Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Οι ρίζες μας (Μαυρίδης-Μαυριδόπουλος-Μαυρουδής)


Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Μαυρίδης Κων/νος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Μετζικέρτ Καυκάσου. Εγκατάσταση στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Μαυρίδης Ηλίας του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Μετζικέρτ Καυκάσου. Εγκατάσταση στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Μαυρίδης Βασίλειος του Νικολάου. Δήλωση καταγωγής από Μετζικέρτ Καυκάσου. Εγκατάσταση στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Μαυρίδης Γεώργιος. Δήλωση καταγωγής από Μετζικέρτ Καυκάσου. Εγκατάσταση στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Μαυρίδης Ν. του Γεωργίου (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Μετζικέρτ Καυκάσου. Εγκατάσταση στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Μαυρίδης Χαράλαμπος. Δήλωση καταγωγής από Μετζικέρτ Καυκάσου. Εγκατάσταση στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Μαυρίδου Ευλαμπία του Ν. Δήλωση καταγωγής από Μετζικέρτ Καυκάσου. Εγκατάσταση στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.

Μαυρίδης Λεόντιος του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Εγρή-πελ. Εγκατάσταση στην Αργιλοχώρι Αλμυρού Μαγνησίας (πρώην Τουρκομουσλή). Γραφείο Εποικισμού Βόλου.

Μαυρίδης Κανή του Κοσμά. Δήλωση καταγωγής από Κοϊλά-χισάρ. Εγκατάσταση στη Μάνθεια Έβρου. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρουπόλεως.

Μαυρίδης Κων/νος του Γρηγορίου. Δήλωση καταγωγής από Τερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη στη Μάνθεια Έβρου. Γραφείο Εποικισμού Αλεξανδρουπόλεως.

Μαυρίδου Κυριακή, σύζυγος Λαζάρου, το γένος Τριανταφύλλου. Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Θρυλόριο Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Μαυρίδης Νικόλαος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Θρυλόριο Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.


Μαυρίδου Αννίτσα, σύζυγος Νικολάου, το γένος Λαμπριανού. Δήλωση καταγωγής από Παϊράμ-Τανισμάν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Θρυλόριο Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.


Μαυρίδης Μιχαήλ του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Θρυλόριο Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.


Μαυρίδης Ιωάννης του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Θρυλόριο Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.


Μαυρίδου Χρυσή του Χαράλαμπου, το γένος Παπαγεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Θρυλόριο Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Μαυρίδης Σάββας του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Χατζήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης. Γραφείο Εποικισμού Κομοτηνής.

Μαυρίδης ή Καρακυριάκογλου Κυριάκος του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Κουλάκ-καγιά Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Διομήδεια Ξάνθης (πρώην Χιονίστρα, πρώην Χεμετλή). Γραφείο Εποικισμού Ξάνθης.

Μαυρίδης ή Καρακυριάκογλου Ανέστης του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Κουλάκ-καγιά Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Διομήδεια Ξάνθης (πρώην Χιονίστρα, πρώην Χεμετλή). Γραφείο Εποικισμού Ξάνθης.

Μαυρίδου ή Καρακυριάκογλου Σοφία, σύζυγος Κυριάκου, το γένος Λαζάρου Μιχαηλίδη. Δήλωση καταγωγής από Σιούλι Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Διομήδεια Ξάνθης (πρώην Χιονίστρα, πρώην Χεμετλή). Γραφείο Εποικισμού Ξάνθης.

Μαυρίδης Ιωάννης του Παύλου. Δήλωση καταγωγής από Κάγιαλαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Διομήδεια Ξάνθης (πρώην Χιονίστρα, πρώην Χεμετλή). Γραφείο Εποικισμού Ξάνθης.

Μαυρίδης Χρήστος του Ελευθερίου. Δήλωση καταγωγής από Καταχώρ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Γεωργιανή Καβάλας (πρώην Γκόρλιανη). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Μαυρίδης ή Μαυρουδής Πολυχρόνης του Στ. Δήλωση καταγωγής από Παραλή Νικομηδείας. Εγκατάσταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας (πρώην Κοτσικάρι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Μαυρίδης Νικόλαος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Καρακεβεζήτ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας (πρώην Κοτσικάρι). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Μαυρίδης Ιωάννης του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αχλαδιά Δράμας (πρώην Μπλάτσεν). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Κυριάκος του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Βαθύσπηλο Δράμας (πρώην Βουτζάκ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Αγαθόνικος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Δοξάτο Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Νικόλαος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Καγιά-τιπη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Καλλίφυτο Δράμας (πρώην Ραβίκα). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Χρήστος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Καγιά-τιπη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Καλλίφυτο Δράμας (πρώην Ραβίκα). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Ιωάννης του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από το Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κεφαλάρι Δράμας (πρώην Μπουνάρ-μπαση). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Σάββας του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από το Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κεφαλάρι Δράμας (πρώην Μπουνάρ-μπαση). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Γεώργιος του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από το Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κεφαλάρι Δράμας (πρώην Μπουνάρ-μπαση). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Χρ. του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από το Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κεφαλάρι Δράμας (πρώην Μπουνάρ-μπαση). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Τριαντάφυλλος του Ευθυμίου. Δήλωση καταγωγής από το Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κεφαλάρι Δράμας (πρώην Μπουνάρ-μπαση). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Λάζαρος του Ευθυμίου. Δήλωση καταγωγής από το Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κεφαλάρι Δράμας (πρώην Μπουνάρ-μπαση). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης ή Καραχάνογλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Πουλάχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Κρυοπηγή Αλλιστράτης Σερρών (πρώην Τρεστενίστα). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης ή Μιχαήλογλου Γεώργιος του Μουράτ. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Κύργια Δράμας (πρώην Οργαντζή). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Δημήτριος του Παν. Δήλωση καταγωγής από το Τερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Φωτολίβος Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδης Ιωάννης του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από το Τερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Φωτολίβος Δράμας. Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Μαυρίδου Χαρίκλεια του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από το Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Μαυρίδης Ιωάννης του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Όβατζουκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Μαυρίδης Γεώργιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Όβατζουκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Μαυρίδης ή Μαυρομμάτης Αλέξανδρος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Κιοβερτσίν Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Μαυρίδης ή Τεληγιαννίδης Τριαντάφυλλος του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Σεμέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Πλατανάκια Σερρών (πρώην Σούγκοβο). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Μαυρίδης ή Τεληγιαννίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Σεμέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στα Πλατανάκια Σερρών (πρώην Σούγκοβο). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Μαυριδόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Εξάλοφο Λαγκαδά (πρώην Γιολουσλού). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Μαυρίδης Ιωάννης του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Κατήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νικόπολη Λαγκαδά (πρώην Ζάροβα). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Μαυρίδης ή Καράτζογλου Πρόδρομος του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από Χατζήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νικόπολη Λαγκαδά (πρώην Ζάροβα). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Μαυρίδης ή Καρατζόγλου Παναγιώτης του παπα-Ανανία. Δήλωση καταγωγής από Αλούτζε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Μαυρίδου ή Καρατζόγλου Μάρθα του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Χατζήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Μαυρίδης Γεώργιος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Μούρχο Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κιλκίς. Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Μαυρίδης Λάζαρος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης (πρώην Αδαλή). Γραφείο Εποικισμού Θεσσαλονίκης.

Μαυρίδου Φωτεινή του Λαζάρου, το γένος Χαράλαμπου Μαχαιρίδη. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης (πρώην Αδαλή). Γραφείο Εποικισμού Θεσσαλονίκης.

Μαυρίδης Γεώργιος του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης (πρώην Αδαλή). Γραφείο Εποικισμού Θεσσαλονίκης.

Μαυρίδης Θεόδωρος του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης (πρώην Αδαλή). Γραφείο Εποικισμού Θεσσαλονίκης.

Μαυρίδου Παρθένα του Θεοδώρου, το γένος Κωνσταντίνου Σαββίδη. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης (πρώην Αδαλή). Γραφείο Εποικισμού Θεσσαλονίκης.

Μαυρίδης Παναγιώτης του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης (πρώην Αδαλή). Γραφείο Εποικισμού Θεσσαλονίκης.

Μαυρίδου Σοφία του Παναγιώτη, το γένος Κωνσταντίνου Σοπιάδη. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης (πρώην Αδαλή). Γραφείο Εποικισμού Θεσσαλονίκης.

Μαυρίδης ή Παπαδόπουλος Χρήστος του Τιμόθεου. Δήλωση καταγωγής από Ασαρτζούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Τσιλή (??), περιοχή Θεσσαλονίκης. Γραφείο Εποικισμού Θεσσαλονίκης.

Μαυρίδου Δέσποινα του Λαζάρου, το γένος Κυριάκου Καρασαρζίδη. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στους Ευζώνους Κιλκίς (πρώην Ματσίκοβο). Γραφείο Εποικισμού Αξιουπόλεως.

Μαυρίδης ή Καραμάνογλου Λάζαρος του Ευθυμίου. Δήλωση καταγωγής από Κάγιαλαν Κολωνίας. Εγκατάσταση στους Ευζώνους Κιλκίς (πρώην Ματσίκοβο). Γραφείο Εποικισμού Αξιουπόλεως.

Μαυρίδου Παρθένα του Γεωργίου, το γένος Ιωάννη Μαχαιρίδη. Δήλωση καταγωγής από Σιούλι Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσιανό Γιαννιτσών (πρώην Τσαουσλή). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Μαυρίδης Τριαντάφυλλος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσιανό Γιαννιτσών (πρώην Τσαουσλή). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Μαυρίδης Ιωάννης του Λάζαρου (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσιανό Γιαννιτσών (πρώην Τσαουσλή). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Μαυρίδης Χρήστος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσιανό Γιαννιτσών (πρώην Τσαουσλή). Γραφείο Εποικισμού Γιαννιτσών.

Μαυρίδης ή Καραγιαννίδης Σαμουήλ του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αγία Μαρίνα Ημαθίας. Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Μαυρίδης Θεόφιλος του Χαρ. Δήλωση καταγωγής από Τερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας. Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Μαυρίδης Δημήτριος του Χαρ. Δήλωση καταγωγής από Τερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας. Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Μαυρίδης ή Σεϊρανόγλου παπα-Ιωάννης του Δημητρίου. Δήλωση καταγωγής από Τερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας. Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Μαυρίδης Χρήστος του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Μπάλτζανα Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Κομνήνιο Βέροιας (πρώην Κούμανιτς). Γραφείο Εποικισμού Βέροιας.

Μαυρίδης ή Καρακαλπάκ Ηλίας του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Καγιά-τιπη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ακρανιά Πέλλας (πρώην Δρένοβο). Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Μαυρίδης Χαράλαμπος του Στέφανου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Επισκοπή Νάουσας. Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Μαυρίδου Σωφρονία του Χαράλαμπου, το γένος Χαράλαμπου Πουλπούλογλου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Επισκοπή Νάουσας. Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Μαυρίδης Χαράλαμπος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ξιφιανή Αριδαίας (πρώην Ξυφώνεια, πρώην Κωστούργιαννη). Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Μαυρίδης Αβραάμ του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Κονάκ - Σάργερη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ριζάρι Πέλλας (πρώην Οριζάρι). Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Μαυρίδης ή Λογδανίδης Ευστράτιος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Ριζό Πέλλας (πρώην Ρίζοβο). Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Μαυρίδης ή Σεϊρανόγλου Θεόφιλος του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Τερέκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Σωσάνδρα Πέλλας (πρώην Πρεμπόδιστα). Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Μαυρίδης ή Τσολμακτσόγλου Αναστάσιος του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Υδραία Αριδαίας (πρώην Βολτίστα). Γραφείο Εποικισμού Εδέσσης.

Μαυρίδης Νικόλαος του Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Κούκο Πιερίας (πρώην Σαλώνια). Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Μαυρίδης Τριαντάφυλλος του Χαράλαμπου. Δήλωση καταγωγής από Σεμέν Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Κούκο Πιερίας (πρώην Σαλώνια). Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Μαυρίδης Λάζαρος του Αγαθόνικου. Δήλωση καταγωγής από Γιατμούς Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Εξοχή Κατερίνης (πρώην Καλύβια Χαράδρας, πρώην Καλύβια Μπρατινίστης). Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Μαυρίδης Αγαθόνικος του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Εξοχή Κατερίνης (πρώην Καλύβια Χαράδρας, πρώην Καλύβια Μπρατινίστης). Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Μαυρίδης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Παλιό Ελευθεροχώρι Πιερίας. Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Μαυρίδης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ ή Παναγιώτη. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σφενδάμι Πιερίας (πρώην Πάλιανη). Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Μαυρίδης Σάββας του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σφενδάμι Πιερίας (πρώην Πάλιανη). Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Μαυρίδου Σόνα, χήρα του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Γουρούχ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Σφενδάμι Πιερίας (πρώην Πάλιανη). Γραφείο Εποικισμού Κατερίνης.

Μαυρίδου Μαρία, χήρα του Ευσταθίου, το γένος Κυριάκου Γιλτιάδη. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βεγόρα Φλώρινας (πρώην Νόβιγκραντ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης Δαυίδ του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βεγόρα Φλώρινας (πρώην Νόβιγκραντ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης Κυριάκος του Ευσταθίου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βεγόρα Φλώρινας (πρώην Νόβιγκραντ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης Ευστάθιος του Γρηγορίου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βεγόρα Φλώρινας (πρώην Νόβιγκραντ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης Ισαάκ του Κωνσταντίνου (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βεγόρα Φλώρινας (πρώην Νόβιγκραντ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδου Άννα του Ισαάκ. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βεγόρα Φλώρινας (πρώην Νόβιγκραντ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδου Άννα, χήρα του Ισαάκ, το γένος Κωνσταντίνου Τελιανίδη. Δήλωση καταγωγής από Χάν-Εβή Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Βεγόρα Φλώρινας (πρώην Νόβιγκραντ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης ή Καραπαναγιώτογλου Σπυρίδων του Χαράλαμπου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Πελαργό Φλώρινας (πρώην Μουραλάρ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης ή Καραπαναγιώτογλου Ιωάννης του Χαράλαμπου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Πελαργό Φλώρινας (πρώην Μουραλάρ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης Θεόδωρος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Πελαργό Φλώρινας (πρώην Μουραλάρ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης ή Καραπαναγιώτογλου Αναστάσιος του Κ. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Πελαργό Φλώρινας (πρώην Μουραλάρ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης ή Καραπαναγιώτογλου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Πελαργό Φλώρινας (πρώην Μουραλάρ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης Ευστάθιος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Πελαργό Φλώρινας (πρώην Μουραλάρ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης ή Καραπαναγιώτογλου Κοσμάς του Κωνσταντίνου (κληρονόμοι). Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Πελαργό Φλώρινας (πρώην Μουραλάρ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδου Ελένη, σύζυγος Θεοδώρου, το γένος Ιωάννη Τεληγιαννίδη. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Πελαργό Φλώρινας (πρώην Μουραλάρ). Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας.

Μαυρίδης Ιωάννης του Γαβριήλ. Δήλωση καταγωγής από Ιναγέτ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Κορησό Καστοριάς (πρώην Γκόρεντσι). Γραφείο Εποικισμού Καστοριάς.

Μαυρίδου Σιώνα του Ιωάννη, το γένος Παναγιώτη Σονίδη. Δήλωση καταγωγής από Ιναγέτ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Κορησό Καστοριάς (πρώην Γκόρεντσι). Γραφείο Εποικισμού Καστοριάς.

Μαυρίδης Λάζαρος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Μαυρίδου Κεράσα του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Μαυρίδης Αναστάσιος του Φώτιου. Δήλωση καταγωγής από Κηζήκ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

Μαυρίδης Κοσμάς του Ιωάννη. Δήλωση καταγωγής από Καγιά-τιπη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Μεσόβουνο Πτολεμαϊδας (πρώην Κρέμσια). Γραφείο Εποικισμού Πτολεμαϊδας.

3 σχόλια:

 1. Πακαταριδης Χρηστος Εκ Κααρακεβεζητ21 Απριλίου 2011 - 11:04 μ.μ.

  Houperin νομιζω οτι εχεις ξεχασει να αναφερεις τον Μαυριδη Θεοδωρο του Γεωργιου απο Καρακεβεζητ. Αν παλι δεν κανεις λαθος. Εχω να ψαξω και για ενα ακομη θεμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χρήστο, Μαυρίδης Θεόδωρος του Γεωργίου υπάρχει μόνο ένας στην απογραφή και δηλώνει καταγωγή από Τοκάτη. Εγκαταστάθηκε στη Σίλλη Δράμας. Αν μπορείς να το ταυτοποιήσεις, πες μου για να τον προσθέσουμε. Όπως σου έχω πει, αν δεν τελειώσω όλη την απογραφή για να μπορώ να κάνω διασταυρώσεις στο σύνολο των προσφύγων, δε μπορώ να βγάλω άκρη με σιγουριά. Τώρα βασίζομαι στις προσωπικές τους δηλώσεις και σε όσα ξέρουμε εμείς. Δηλαδή αυτοί που δηλώνουν Μετζικέρτ Καρς ή Παραλή Νικομηδείας, εμείς ξέρουμε οτι είναι μετανάστες από τη Γαράσαρη και τους συμπεριλαμβάνουμε, κάνοντας διασταύρωση και με συγγενείς τους. Για τους υπόλοιπους ακόμα δε μπορούμε να βρούμε άκρη. Άλλο παράδειγμα είναι οι Μαυριδαίοι από το Γουρούχ. Στην απογραφή δηλώνουν Κουρούκιον (ή Γιατμούς ή Παϊράμ-τανισμάν) Κολωνίας ή Κερασούντας ή Νεοκαισάρειας κλπ. Εμείς ξέρουμε οτι ανήκαν διοικητικά στην Κολωνία και έτσι τους καταγράφουμε, άσχετα αν δεν ανήκουν πολιτισμικά στον πυρήνα της Γαράσαρης. Αν έχεις κάποιο νέο, ειδοποίησέ με.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πακαταριδης Χρηστος Εκ Κααρακεβεζητ23 Απριλίου 2011 - 9:30 μ.μ.

  Ο Μαυριδης θεοδωρος του Γεωργιου ειναι ο Προππαπους μου και ηρθε Στο Ελαιοχωρι Παντρεμενος με 2 παιδια τον Γιωργο και την Γιαγια μου Αναστασια της οποιας εχουμε κοινοποιησει το Πιστοποιητικο Βαπτισεως Πριν 2 μηνες...Ο αδερφος του αναφερετε παραπανω και οι Μαυριδαιοι απο το Παραλη ειναι συγγενεις μας...επισης.. Πεθανε το 1970 σε ηλικια 88 χρονων και ηταν μεαλυτερος σε ηλικια λουρουτσης του χωριου μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή