Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Ονομαστικός κατάλογος των εσόδων και εξόδων των συνεταιρικών καταστημάτων της Κοινότητος Νικοπόλεως (Κολωνίας) μετά της κοινότητος Ασαρτζικίου – 1920   Ο κατάλογος που παρουσιάζουμε προέρχεται από το Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητος Νικοπόλεως και αφορά τη διαχείριση της κοινής ιδιοκτησίας που είχαν η Νικόπολη και το Ασαρτζούχ. 
   Είναι γνωστό ότι η κοινότητα του Ασαρτζούχ, με τη συνδρομή των επιφανών μελών της, είχε επενδύσει σε καταστήματα στον Τασχανά (την πετρόκτιστη αγορά) της Γαράσαρης και από εκεί είχε έσοδα για τη λειτουργία των εκκλησιών και του σχολείου της, αλλά και την αλληλοβοήθεια των κατοίκων του χωριού. 
   Ο συγκεκριμένος κατάλογος αφορά κυρίως το κοινό καφενείο που ανήκε στις δύο κοινότητες. Την περίοδο αυτή έπρεπε προφανώς να γίνουν εργασίες επισκευαστικές του καφενείου και έτσι ο ισολογισμός ήταν αρνητικός. 
   Μέχρι και το 1920-1921, που είναι τα έτη αναφοράς αυτού του «απολογισμού», το Ασαρτζούχ εξακολουθούσε να ακμάζει, κυρίως με την οργάνωση και τη διαχείριση καραβανιών μεταφοράς προϊόντων προς την Κερασούντα. 
   Άλλωστε και τις προηγούμενες δεκαετίες στο χωριό συσσωρεύτηκε πλούτος, από τη λειτουργία της αγγλικής εταιρείας εξόρυξης χρυσού και αργύρου. Μετά την αποχώρηση των Άγγλων, αρκετά μέλη εύπορων οικογενειών του χωριού μετακόμισαν στη Νικόπολη και ήταν από τους επιφανείς εκπροσώπους της ελληνορθόδοξης Κοινότητας, πχ οι οικογένειες των Σαμλίδηδων/Σαμλόγλου, Εμμανουηλίδηδων/Μανουηλάντων, Ιορδανόπουλων/Γιορδανάντων κλπ.  
   Στον κατάλογο που ακολουθεί, πρώτα αναφέρονται τα έσοδα (Δούναι), μετά τα έξοδα (Λαβείν) και στο τέλος η σημείωση του Μητροπολίτη Γερβάσιου, ως τελικού ελεγκτή των στοιχείων.

Δούναι

Μαρτίου 1    Ενοίκιον μαγαζίου από Χαράλαμπον Γεωργιάδην – γρόσια 7.000
Μαρτίου 1    Ενοίκιον μαγαζίου από Αβραάμ Εμμανουηλίδην – γρόσια 9.825
                                                                                                                         16.825
ανάλογον από το 1/3 της κοινότητος Ασαρτζικίου                                     5.608,25
Καθαρόν εισόδημα της Κοινότητος                                                           11.216,75

Απριλίου 1    Από το ανάλογον της Κοινότητος Ασαρτζικίου 5.608,25, κατά διαταγήν του Δεσπότου και επί αποδείξει της Εφορείας Ασαρτζικίου εμετρήθη εις τον ιερέα των γρόσια 1.000. Υπόλοιπον δικαίωμα της Κοινότητας Ασαρτζικίου γρόσια 4.608,25

Δεκεμβρίου 1    Ενοίκιον καταστήματος από Αβραάμ Εμμανουηλίδην διά το έτος 1921, γρόσια 10.000

Δεκεμβρίου 28    Από πώλησιν παλαιών σατζίων, γρόσια 80

Φεβρουαρίου 20    Ενοίκιον Καφενείου από 1 Μαρτίου 1921-22, γρόσια 4.750

Μάϊος 23    1921 ενοίκιον του μαγαζίου Ασαρτζικίου από Χαράλαμπον Γεωργιάδην, γρόσια 4.500

 Μάϊος 23    1921 από δύο πλάκας σατζίου πουληθείσας τω Στυλιανώ, γρόσια 344


Ολικόν ποσόν των εσόδων των συνεταιρικών μετά του Ασαρτζούχ καταστημάτων, γρόσια 35.499

Λαβείν

Απριλίου 8    Διά φόρον των μαγαζίων υπ’ αριθ. 587660, γρόσια 390

Απριλίου 10    Διά 40 κομμάτια ξύλα από Στυλιανόν, γρόσια 4.500

Απριλίου 10    Έξοδα μεταφοράς των άνωθι ξύλων, γρόσια 140

Απριλίου 28    Διά φόρον μαγαζίων υπ’ αριθ. 587733, γρόσια 450

Απριλίου 29    Διά μετακόμισιν ξύλων εις Καφενείον μέσον Τεμεκιουνίδη, γρόσια 50

Ιουνίου 26    Εις Π. χιζαρτζήν 2 ημερομίσθια, γρόσια 200

Ιουλίου 22    Αγώγια μεταφοράς σατζίων 37 βατμανΧ40, γρόσια 1.480

Ιουλίου 26    Διά 6 ξύλα, γρόσια 265

Αύγουστος 13    Διά χιζαρτζήν, γρόσια 250

Αύγουστος 17    Διά φόρους μαγαζίων υπ’ αριθ. 587778, γρόσια 500

Αύγουστος 17    ένα σακί, γρόσια 50

Αύγουστος 25    Διά 42 κομμάτια σάτζια αποστολεύς Γ. Ερμείδης εκ Κωνσταντινουπόλεως, γρόσια 6.019

Νοέμβριος 9    Εις ημ. 10 Μαϊου δια φορ. μαγαζ. αποδ. υπ’ 587735, γρόσια 200

Νοέμβριος 9    Εις ημ. 20 Νοεμβρίου διά φορ. μαγαζ. αποδ. υπ’ 587893, γρόσια 503

Νοέμβριος 27    1 οκά 300 δράμια καρφία από Απ--- (ΣΗΜ: δυσναάγνωστον), γρόσια 195

Νοέμβριος 28    Διά ρουχσατιέν, γρόσια 92

Νοέμβριος 28    Δι’ εργάτην, γρόσια 10

Νοέμβριος 28    19 σανίδια, γρόσια 161,50

Νοέμβριος 28    8 σανίδια, γρόσια 68

Νοέμβριος 29    9 κομμάτια άσπρα σάτζια, γρόσια 1.400

Νοέμβριος 29    ½ ημερομίσθιον, γρόσια 25

Δεκεμβρίου 2    1 ½ ημερομίσθιον εις Θεωνάν, γρόσια 150

Δεκεμβρίου 2    Εις χιζαρτζίδες, γρόσια 240

Δεκεμβρίου 2    Εις Μ. Αραπ. Ημερομίσθιον, γρόσια 60

Δεκεμβρίου 4    Εις χιζαρτζίδες, γρόσια 400

Δεκεμβρίου 4    Εις Ν. Ασαρτζουκλήν 7 ημερομίσθια, γρόσια 630

Δεκεμβρίου 8    Εις Πολυχρόνιον 4 ημερομίσθια, γρόσια 320

Δεκεμβρίου 8    Εις εργάτην 4 ημερομίσθια, γρόσια 160

Δεκεμβρίου 10    Εις Ησαϊαν? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) Τσαλί? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) 4 ημερομίσθια, γρόσια 300

Δεκεμβρίου 10    Εις Μεβλούτ αγάν 2 ημερομίσθια, γρόσια 220

Δεκεμβρίου 10    1 ημερομίσθιον, γρόσια 40

Δεκεμβρίου 10    Αχθοφορικά, γρόσια 20

Δεκεμβρίου 14    Εις παπα-Βασίλειον, 5 ημερομίσθια, γρόσια 650

Δεκεμβρίου 14    2 οκάδες καρφία, γρόσια 35

Δεκεμβρίου 15    80 σανίδια υπό Αβραάμ, γρόσια 663

Δεκεμβρίου 20    8 ταπάνια, γρόσια 80

Δεκεμβρίου 20    13 ταπάνια, γρόσια 182

Δεκεμβρίου 20    15 ταπάνια, γρόσια 210

Δεκεμβρίου 20    11 ταπάνια, γρόσια 132

Δεκεμβρίου 20    12 ταπάνια, γρόσια 132,50

Δεκεμβρίου 20    3 ταπάνια, γρόσια 27,50

Δεκεμβρίου 23    1 ½ οκά καρφία, γρόσια 108

Δεκεμβρίου 23    11 σανίδια, γρόσια 138

Δεκεμβρίου 23    9 σανίδια, γρόσια 100

Δεκεμβρίου 23    100 δράμια καρφία, γρόσια 25

Δεκεμβρίου 23   3 σανίδια, γρόσια 105

Δεκεμβρίου 23    1 ημερομίσθιον, γρόσια 40

Δεκεμβρίου 24    4 σανίδια από αλατζ---? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον), γρόσια 75

Δεκεμβρίου 24    13 ημερομίσθιαΧ80, γρόσια 1.040

Δεκεμβρίου 24    11 ημερομίσθια εις Κ----?(ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) Χ50, γρόσια 550

Δεκεμβρίου 24    5 ¼ καρφία από Α----?(ΣΗΜ: δυσανάγνωστον), γρόσια 325

Δεκεμβρίου 24    4 ¼ καρφία, γρόσια 280

 Δεκεμβρίου 24    1 οκά κομμένα (ΣΗΜ: ή καμμένα?) καρφία, γρόσια 20

Δεκεμβρίου 24    ½ οκά καρφία, γρόσια 50

Δεκεμβρίου 24    1 οκά καρφία, γρόσια 65

Δεκεμβρίου 24    1 οκά καρφία, γρόσια 80

Δεκεμβρίου 24    4 σανίδια, γρόσια 20

Δεκεμβρίου 24    1 κιβώτιον υαλιά εκ Κωνσταντινουπόλεως, γρόσια 2.303

Ιανουαρίου 8    12 σανίδια, γρόσια 120

Ιανουαρίου 8    21 ημερομίσθια εις παπα-Βασίλειον Χ130, γρόσια 2.730

Ιανουαρίου 8    αξία 17 σανιδιών, γρόσια 271

Ιανουαρίου 8    Εις Πολυχρόνιον 12 ημερομίσθια Χ80, γρόσια 960

Ιανουαρίου 8    Εις Κω---? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) 14 ημερομίσθια Χ50, γρόσια 700

Ιανουαρίου 8    Εις Νικόλαον -? ημερομ. Χ-? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστα), γρόσια 30

Ιανουαρίου 20    8 μεντεσέδες, γρόσια 35

Ιανουαρίου 20    13 τοσεμέδες από Π. χιζαρτζήν, γρόσια 170

Ιανουαρίου 20    3 ταβανία, γρόσια 36

Ιανουαρίου 20    40 ταβανία από -?  Νε---? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστα), γρόσια 480

Ιανουαρίου 20    3 Γολέπια -----? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον), γρόσια 50

Ιανουαρίου 20    Διά τεσκερέν ------? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) Αβραάμ, γρόσια 51

Ιανουαρίου 20    17 ελιτζέκια, 7 χαφτιάδες, γρόσια 60

Ιανουαρίου 20    4 μεντεσέδες 6 μάνδαλα, 2 μεντεσέδες 1 μακορ.? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον), γρόσια 82

Ιανουαρίου 20    ημερομίσθιον εργάτη, γρόσια 40

Ιανουαρίου 20    1 χαμαλίκι, γρόσια 5

Ιανουαρίου 25    Από Αν. Χαλκείδην 4 και 150/400 οκάδες καρφίαδες, γρόσια 285

Ιανουαρίου 25    Εις Παντελήν Τενεκετζήν για τζαμία, γρόσια 75

Ιανουαρίου 25    1 οκά καρφία από Σουκρή εφένδη, γρόσια 65

Ιανουαρίου 25    1 πίθον νερού διά καφενείον, γρόσια 120

Ιανουαρίου 25    1 οκά καρφία από ----? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) εφένδη, γρόσια 40

Μαϊου 21    εις άσβεστον τω Γαβριήλ εκ Κοϊνούκ, γρόσια 300

Μαϊου 21    εις άμμον 18 κότια, γρόσια 100

Μαϊου 21    εις άχυρα, γρόσια 25

Μαϊου 21    εις ημερομίσθια ασβεστώματος τω Νικολάω, γρόσια 450

Μαϊου 21    εις άσβεστον, γρόσια 50

Μαϊου 21    εις κτηματικούς φόρους καταστημάτων 968111, του έτους 1337 (ίδε αριθμ. αποδείξεως), γρόσια 736

Μαϊου 21    καθυστέρημα ενοικίου καφενείου, γρόσια 350

Μαίου 21    εις φόρους κτηματικούς έτους 1337, αριθμ. 969159 και 969160, γρόσια 1.262

Μαϊου 21    εις καρφία ημίσειαν οκάν, γρόσια 40

Μαϊου 21    εις άσβεστον 44 οκάδες από Μ. Γιορβάλογλουν, γρόσια 110

Μαϊου 21    εις εννέα οκάδες μαλλία, γρόσια 110

Μαϊου 21    εις μεταφοράν ασβέστου και άμμου και ένα σωλήνα, γρόσια 25

Αύγουστος 26    εις άσβεστον από Μουστά εφέντην 21 πατμ. και 2 οκάδες, γρόσια 500

Αύγουστος 26    εις άσβεστον από Αλέξογλουν 12 πατμ., γρόσια 170

Αύγουστος 26    εις μαλλία ταπάχανας? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) 3 ½, γρόσια 30

Αύγουστος 26    εις ένα τσουβάλι, γρόσια 30

Αύγουστος 26    εις σουβατζήν ημερομίσθια, γρόσια 900

Αύγουστος 26    εις ένα σωλήνα και ένα τσουβάλι άχυρα, γρόσια 15

Σεπτέμβριος 2    εις μεταφοράν ασβέστου Νικόλαον, γρόσια 50

Σεπτέμβριος 2    εις τενεκέν και σωλήνας, γρόσια 50


Ολικόν ποσόν δαπανών προς επισκευήν καφενείου, γρόσια 38.633

Σημείωσις. Ως φαίνεται και εκ του ονομαστικού καταλόγου των δαπανών εν σελίδι 263 του παρόντος βιβλίου, αι δαπάναι υπερέβησαν τα διετή των καταστημάτων ενοίκια κατά τρεις χιλιάδες εκατόν τριάκοντα και τέσσαρα γρόσια (Αριθμ. 3134) εξ ων υπολείπεται να αφαιρεθή το εκ χιλίων γροσίων καθυστέρημα του ενοικίου εκ του καταστήματος Χάμπου εφένδη του παρόντος έτους. Επομένως μετά την είσπραξιν αυτού χρεούται η Κοινότης Ασαρτζουκίου απέναντι της ημετέρας, δια το εν τρίτον επί του υπολειπομένου κονδυλίου των δαπανών της επισκευής.

                                                                              + ο Σεβαστείας
                                                                                    ΓερβάσιοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου