έστειλε ο ιεροδιάκονος Πολύκαρπος Κυνηγόπουλος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το Δεκέμβριο του 1918, μέσω του τοποτηρητή της Μητροπόλεώς μας, Μητροπολίτη Νεοκαισαρείας. Ολόκληρη την αυθεντική επιστολή την έχουμε ήδη δημοσιεύσει στο garasari.blogspot τον Οκτώβριο του 2010, στη διεύθυνση http://garasari.blogspot.com/2010/10/6-1918.html

  Σε κάθε περίπτωση, σε ευχαριστούμε για τη συνεισφορά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΕΝ ΤΟ ΧΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΞΑΦΕ..ΝΑ ΣΑΙ ΚΑΛΑ ! ΠΑΝΤΩΣ ..ΑΠ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ Η ΛΥΚΟΓΙΑΓΙΑ ΠΕΛΑΙΑ ΚΑΙ Μ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ , ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο,ΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΕΣ..ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ..ΤΟΝ 16 ΑΙΩΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΤΟ 1790 ΚΑΙ ΕΖΗΣΑΝ ΕΚΕΙ ΕΩΣ ΤΟ 1905 ! ΟΙ ΠΙΑΤΙΔΑΙΟΙ , ΚΑΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΖΟΥΣΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΣ ! ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΤΣΙΔΑΙΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ . ΣΤΗΝ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΕΠΕΙΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑΜΑΙ ΣΟΙΑ ΟΡΤΟΥΝΛΗΔΩΝ ( ΑΠΟ ΓΑΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ )..ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΥΓΑΝΕ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΑΝ ΤΗ ΡΩΣΙΑΣ Η ΣΤΟ ΝΟΒΟΡΟΣΙΣΚ και αλλου.ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΕΠΟΙΚΙΣΤΗΚΕ Η ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή