Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Οι ρίζες μας (Προφιλίδης-Προφυλίδης-Πορφυρίδης-Πορφυριάδης-Πορφύλογλου-Πορφυλίδης)Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους, για τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Αυτή η απογραφή του 1928, καταγράφει τους αρχηγούς οικογενειών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τα στοιχεία τους τα δίνουν οι ίδιοι, όπως τα γνωρίζουν αυτοί.

Προφιλίδης ή Προφιγίδης Λάζαρος του Ιορδάνη. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αχλαδινή Καβάλας (πρώην Αλχανλή). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Προφιλίδης Ιορδάνης του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Αχλαδινή Καβάλας (πρώην Αλχανλή). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Προφυλίδου Μαρία του Ιορδάνη, το γένος Γεωργίου Γεωργιάδη. Δήλωση καταγωγής από Αγού-τερε Κολωνίας (μάλλον νύφη στο Έσκιονε). Εγκατάσταση στην Αχλαδινή Καβάλας (πρώην Αλχανλή). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.


Πορφυριάδης Σάββας του Βασιλείου. Δήλωση καταγωγής από Φέϊλερε Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Κεχρόκαμπο Καβάλας (πρώην Δάροβα ή Τάροβα). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Πορφυριάδου Άννα του Παντελή, το γένος Θωμά Θωμαϊδη. Δήλωση καταγωγής από Γενήκιοϊ Χαλδείας (μάλλον νύφη στη Φέϊλερε της Γαράσαρης). Εγκατάσταση στην Αχλαδινή Καβάλας (πρώην Αλχανλή). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Πορφυριάδης Αναστάσιος του Σταύρου. Δήλωση καταγωγής από Φέϊλερε Κολωνίας. Εγκατάσταση στον Κεχρόκαμπο Καβάλας (πρώην Δάροβα ή Τάροβα). Γραφείο Εποικισμού Καβάλας.

Πορφυρίδης Θωμάς του Θεοδώρου. Δήλωση καταγωγής από Ναριμάν του Καρς (προφανώς μετανάστης εκ Φέϊλερε Κολωνίας). Εγκατάσταση στο Μεσόχωρο Δράμας (πρώην Τσιφλίκ-μαχαλέ). Γραφείο Εποικισμού Δράμας.

Προφυλίδης Γαβριήλ του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Κιόσκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αετοβούνι Σερρών (πρώην Κεσισλίκ ή Κισιολίτι). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Προφυλίδης Αναστάσιος του Λαζάρου. Δήλωση καταγωγής από Κιόσκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αετοβούνι Σερρών (πρώην Κεσισλίκ ή Κισιολίτι). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Προφυλίδου Χαρίκλεια του Λαζάρου, το γένος Γεωργίου Παυλίδη. Δήλωση καταγωγής από Κιόσκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Αετοβούνι Σερρών (πρώην Κεσισλίκ ή Κισιολίτι). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Λάζαρος του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Νικόπολη Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Προφυρίδης ή Πορφύρογλου Ιωακείμ του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης ή Πορφύρογλου Αναστάσιος του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Ιωάννης του Αθανασίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Αντώνιος του Πορφυρίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδου Πελαγία του Πορφυρίου, το γένος Παύλου Ανδρέογλου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Προφυλίδης Λεωνίδας του Θωμά. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Ιορδάνης του Γεωργίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Χρήστος του Αθανασίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Χαράλαμπος του Αθανασίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Χαράλαμπος του Κυριάκου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Γεώργιος του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Σπυρίδων του Αναστασίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών (πρώην Βέτρινα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυλίδου Μελάνα του Σάββα, το γένος Ιωσήφ Κεσκεσίδη. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Τριάδα Σερρών (πρώην Τουρίτσα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυλίδης Γεώργιος του Σάββα. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Τριάδα Σερρών (πρώην Τουρίτσα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυρίδης Παύλος του Γρηγορίου. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Τριάδα Σερρών (πρώην Τουρίτσα). Γραφείο Εποικισμού Σιδηροκάστρου.

Πορφυλίδης Χρήστος του Ραφαήλ. Δήλωση καταγωγής από Έσκιονε Κολωνίας. Εγκατάσταση στη Νικόπολη Λαγκαδά (πρώην Ζάροβα). Γραφείο Εποικισμού Λαγκαδά.

Πορφυριάδου Μαγδαληνή του Μιχαήλ. Δήλωση καταγωγής από Χατζήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Πορφυριάδης ή Πορφυρίδης Κλήμης του Ηλία. Δήλωση καταγωγής από Χατζήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

Πορφυριάδης Ηλίας του Κλήμη. Δήλωση καταγωγής από Χατζήκιοϊ Κολωνίας. Εγκατάσταση στην Ευκαρπία Κιλκίς (πρώην Γραμμάτινα). Γραφείο Εποικισμού Κιλκίς.

36 σχόλια:

 1. Λεγομαι Παπαδοπουλος Παναγιώτης. Οι παππουδες μου ηταν απ το Εσκιονε. Ο παππούς μου λεγόταν Προφυλίδης Ιωακείμ του Γεωργίου και της Ελισάβετ, η γιαγιά μου Παπαδοπούλου Φωτεινή του Ηλία (παπας) και της Σοφίας. Θα ηθελα να μαθω αν υπάρχει καποια πληροφορια. Ευχαριστω πολυ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγω ειμαι δισεγγονη του Ιωακειμ...απο το Νεο Πετριτσι

   Διαγραφή
  2. Η δισεγγονη λεγομαι Στελλα Προφυλλιδου. Παναγιωτη πρεπει να εισαι ο γιος της Κουλας...κορης του Ιωακειμ.

   Διαγραφή
 2. Χαιρετε! Λέγομαι Κατερινα Παυλιδου το γένος Πορφυριδου. Ο παππους μου ειναι ο Ηλιας Πορφυρίδης που αναφέρει το άρθρο. Από οσο γνωριζω απο τη Γαρασαρη είναι και ο αλλος μου παππους ο Ραφαηλ Παυλίδης του Αβρααμ ο οποιος κατοικουσε επίσης στην Ευκαρπια Κιλκις. Μήπως έχετε καποια πληροφορια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητή Κατερίνα, ο προπάππους σου λεγόταν Αβραάμ Παυλίδης του Ραφαήλ (γι' αυτό και ο παππούς σου έχει το ίδιο όνομα) και ήρθε πρόσφυγας στην Ευκαρπία από το χωριό Έσκιονε της Γαράσαρης. Η προγιαγιά σου (σύζυγος του Αβραάμ και μητέρα του παππού σου Ραφαήλ) λεγόταν Κυριακή, ήταν από το διπλανό χωριό Χατζήκιοϊ και κατά πάσα πιθανότητα το πατρικό της ήταν Τυρικόγλου. Στην πατρίδα η οικογένειά σου χρησιμοποιούσε το επίθετο Παυλόσογλου.
  Παυλίδηδες από το Έσκιονε εγκαταστάθηκαν στην Ευκαρπία Κιλκίς, στη Νικόπολη Λαγκαδά, στο Χείμαρο Σερρών, στην Αγία Μαρίνα Βέροιας και στην Επισκοπή Νάουσας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. katerina an eisai korh toy stayroy to soisoy einia sthn episkoph naoysas elate na tapoyme ua xarv poli paylidhs iordanhs toy ivanh

   Διαγραφή
  2. πολυ ευχαριστως νομιζω μιλησες με τον αδερφο μου προσφατα!

   Διαγραφή
  3. sas perimenv oloys elate

   Διαγραφή
 4. Ευχαριστω παρα πολύ!!! Ειναι πολύ πιθανό γιατί η θεια μου λέγεται Κυριακή. Το Παυλόσογλου το έχω ακούσει αλλά επειδή ο παππούς μου πέθανε το 1959 δε ξεραμε καθόλου καταγωγή. Ξερω ότι έχουμε συγγενείς στην Αρχιεπισκοπή της Βέροιας και καπου στην Καβάλα.
  Από το άλλο μου το σοϊ ξερω οτι η γιαγια μου είναι μέσα από τη Νικόπολη (?) Γεωργιάδου Ελευθερία του Νικολάου και της Αναστασίας (σύζυγος του Ηλία). Ο Νικόλαος πέθανε στην Τουρκία (ο πατέρας του ήταν Δημήτρης) και η Αναστασία ήρθε αρχικά στο Σιδηρόκαστρο μετά στο Πετρίτσι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η προγιαγιά σου Αναστασία Γεωργιάδου, όντως ήρθε χήρα στην Ελλάδα από τη Νικόπολη και το 1928 απογράφηκε ως κάτοικος Νέου Πετριτσίου Σερρών. Ήταν κόρη του Αρκάδιου Τσαγγαλίδη (πιθανότατα από τη Λίτζασα). Οι περισσότεροι Τσαγγαλάντ έφυγαν στο Ματζικέρτ του Καρς και από εκεί ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας Τσαγγαλίδης Χαρίτων του Αρκαδίου (πολύ πιθανό να είναι αδερφός της προγιαγιάς σου) που απογράφηκε αρχικά στους Αγίους Θεοδώρους Κομοτηνής, αλλά έφυγε από εκεί με άγνωστο προορισμό. Ίσως να κατέληξε στην Πυλαία Έβρου, όπου υπήρχαν κι άλλοι Τσαγγαλάντ.
  (Όσο πάμε βρίσκουμε και περισσότερα, έτσι;)

  Houperin

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ξερω οτι ηταν ορφανη η κατι τετοιο και ψυχοκορη στο σπιτι του προπαππου (Γεωργιαδη)ο Χαριτος πέθανε, ίσως οι συγγενείς του ειναι εκει, δε ξερουμε αν ειχε οικογενεια. Οι Γεωργιαδηδες εχεις κανενα στοιχειο? Υποτιθεται οτι ηταν αρκετα ευκαταστατοι. (οντως τα γραφω να μην τα ξεχασω... ευχαριστω!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Να σου πω και το αλλο - εσυ επειδη εχεις παει μπορει να ξερεις- ο παππους Ηλιας(ηταν σχεδόν 20 χρονων οταν ήρθαν) ελεγε οτι τα σπιτια τους τα χτιζαν μεσα στο βραχο στο βουνο ...
  Κατερινα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Από όσο γνωρίζω οι Γεωργιάδηδες πρώτα έμεναν στο Εσκή Ρουμ μαχαλεσί (συνοικία των παλαιών Ρωμιών). Αυτή η συνοικία βρισκόταν στις ρίζες του βράχου του φρουρίου της Νικοπόλεως, από τη βόρεια πλευρά και κάτω βλέπεις το Σεϊράν-τεπέ και το Γενή-μαχαλέ (τις άλλες δύο ρωμέϊκες συνοικίες που δημιουργήθηκαν στα μέσα του 19 ου αιώνα), το Αγουτμούς και στο βάθος το δρόμο για Τάμζαρα, Καταχώρ, Ασαρτζούχ και Κερασούντα.

  Στο Εσκή Ρουμ μαχαλεσί έμεναν όσοι από τους παλαιότερους Ρωμιούς της Νικόπολης γλίτωσαν από την εξόντωση και τον εξισλαμισμό, μετά την οθωμανική κατάκτηση (και οι περισσότεροι ήταν τουρκόφωνοι μέχρι την ανταλλαγή). Εκεί υπήρχε ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, από τον οποίο πήρε το όνομά της και η ενορία, δηλαδή ενορία Ταξιαρχών. Σήμερα υπάρχουν λίγα ερείπια από το ναό και λίγο παραπέρα κάποια ίχνη από το ελληνικό νεκροταφείο. Στην ενορία των Ταξιαρχών υπήρχε και πεντατάξιο σχολείο με δάσκαλο και πενήντα μαθητές, ενώ η Αστική Σχολή Νικοπόλεως βρισκόταν στο Σεϊράν-τεπέ (ενορία Αγίας Τριάδας).

  Το Εσκή Ρουμ μαχαλεσί βρίσκεται στην άκρη της παλιάς αρμένικης συνοικίας, όπου και η αρμένικη μητρόπολη. Στις 2 Ιουλίου 1915, όταν ξέσπασε η επανάσταση των Αρμενίων στη Νικόπολη, οι Ρωμιοί έφυγαν από τα σπίτια τους και οι Αρμένιοι οχυρώθηκαν εκεί, όπως και στο φρούριο. Στις 9 Ιουλίου οι Τούρκοι, για να καταπνίξουν την αντίσταση, έβαλαν φωτιά σε διάφορα σημεία των περιοχών που είχαν οχυρωθεί οι Αρμένιοι. Έτσι καταστράφηκε όλη η ρωμέϊκη συνοικία του Εσκή Ρουμ μαχαλεσί, μαζί με την εκκλησία και το σχολείο.

  Αυτό που έλεγε ο παππούς σου για τα χτισμένα σπίτια μέσα στο βράχο, εγώ δεν το ξέρω. Πιθανολογώ ότι ήταν υπερβολή και εννοούσε ότι ήταν πολύ κοντά στο βράχο. Όντως η συνοικία αυτή είναι κυριολεκτικά στη σκιά του βράχου του καλέ και ίσως κάποια σπίτια να εφάπτονταν με αυτόν στη μια πλευρά τους.

  Για τους Γεωργιάδηδες τώρα. Ένας Ηλίας Γεωργιάδης (ο λεγόμενος μάστορα-Ηλίας) είχε τριώροφο σπίτι (ίσως να ήταν παππούς του παππού σου Ηλία) και αυτό διάλεξε για αρχηγείο του ο Τοπάλ Οσμάν κατά τη δεύτερη επιδρομή του στη Νικόπολη, το Μάρτιο του 1921.

  Την ίδια περίοδο ο Τοπάλ Οσμάν έσφαξε στο Σούσεχρη (όπου είχαν καταφύγει από τη Νικόπολη) τον Ιωάννη Γεωργιάδη και τους γιούς του Γεώργιο και Χαράλαμπο, μαζί με άλλους Έλληνες.

  Το 1924 ένας Ισαάκ Γεωργιάδης ήταν μέλος της επιτροπής που προετοίμαζε την έξοδο των Ελλήνων από τη Νικόπολη προς το λιμάνι της Κερασούντας.

  Ένας Χαράλαμπος Γεωργιάδης ήταν επί σειρά ετών Διευθυντής στην Οθωμανική Αγροτική Τράπεζα της Νικοπόλεως και πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στους συμπατριώτες του. Ως πρόσφυγας εγκαταστάθηκε στην Καβάλα και πέθανε το 1951. Από την οικογένειά του είναι η Μαρία Τζανίδου (το γένος Εμμανουηλίδου) που θα τη δεις να μιλάει σε βίντεο, σε μια ανάρτησή μας τον Απρίλιο του 2011. Στείλε μου το mail σου στο houperin@gmail.com για να σου στείλω μια φωτογραφία του Χαράλαμπου Γεωργιάδη από την πατρίδα.

  Αυτά τα ολίγα :) και αποσπασματικά προς το παρόν. Συνεχής ενημέρωση για τις αναρτήσεις μας και άλλα πολλά, στο facebook με το όνομα Houperin Asarcikli (Garasari).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. χαχαχαχαχ εγκυκλοπαιδεια εισαι ευχαριστω..... στελνω mail

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. με τα πολλα που εγραφα σε μπερδεψα ..... σ' ευχαριστω παρα πολυ ησουν κατατοπιστικοτατος!!!!!!!!
  Ο προπαππους Γεωργιαδης Νικολαος του Δημητρου αυτος που πεθανε στην Τουρκια ... λενε οτι τον Δημητρο τον φωναζανε Δημητρ-Αγα. Η προγιαγια Αναστασια ελεγε οτι ειχαν υφασματοπωλεια και νομιζω κανανε εμποριο ξυλειας.
  Ο Ηλιας ο Πορφυριδης που συμφωνα με τα στοιχεια σου δηλωσε το Χατζηκιοι ως τοπο καταγωγής ελεγε οτι χτιζαν σπιτια στο βραχο και οτι στην κορυφη ανοιγανε και μια τρυπα για να φευγει ο καπνος...
  Κατερινα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Το Χατζήκιοϊ είναι πανέμορφο χωριό, σε μια απότομη πλαγιά, ψηλά πάνω από την τεχνητή λίμνη του Λύκου (λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Νικόπολης, στο δρόμο προς το Σούσεχρη). Σήμερα μένουν λίγοι κάτοικοι και τα σπίτια είναι όπως τα άφησαν οι δικοί μας, μισοερειπωμένα. Εκεί βλέπεις πως ακριβώς τα έχτιζαν, δηλαδή δώματα με στέγη από χώμα. Γι' αυτό άνοιγαν την τρύπα πάνω από το τζάκι, για να φεύγει ο καπνός. Καί όντως στο Χατζήκιοϊ, επειδή είναι απότομη η πλαγιά, πολλά σπίτια είναι κατά το ήμισυ μέσα στο χώμα ή στο βράχο σκαμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλημέρα
  ονομάζομαι Μακρίδου Ζωγραφία ο παππούς μου Περπερίδης Χρήστος η γιαγιά μου Πελαγία το γένος
  Ραφαηλίδη. Ο πατερας της γιαγιας μου ήταν παπάς στο Λιβαδάκι Δράμας. Και οι δυο ξέρω ότι ηρθαν από την περιοχή της Γαραίσαρης Σεμπί Χισαρ , εζησαν και πέθαναν στην Πετρούσα Δράμας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Φίλη Ζωγραφία, προπάππους σου πρέπει να ήταν ο παπα-Σπύρος Ραφαηλίδης του Θεοδώρου, από την Άσλασα της Νικόπολης. Γενικά στο Λιβαδάκι (πρώην Λιβάδιστα) εγκαταστάθηκαν πολλοί Ραφαηλάντ από την Άσλασα.
  Οι Περπεριδαίοι δεν πρέπει να ήταν από τη Γαράσαρη. Γενικά όσοι Περπεριδαίοι εγκαταστάθηκαν σε χωριά της Δράμας, ήταν Πουλατζακλήδες. Αν μπορείς, μάθε σε ποιό χωριό εγκαταστάθηκαν οι Περπεριδαίοι και πως έλεγαν τον προπάππου σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλησπερα λεγομαι Πορφυριδης στο επιθετο και δεν ανηκω πουθενα απο τις παραπανω ενοτητες...ο παππους μου ανεφερε πως κρατουσε η οικογενεια απο τα Συλατα στην Καππαδοκεια !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Να γράψω λοιπόν και μερικούς Καραμανλήδες – Καππαδόκες:
  Πορφυρίδης ή Κουλιτσίδης Ιορδάνης του Ανδρέα, από το Μισθί στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης.
  Πορφυριάδης Φίλιππος του Ιορδάνη, από τη Δελμισσό στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.
  Πορφυριάδης ή Πορφύρογλου Πορφύριος του Φιλίππου, από το Κιολτσούκ στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης.
  Πορφυλίδης ή Τζορμπατζής Ιορδάνης του Πορφυρίου, από το Μισθί στο Λειβαδίτη Δράμας.

  Τι έγινε; Πετύχαμε τίποτα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ναι σωστά κι ευχαριστώ πολυ για την πήροφορία περί
  Ασλασας

  Ο Περπερίδης Χρήστος παππούς μου εγκατασταθηκε στην Πετρουσα Δραμας με την μητέρα του. Ο πατερας του πέθανε στον Πόντο.
  Κι επειδή βλέπω ότι οι πήροφορίες που δινετε δεν αφορουν μονο Γαρασαριώτες θα μου επιτρεψετε να ρωτήσω και για την πλευρα του πατέρα μου

  ο παππούς μου Μακρίδης (Ουζουνιδης)Νικόλαος
  οι γονεις του Ουζουνίδης Κωνσταντινος και Ζωγραφία αν δεν κανω λάθος πεθαναν στην Κοζανη
  εκει ο παππούς ειχε αδέρφια
  άλλαξε το επώνυμο σε Μακρίδης όλοι οι άλλοι κρατησαν το Οζουνίδης.
  Ο παππούς μου εγκαταστάθηκε στο Βουνοχώρι Σιδηρονερίου

  Παπαδόπουλος Θεόφιλος και Αννα
  κι αυτοί προπαππούδες μου περιοχή Τοκάτης
  η κόρη τους Κυριακή δηλ η γιαγια μου

  χίλια ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ξέχασα να πώ ίσως σας βοηθήσει στη Πετρούσα είμαστε συγγενείς με τους Αρτουτζιδαίους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ουζουνίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, από το Εβτζί του Ακ-νταγ Μαντέν, πρόσφυγας στο Πλατανόρευμα Κοζάνης.
  Παπαδόπουλος Θεόφιλος του Μελετίου, από το Σαλτούχ της Τοκάτης, πρόσφυγας στο Βουνοχώρι της Δράμας.
  Προς το παρόν αυτά...
  Είπαμε οτι ειδικεύομαστε στα θέματα της Γαράσαρης. Για τα υπόλοιπα απλά προσπαθούμε :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Μήπως θα μπορούσατε να βοηθήσετε και εμένα?
  Ο προπαππούς μου Δημήτριος Παπαδημητρίου του Ιωάννη και της Ελένης γεννήθηκε απο όσο ξέρω μέσα στην πόλη της Τραπεζούντας,ήρθε στην Ελλάδα και κατοίκησαν μαζι με αλλες 744 οικογενειες Ποντιων στην Αδριανη Δραμας.Ομως δεν καταφερα να βρω ακριβη στοιχεια για τον τοπο καταγωγης του εκει, στον Ποντο!
  Η γυναίκα του και προγιαγια μου Ελισαβετ Παπαδημητριου του Ηλια και της Μαριας το γενος Βασιλειαδη γεννηθηκε στην Ορντου και με την αποβαση των προσφυγων στην τοτε Ελλαδα δε γνωριζω αν κατοικησαν κατευθειαν στην Αδριανη Δραμας η αν πηγαν καπου αλλου.Ξερω επισης οτι εχουμε συγγενεις στο Σιδηροκαστρο Σερρων και στο Κιλκις.Ευχαριστω εκ των προτερων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο προπάππος σου καταγόταν από το Άνω Χορτοκόπι της Ματσούκας. Λεγόταν Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη και ο γιός του Παπαδόπουλος ή Παπαδημητρίου Ιωάννης.
   Στην Αδριανή εγκαταστάθηκε ένας μόνο Βασιλειάδης και πρέπει να ήταν αδερφός της γιαγιάς σου, με το όνομα Θεόδωρος του Ηλία. Πρώτα εγκαταστάθηκαν στο χωριό Παραπόταμος Σιδηροκάστρου και πριν το 1928 πήγαν στην Αδριανή Δράμας. Η καταγωγή τους ήταν από την Έρπαα.

   Διαγραφή
 20. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες!Ομως στη σελίδα της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (Ε.Π.Μ.) δε κατάφερα να βρώ την προγιαγιά μου Ελισάβετ Βασιλειάδου μετέπειτα Παπαδημητρίου του Ηλία και της Μαρίας.Μήπως στον Πόντο είχε διαφορετικό επίθετο? Αν όντως είχε διαφορετικό επίθετο μπορόυμε να το μάθουμε? Επίσης η μάνα του προπαππού μου απο όσο γνωρίζω εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και αυτή πιθανόν στην Αδριανή. Ομως δε κατάφερα να βρώ περαιτέρω στοιχεία για αυτήν, ονομαζόνταν Ελένη Παπαδημητρίου.Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιθανολογώ οτι δεν τις βρήκες, διότι σε πολλές περιπτώσεις δεν απογράφονταν όλα τα μέλη μιας οικογένειας, παρά μόνο ο επικεφαλής.

   Διαγραφή
 21. Χαιρετω αυτη την βοηθεια που δινεται απλοχερα.Θα ηθελα και εγω μερικες πληροφοριες αν είναι δυνατον σχετικα με τον προπαππου μου διοτι τα στοιχεια είναι λιγο συγκεγχιμενα.
  Ο προπάππος μου λεγοταν Βερβεριδης ή αλλιως Περπεριδης Γρηγοριος και ηρθε από το Σουμπατακ του Ανταπαζαρ αν τα γραφω σωστα.Εκει η γυναικα του (αν είναι σωστα τα λεγομενα του) ηταν από το Κιραζλι.Οταν ηρθε εδώ ,ηρθε αυτος με τα 5 παιδια. Δεν εχουμε πληροφοριες για την γυναικα του εκει.
  Ηρθε εδώ με τα 5 παιδια αρχικα στην Καλαματα οπου βρηκε άλλη γυναικα που ειχε εξισου και αυτή αλλα 5 παιδια και παντρευτηκαν μετεπειτα.Μετα όταν εφυγαν από εκει καποια από τα παιδια είναι τωρα στο Μελισσοκομειο Καβαλας και καποια από αυτά στην Νικομηδεια της Βεροιας.Στην Νικομηδεια εζησε την υπολοιπη ζωη του προπαππους μου ο Γρηγορης μεχρι το 1976 οπου μας αφησε.
  Το κακο που ειχε ο προπαππος μου είναι το ότι δεν μιλουσε και πολύ για τα πραγματα εκει και για αυτό είναι ελλιπης η πληροφορηση.
  Αυτά που θα ηθελα να μαθω είναι πως ελεγαν την γυναικα του εκει? Τι απεγινε?
  Που εμεναν ως οτου εφυγαν στην Ελλαδα? Στο Σουμπτακ ή στο Κιραζλι?
  Ειχαν σπιτι και στο Σουμπτακ και στο Κιραζλι?
  Από τα λιγα που ελεγε ο προπαππος ηταν ότι ειχαν μυλο στο Σουμπατακ.Ισχυει αυτό?
  Που ηταν τα σπιτια τους? Σε ποιο σημειο?
  Συγνωμη που ρωταω τοσα πολλα αλλα προσπαθω να μαζεψω οσα ποιο πολλα στοιχεια μπορω σχετικα με εκει για να εχω μια εικονα.Καποια στιγμη θα ηθελα να τα επισκεφτω τα μερη εκει και θελω να εχω στοιχεια όταν θα γινει αυτό.Αν εχεις και παραπανω στοιχεια σχετικα θα ηθελα να μαθω.
  Ελπιζω να μην σε κουρασα με τις ερωτησεις μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περπεριδαίοι από το Σουπατάκ όντως εγκαταστάθηκαν στο Μελισσοκομείο Καβάλας. Επίσης στην Αετοπλαγιά Καβάλας απογράφηκαν οι Κυριάκος, Θεόδωρος και Γεώργιος Περπερίδης, όλοι γιοί του Γρηγορίου.
   Δυστυχώς άλλα στοιχεία δεν μπόρεσα να βρω. Πάντως το Κιραζλί είναι κοντά στο Σουπατάκ στην περιοχή του Ατάπαζαρ, όπως και το Καράτεπε όπου επίσης υπήρχαν Περπεριδαίοι (Βερβεριδαίοι).

   Διαγραφή
 22. Μαρία Προφυλίδου η προ γιαγια μου απο Αχλαδινή Καβαλας πλεον ενα ακατοίκητο χωρίο καμένο απο βούλγαρους την θυμάμαι ακομα αν και ήμουν σχετικα μιρκος και ουτε θα την ξεχάσω κριμα που δεν καταλάβαινα τοτε και δεν πρόλαβε να μου πει τις δικές τις ιστορίες θα ήθελα πολυ να τις ακούσω.Σας ευχαριστω και παλι για την ανάρτηση αυτης τις απογραφής πολυ χρήσιμη για πολλους.Η Νικόπολης ζει μαζι της και όλος ο πόντος !!!Οποιος αναζητεί κατοίκους αυτου του χωρίου και δεν ξέρει που να τους βρει να ξέρει οτι μετα την καταστροφή του χωρίου οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην Χρυσούπολη Καβαλας που βρίσκονται εκει ακόμα και σήμερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την γνωρισα την γιαγια Μαρια. Καθε χρονο εκανα διακοπες στην Χρυσουπολη και εκει την εβλεπα

   Διαγραφή
 23. Λεγομαι Στελλα Προφυλλιδου...απο το Νεο Πετριτσι Σερρων. Ο Ιωακειμ Πορφυριδης, γιος του Γεωργιου, ηταν ο προπαππους μου. Ο γιος του Ιωακειμ, Ηλιας Πορφυριδης ειναι ο παππους μου. Σκοτωθηκε στις 6.4.1941 στο οχυρο Ιστιμπεη, κατα την πρωτη εισβολη των γερμανων.
  Χαιρομαι που εχω τοσο μεγαλο σόι. Κριμα που δεν γνωριζομαστε καλυτερα. Οποιος θελει, μπορει να με βρει στο φεησμπουκ με το ονομα Stella Profyllidou

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Λεγομαι Προφυλλιδης Γιώργος του Παρασκευα καταγωγή από το Αετοβουνι Σερρών εγγονός του Γαβριήλ και της Όλγας απο οτι βλέπω το σοι είναι μεγαλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, οι Προφυλλιδαίοι ήταν μεγάλο σόι, με κοιτίδα το Έσκιονε Νικοπόλεως και εξάπλωση στο Χατζήκιοϊ και στο Κιόσκιοϊ.

   Διαγραφή