Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Κατάστιχον των εσόδων και εξόδων της Κοινότητος Νικοπόλεως 1919-1921Συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας ντοκουμέντα από την κοινή μας πατρίδα, προκειμένου να προσθέσουμε ψηφίδες στον πίνακα της γνώσης για το παρελθόν της ελληνικής κοινότητας της Νικοπόλεως. Τα αποσπάσματα από το «Κατάστιχον» της κοινότητας που δημοσιεύουμε σήμερα, μας δίνουν μια γενική εικόνα για τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Δημογεροντίας και της Μητρόπολης. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όσον αφορά το θρησκευτικό αίσθημα των κατοίκων. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι σε ορισμένες εορτές ο δίσκος της εκκλησίας «γεμίζει». Οι γιορτές αυτές είναι οι αναμενόμενες των Χριστουγέννων, του Αγίου Βασιλείου, των Θεοφανείων, του Πάσχα και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά υπάρχουν και άλλες που φαίνεται ότι έχουν αυξημένο τοπικό ενδιαφέρον, όπως των Ταξιαρχών, του Θεοδώρου Στρατηλάτη, του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Συμεών, της Πεντηκοστής κλπ. Ένα ακόμη σημείο που τραβά την προσοχή μας, είναι η υποχρέωση της Κοινότητας να συνεισφέρει οικονομικά για την Ερυθρά Ημισέληνο και για τη «μεταφορά πολεμοφοδίων», στο μέσον του ελληνοτουρκικού πολέμου στη Μικρασία…
Απολογισμός του Εφοροταμίου Σάββα Α. Σπυρίδου

Σεπτέμβριος 1919

Έσοδα
1 - Είσπραξις του Δίσκου - γρόσια 18
7 - Είσπραξις του Δίσκου - γρόσια 13,50
14 - Επί τη εορτή του Σταυρού - γρόσια 20,50
15 - Κυριακή - γρόσια 15
15 - τα ημίση του Δίσκου - γρόσια 67

Οκτώβριος 1919

Έσοδα
6 - Είσπραξις Δίσκου - γρόσια 37,25
13 - Είσπραξις Δίσκου - γρόσια 46,25
13 - Βάπτισις Χρυσοχόου Γρηγορίου - γρόσια 30
13 - Από χάρτωσιν - γρόσια 13,75
13 - Δικαίωμα Στεφανώματος από Σουπάχ - γρόσια 40
20 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 29,50
26 - Επί τη εορτή του Αγίου Δημητρίου - γρόσια 42,25
26 - Από Βάπτησιν Αριστείδου Κοσμίδου - γρόσια 70
26 - Από Επίτροπον Εκκλησίας - γρόσια 1.059,50
26 - Από Επίτροπον Εκκλησίας - γρόσια 300
27 - Από Δίσκον Εκκλησίας - γρόσια 42,75
20 - Ενοίκιον καταστήματος από Π. Τενεκετζή του έτους 1919 - γρόσια 2.500

Έξοδα
13 - Εις Διδασκάλους Νίκον και Ηλίαν – γρόσια 1.000
20 - Δι’ αγοράν ξύλων μέσον Ν. Ερμείδου – γρόσια 23
23 - Διά αγοράν σανιδίων μέσον Ν. Ερμείδου – γρόσια 200
27 - Ημερομίσθια εις παπά Βασίλειον – γρόσια 150
27 - Δι’ αγοράν σανιδίων και καρφίων μέσον Ν. Ερμείδου – γρόσια 472,25
21 - Ενοίκιον σχολής εις Μ. Ζαρωτιάδου – γρόσια 2.000

Νοέμβριος 1919

Έσοδα
2 - Βάπτησις Σαββ. εκ Καρακεβεζίτ - γρόσια 53,75
3 - Εκ Δίσκου - γρόσια 56
3 - Μνημόσυνον Γ. Τεμεκιουνίδη - γρόσια 40
3 - Βάπτησις Αλεξίου Τσερτζόγλου - γρόσια 90
8 - Δίσκος Ταξιαρχών - γρόσια 88
8 - Μνημόσυνον Μ. Γεωρβαλίδη - γρόσια 80
10 - από δίσκον - γρόσια 28,25
17 - από δίσκον - γρόσια 36,25
17 - Μνημόσυνον Τσαχώτα - γρόσια 15
21 - επί τη εορτή Εισοδίων - γρόσια 25,25
21 - Θάνατος θυγατρός Πάκαταρ - γρόσια 15
24 - από δίσκον - γρόσια 40

Έξοδα
12 - Ημερομίσθια εις παπά Βασίλειον εκ Ασαρτζίκ – γρόσια 378
12 - Οκτώ οκάδες καρφία – γρόσια 472
12 - Αξία Καταστίχου – γρόσια 135
12 - Τρεις σκούπαι – γρόσια 45
12 - 26 κόλες – γρόσια 22

 Δεκέμβριος 1919

Έσοδα
5 - του αγίου Σάββα - γρόσια 44
5 - από χάρτωσιν - γρόσια 55
6 - Δίσκος αγίου Νικολάου - γρόσια 64,50
6 - από χάρτωσιν - γρόσια 100
6 - Μνημόσυνον Ν. Ερμείδη - γρόσια 20
8 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 30
15 - αγίου Ελευθερίου - γρόσια 57
15 - από χάρτωσιν - γρόσια 25
20 - Χειροτονία Παπά Παναγιώτου Ουλού-Τζουχούρ - γρόσια 100
22 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 60
25 - Των Χριστουγέννων - γρόσια 193
26 - Δίσκος - γρόσια 38
29 - Δίσκος - γρόσια 46
29 - Χειροτονία Παπά Αβραάμ Καϊρέτ ογλού Σουπάχ - γρόσια 130Ιανουάριος 1920

Έσοδα
1 - Του Αγίου Βασιλείου - γρόσια 124
1 - από χάρτωσιν - γρόσια 136
5 - Παραμονή Θεοφανείων - γρόσια 87
5 - Στέψις θυγατρός Χ. Εμινίδη - γρόσια 111
5 - Βάπτισις Σ. Παπαδοπούλου - γρόσια 30
6 - Θεοφανείων δίσκος - γρόσια 107
6 - από χάρτωσιν - γρόσια 65
7 - του Αγίου Ιωάννου - γρόσια 44
7 - από χάρτωσιν - γρόσια 115
12 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 54
19 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 30
26 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 28,75
30 - Των Τριών Ιεραρχών - γρόσια 47
30 - Βάπτισις Ιωάννου Συμεωνίδη - γρόσια 50

Έξοδα
30 - Έξοδα εορτής των Τριών Ιεραρχών – γρόσια 463,50
30 - Δι’ επιδιόρθωσιν θερμαστρών υπό Δ. Ομηρίδου – γρόσια 125
30 - 175 δράμια καρφία – γρόσια 47,50
30 - Πέντε σανίδια διά πίνακας υπό του ιδίου – γρόσια 75
30 - Έξι σανίδια διά θρανία – γρόσια 72
30 - Εις Γ. Τεμεκουνίδην διά μεταφοράν δοκού εκ Κατωχωρίου – γρόσια 125
30 - Αξία 9 σανιδίων παρά Χατζί Αχμέτ – γρόσια 250
30 - Θερμάστραν από Μ. Γεωρβαλίδην – γρόσια 250
30 - Δι’ ενοίκιον σχολής – γρόσια 2.000
30 - Δι’ επιδιόρθωσιν μαγαζείου Π. Τενεκετζή – γρόσια 30

Φεβρουάριος 1920

Έσοδα
2 - Κυριακή Υπαπαντής - γρόσια 61,50
2 - από χάρτωσιν - γρόσια 25
9 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 53,25
14 - Παρασκευή Δίσκος - γρόσια 44,50
15 - του Αγίου Θεοδώρου - γρόσια 23
15 - από χάρτωσιν - γρόσια 112,50
16 - Ορθοδοξίας Κυριακή - γρόσια 123,50
16 - από ενοίκιον Π. Σουπαχλήν διά 1919 - γρόσια 500
16 - από ενοίκιον Χαράλαμπου Γεωργιάδη διά 1919 - γρόσια 1.500
16 - Από επιστροφήν θερμάστρας εις Μ. Γεωρβαλίδην - γρόσια 75
18 - Από Επίτροπον Εκκλησίας μετρητά - γρόσια 700
21 - Δίσκος Παρασκευής - γρόσια 50
23 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 84
28 - Δίσκος Παρασκευής - γρόσια 70,75

Μάρτιος 1920

Έσοδα
1 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 106,75
6 - Δίσκος Παρασκευής - γρόσια 57,50
8 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 67,50
12 - Δίσκος Παρασκευής - γρόσια 82
21 - Δίσκος του πτωχού Λαζάρου - γρόσια 102,50
22 - Κυριακή των Βαΐων δίσκος - γρόσια 197
23 - Μεγάλη Δευτέρα - γρόσια 47
25 - Του Ευαγγελισμού Δίσκος - γρόσια 71
26 - Μεγάλη Πέμπτη Εσπερινός δίσκος - γρόσια 190
27 - Μ. Παρασκευή μεσημβρία - γρόσια 108
27 - Επιτάφιος - γρόσια 261
29 - Κυριακή του Πάσχα πρωί - γρόσια 770
29 - Δευτέρα Ανάστασις - γρόσια 631
30 - Δευτέρα - γρόσια 50,50
31 - Τρίτη - γρόσια 100

Έξοδα
27 - Έξι πουκάλια ροδόνερο διά το Πάσχα – γρόσια 120

Απρίλιος 1920

Έσοδα
3 - Παρασκευή Ζωοδόχου - γρόσια 70
7 - Εισπράξεις εκ του νέου έτους από Δεσπότην - γρόσια 3.100
7 - Εισπράξεις εκ της εορτής των Τριών Ιεραρχών - γρόσια 3.000
7 - Κυριακή του Θωμά. Δίσκος - γρόσια 80
12 - Κυριακή Δίσκος - γρόσια 106
19 - Κυριακή Δίσκος - γρόσια 127
21 - Από Επίτροπον Εκκλησίας μετρητά - γρόσια 400
23 - Του Αγίου Γεωργίου. Δίσκος - γρόσια 120
23 - από χάρτωσιν - γρόσια 258
26 - Κυριακή Δίσκος - γρόσια 65

Έξοδα
21 - Εις μισθούς διδασκάλων από Δεσπότην – γρόσια 5.000
21 - Δι’ εξόφλησιν αξίας σανιδίων Χατζί Αχμέτ – γρόσια 50

Μάϊος 1920

Έσοδα
3 - Κυριακή. Δίσκος - γρόσια 100,50
7 - Της Αναλήψεως - γρόσια 70,25
10 - Κυριακή. Δίσκος - γρόσια 60,50
10 - Στέψις Ν. Νικολάου Νικολαΐδη - γρόσια 107,50
10 - Με απόδειξιν Νικολάου Νικολαΐδη - γρόσια 100
17 - Της Αγίας Τριάδας - γρόσια 645
17 - Από χάρτωσιν Ηλία Αλεξιάδη - γρόσια 50
17 - Στέψις Δ. Βαρυτίμου - γρόσια 165
21 - Κυριακή. Δίσκος - γρόσια 88
31 - Κυριακής Δίσκος - γρόσια 81

Ιούνιος 1920

Έσοδα
3 - Από Αριθμ. 1 μέχρι 14 από αποδείξεων - γρόσια 580
3 - Από συνεισφοράς του Πάσχα - γρόσια 545
3 - Εις Στέψιν Ηλία Αλεξιάδη - γρόσια 390
7 - Κυριακής Δίσκος - γρόσια 102,75
15 - Κυριακής Δίσκος - γρόσια 60
15 - Βάπτισις Δαμιανού Κοσμίδη - γρόσια 30
20 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 72,50
28 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 104,50
28 - Από χάρτωσιν Π. Μερκεζλή (?) - γρόσια 50
29 - Των Αγίων Αποστόλων - γρόσια 93
30 - Των Αγίων Πέτρου και Παύλου - γρόσια 42,50
30 - Βάπτησις Ν. Γεωργιάδη - γρόσια 40

Έξοδα
3 - Από ημερομηνίας 2 Φεβρ. εκ του άλλου βιβλίου 100 δράμια καρφία – γρόσια 10
3 - Διά χαρτόσημα συναλλάγματος – γρόσια 13
3 - Διά 8 χαλκάδες – γρόσια 12
3 - Εις παπά Βασίλειον – γρόσια 250
3 - Εις Αβραάμ Εμμανουηλίδην διά τρία βαθμολόγια – γρόσια 60
3 - Διά σαπώνι και λουλάκι – γρόσια 16
3 - Ένα φαράτζι και δύο σκούπες – γρόσια 70
5 - Δύο σκεύη ξύγαλαν και 3 οκάδες ψωμί – γρόσια 50
5 - 12,5 κηρία ?? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) – γρόσια 3
5 - Κατ’ απόφασιν Δημογεροντίας εις (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) Δεσπότου – γρόσια 9.000

Ιούλιος 1920

Έσοδα
4 - Από Αριθ. 15 μέχρι 21 λογισμού αποδείξεων - γρόσια 2.000
5 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 66,50
12 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 105
12 - Δύο Βαπτήσεις Ηλ. Λαχουσίρ (?) Ιγνάτιου Ψωμιάδη - γρόσια 112
19 - Κυριακής Δίσκος - γρόσια 79,50
20 - Του Προφήτου Ηλίου - γρόσια 45
20 - Από χάρτωσιν - γρόσια 70
26 - Κυριακή γρόσια - 90,50
26 - Από χάρτωσιν Βαπτήσεως - γρόσια 25
27 - Από χάρτωσιν Αγίου Παντελεήμονος - γρόσια 70
27 - Δίσκος Αγίου Παντελεήμονος - γρόσια 42,50

Έξοδα
22 - Κατά διαταγήν και επί αποδείξει Δεσπότου  εις διδάσκαλον Κυριάκον – γρόσια 1.675
23 - Κατά διαταγήν Δεσπότου εις διδάσκαλον Χαράλαμπον – γρόσια 1.400
28 - Δι’ Επιδιόρθωσιν θερμαστρών – γρόσια 76

Περίσσευμα εις ταμείον δι’ εξίσωσιν – γρόσια 1.655,50

Αύγουστος 1920

Έσοδα
2 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 84
6 - Της Μεταμορφώσεως - γρόσια 52,50
8 - Κυριακή - γρόσια 84,50
15 - Της Κοιμήσεως Θεοτόκου - γρόσια 145,50
16 - Κυριακή - γρόσια 66,50
16 - Εκ Βαπτήσεως Κυριάκου Γανωτίδη - γρόσια 20
18 - Επί τη στέψει Θεοδ. εκ Αλούτζερας - γρόσια 90
23 - Κυριακή - γρόσια 67,50
23 - Από Στέψιν - γρόσια 50
29 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 30
30 - Δίσκος Κυριακής - γρόσια 68,50
30 - Από λογαριασμούς αποδείξεων από Αριθ. 22-26 - γρόσια 360

Σεπτέμβριος 1920

Έσοδα
1-5 - Από δίσκον - γρόσια 119
8 - Η γέννησις της Θεοτόκου - γρόσια 96
9 - Εξ ονομασίας π. Ιωακείμ - γρόσια 45
9 - Εκ του χειροτονηθέντος ιερέως - γρόσια 50
9 - Από χάρτωσιν Γιάγκο εφένδη Γεωργιάδου – γρόσια 50
13 - Κυριακή – γρόσια 90
14 - Ύψωσις του Σταυρού – γρόσια 122,50
20 - Κυριακή – γρόσια 93
20 - Μετρητά από Επίτροπον Εκκλησίας – γρόσια 1.898,50
27 - Δίσκος Κυριακής – γρόσια 103,50

Έξοδα
1 - Διά ενοίκιον σχολής εις Μ. Ζαρωτιάδου – γρόσια 2.000

Οκτώβριος 1920

Έσοδα
4 - Δίσκος Κυριακής – γρόσια 111,50
9 - Από χάρτωσιν βαπτίσεως – γρόσια 6
10 - Από δίσκον – γρόσια 78,50
25 - Κυριακή από δίσκον – γρόσια 83,50
26 - Του Αγίου Δημητρίου από χάρτωσιν – 60,50

Έξοδα
9 - Προπληρωμή μισθού ενός μηνός εις Ν. Φυτανίδη διδάσκαλον – γρόσια 1.500
9 - Εις διδάσκαλον Ηλίαν δια μισθόν του από του έτους 1919-1920 μέσον Ν. Ερμείδου – γρόσια 620
10 - Διά χαρτόσημο συναλλάγματος Ευανθίας (λίρες 250) – γρόσια 25
10 - ένα καρουλ. επιχ. (ΣΗΜ: καρούλι επίχρυσο;) ως σειρίτιο – γρόσια 44
12 - Διά 100 λιρών συναλλάγματος της Ευανθίας – γρόσια 10
19 - Διά κατασκευήν 5 καθεκλών διά το σχολείον – γρόσια 450
20 - Διά το ανά χείρας βιβλίον – γρόσια 225
20 - Δέκα κόλες γραψίματος εις σχολείον – γρόσια 12
21 - Ένα κυτίον κιμωλίας διά σχολείον – γρόσια 100
21 - Έξοδα αποπάτου – γρόσια 117
21 - Τέσσερις σωλήνες και επιδιόρθωσις θερμαστρών – γρόσια 205
22 - Τέσσερις οκάδες μαλλία, σπάγγος και παραπέτασμα χαλκ. – γρόσια 49

Νοέμβριος 1920

Έσοδα
1 - Κυριακή από δίσκον – γρόσια 89,50
1 - Αφιέρωσις Γερβασίου Μητροπολίτου – γρόσια 500
8 - Μιχαήλ Αρχαγγέλου από δίσκον – γρόσια 497,50
8 - Από χάρτωσιν – γρόσια 150
8 - Είσπραξις από κιμωλίας – γρόσια 90
8 - Από λογαριασμό αποδείξεων 26-30 αριθμ. – γρόσια 500
15 - Από δίσκον – γρόσια 59,50
21 - Από χειροτονίαν ιερέως εκ Καγιαζίκ μέσον Θεοδ. (?) – γρόσια 300
21 - Από δίσκον – γρόσια 69,50
21 - Από χάρτωσιν του ανωτέρω ιερέως – γρόσια 20
22 - Κυριακή από δίσκον – γρόσια 103
22 - Από μνημόσυνον Σάββα Σπυρίδου – γρόσια 30
22 - Από χάρτωσιν ιερέως – γρόσια 25
23 - Παρά του Επιτρόπου Γ. Κεσίσογλου – γρόσια 900
29 - Παρά του Επιτρόπου Γ. Κεσίσογλου – γρόσια 500
30 - Από δίσκον Κυριακής – γρόσια 102

Έξοδα
29 - Εις διευθυντήν Νικόλαον Αιγίδην διά μηνιαίον μισθόν του – γρόσια 2.200
29 - Εις διδάσκαλον Κυριάκον Γανωτίδην διά μηνιαίον μισθόν του – γρόσια 2.000
29 - Εις διδάσκαλον Ν. Φυτανίδην διά μηνιαίον μισθόν του – γρόσια 1.500
29 - Εις διδάσκαλον Χαρ. Συμεωνίδην διά μηνιαίον μισθόν του – γρόσια 1.300
30 - Διά δέκα κόλλας εις το σχολείον – γρόσια 11
30 - Δι’ ενοίκιον σχολικού κτιρίου διά το έτος 1920 – γρόσια 1.500

Δεκέμβριος 1920

Έσοδα
5 - Του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου από δίσκον – γρόσια 59
5 - Από χάρτωσιν – γρόσια 180
5 - Από στέψιν Σ. Βαριτίμου – γρόσια 500
6 - Από δίσκον Αγίου Νικολάου – γρόσια 148
6 - Από χάρτωσιν ονομάτων – γρόσια 290
12 - Του Αγίου Σπυρίδωνος εξ ονομασιών – γρόσια 12,50
13 - Κυριακή δίσκος – γρόσια 106,50
17 - Του Αγίου Ελευθερίου – γρόσια 20
20 - Κυριακή – γρόσια 70
24 - Παραμονή των Χριστουγέννων – γρόσια 68,50
25 - Των Χριστουγέννων – γρόσια 475
25 - Εξ ονομασιών – γρόσια 112,50
26 - Εξ ονομασιών – γρόσια 79,50
27 - Εξ ονομασιών – γρόσια 151
27 - Εξ ονομασιών – γρόσια 10

Έξοδα
6 - Δι’ επισκευήν σωλήνων θερμαστρών διά το σχολείον – γρόσια 30
6 - Διά τα τέσσαρα πλαίσια εκκλης. ημερ. εις Ν. Ερμείδην – γρόσια 300Ιανουάριος 1921

Έσοδα
1 - Εξ εράνων του νέου έτους
Ενορία Μητροπόλεως – γρόσια 1.740
Ενορία Αγίας Τριάδας – γρόσια 1.800
Ενορία Ταξιαρχών – γρόσια 907
1 - Εκ του ??? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστο) – γρόσια 549
1 - Επί τη εορτή του Αγίου Βασιλείου – γρόσια 210
1 - Εξ ονομασιών – γρόσια 110
3 - Κυριακή – γρόσια 64
6 - Των Θεοφανείων – γρόσια 360
6 - Εξ ονομασιών – γρόσια 168,50
6 - Από 30-40 από αποδείξεις Ν. Ερ. (ΣΗΜ: Νικολάου Ερμείδη ?) – γρόσια 2.150
7 - Εκ των ενοικίων των μαγαζίων – γρόσια 41.866,50
7 - Επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννη – γρόσια 103
7 - Από χάρτωσιν – γρόσια 217,50
10 - Κυριακή – γρόσια 92
17 - Κυριακή – γρόσια 67,50
17 - Εξ ονομασιών Αντωνίων – γρόσια 30
17 - Από Βάπτησιν θυγατρός Ανθέμογλου (?) χάρτωσις – γρόσια 160
24 - Από ??? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστο) – γρόσια 93,50
25 - Εξ ονομασιών Γρηγορίων – γρόσια 100
25 - Εξ ονομασιών Ιγνατίου – γρόσια 50
30 - Δίσκος – γρόσια 152
30 - Επί τη τελετή των γραμμάτων συνεισφοραί Κοινότητος – γρόσια 3.000
31 - Κυριακής δίσκος – γρόσια 31

Έξοδα
2 - Εις Μαρίαν Ζαρωτιάδου ενοίκιον σχολής – γρόσια 1.000
2 - Εις διευθυντήν σχολής Νικόλαον Αιγίδην μισθός Δεκεμβρίου – γρόσια 2.200
2 - Εις διδάσκαλον Κυριάκον μισθός Δεκεμβρίου – γρόσια 2.000
2 - Εις Νικόλαον Φυτανίδην διδάσκαλον διά μισθόν Δεκεμβρίου – γρόσια 1.500
2 - Εις Χαράλαμπον Συμεωνίδην διδάσκαλον διά μισθόν Δεκεμβρίου – γρόσια 1.300
2 - Έξ σπαρματζέτια κηρία – γρόσια 42
2 - Εις Τενεκετζήν Παντελήν επιδιόρθωσις φαναρίου – γρόσια 5
6 - Δύο σκούπαις διά το σχολείον από Ν. Ερμείδην – γρόσια 30
6 - 17 υαλία διά επιτάφιον, Εκκλησίαν και σχολείον – γρόσια 680
6 - 15 μεντεσέδες και 8 τοπία – γρόσια 37

Διά ανέγερσιν του μετά του κυρίου Σάββα Νεστερίδη καφενείου – γρόσια 48.599

Φεβρουάριος 1921

Έσοδα
2 - Επί τη εορτή της Υπαπαντής – γρόσια 164
2 - Εξ ονομασιών των Συμεών – γρόσια 207,50
15 - Από συνδρομών προαιρετικών
Ο Σεβαστείας Γερβάσιος – γρόσια 500
Χαράλαμπος Κ. Παπαδόπουλος – γρόσια (?)
Συμεών Κουπτσής – γρόσια 50
Λάζαρος Ε. Τσαχάλ – γρόσια 50
Μιχαήλ Γεωρβαλίδης – γρόσια 100
Σοφία Σπυρίδου – γρόσια 500
Πατήρ Βασίλειος – γρόσια 520
Λάζαρος Καζαντζίδης – γρόσια 800
7 - δίσκος – γρόσια 109,50
7 - Από χάρτωσιν πατρός Παύλου – γρόσια 50
10 - Από δίσκον – γρόσια 26
10 - Εξ ονομασιών Χαραλάμπων – γρόσια 145
13 - Δίσκος Κυριακής – γρόσια 90
21 - Δίσκος Κυριακής – γρόσια 83,50

Έξοδα
1 - Εις μισθόν διδασκάλου Ν. Αιγίδη – γρόσια 2.200
1 - Εις Κυριάκον Γανωτίδην μισθός – γρόσια 2.000
1 - Εις διδάσκαλον Ν. Φυτανίδην – γρόσια 1.500
1 - Εις διδάσκαλον Χαράλαμπον – γρόσια 1.300
22 - Εις μισθόν Ν. Αιγίδην – γρόσια 2.200
22 - Εις μισθόν Κ. Γανωτίδην – γρόσια 2.000
22 - Εις μισθόν Ν. Φυτανίδην – γρόσια 1.500
22 - Εις μισθόν Χαράλαμπον – γρόσια 1.300

Μάρτιος 1921

Έσοδα
14 - Δίσκος Κυριακής – γρόσια 101
14 - Από ημερομηνίας 27 Ιουνίου 1920 επί αποδείξει εκ κηροπωλήσεως από Γεώργιον Κεσισόγλου – γρόσια 1.000
19 - Παρασκευή δίσκος – γρόσια 283
21 - Κυριακή – γρόσια 106
25 - Του Αγίου Ευαγγελισμού – γρόσια 139,50
25 - Χαιρετισμοί?? (ΣΗΜ: αναγράφεται ως «χερητήσμοι») – γρόσια 98
28 - Κυριακή – γρόσια 104

Απρίλιος 1921

Έσοδα
2 - Παρασκευή – γρόσια 85
4 - Κυριακή – γρόσια 84,50
10 - Κυριακή Βάπτησις – γρόσια 137
16 - Παρασκευή – γρόσια 147,50
16 - Από Επίτροπον Γεωργ. Δ. Κεσόγλου – γρόσια 400
16 - Από Επίτροπον Γεωργ. Δ. Κεσόγλου – γρόσια 180
17 - Από Επίτροπον Γεωργ. Δ. Κεσόγλου – γρόσια 400
18 - Το Άγιον Πάσχα – γρόσια 435
18 - Το Άγιον Πάσχα χάρτωσις – γρόσια 80
18 - Το Άγιον Πάσχα ?? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστο) Ανάστασις – γρόσια 390
19 - Το Άγιον Πάσχα ?? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστο) Ανάστασις – γρόσια 96
20 - Το Άγιον Πάσχα ?? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστο) Ανάστασις – γρόσια 85
23 - (ΣΗΜ: δυσανάγνωστο)
23 - Του Αγίου Γεωργίου χάρτωσις – γρόσια 368,50

Έξοδα
6 - Εις Παντελήν Τενεκετζήν διά πέντε τάσια ύδατος – γρόσια 125
6 - Εις Κυριάκον διδάσκαλον μισθόν μιας εβδομάδας Φεβρουαρίου – γρόσια 500
7 - Εις Νικόλαον διδάσκαλον μισθόν μιας εβδομάδας Φεβρουαρίου – γρόσια 550
7 - Εις Νικ. Φυτανίδην διδάσκαλον μισθόν μιας εβδομάδας Φεβρουαρίου – γρόσια 375
7 - Εις Χαρ. Συμεωνίδην διδάσκαλον μισθόν μιας εβδομάδας Φεβρουαρίου – γρόσια 325
10 - Διά δύο αναφοράς διά ετράζι των μαγαζίων – γρόσια 62
10 - Εις το σχολείον ένα κιβώτιον κιμωλίας Φεβρ. 4ης – γρόσια 100
16 - Διά έξοδα ενορίας τη διαταγή της Μητροπόλεως και δημογεροντίας εις Χάμπο εφέντη – γρόσια 1.500

Μάϊος 1921

Έσοδα
2 - Κυριακή του Θωμά δίσκος – γρόσια 88
7 - Από Επίτροπον Γεώργ. Κεσόγλου δίσκος – γρόσια 79
7 - Από Επίτροπον Γεώργ. Κεσόγλου κηροπώλησις – γρόσια 100
8 - Του Αγίου Ιωάννου δίσκος – γρόσια 23,50
9 - Κυριακή δίσκος – γρόσια 82,50
9 - Από Επίτροπον Γ. Δ. Κεσόγλου κηροπώλησις – γρόσια 172,50
16 - Κυριακή δίσκος – γρόσια 102
16 - Κυριακή χάρτωσις βάπτησις Παντ. Αχζάρ ? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστο) – γρόσια 62,50
21 - Κωνσταντίνου και Ελένης δίσκος – γρόσια 71
21 - Κωνσταντίνου και Ελένης χάρτωσις – γρόσια 135
23 - Κυριακή δίσκος – γρόσια 72
23 - από Επίτροπον Γ. Δ. Κεσόγλου – γρόσια 100
23 - από ενοίκιον μαγαζί 1921 Συμεών Κεϊσογλούν – γρόσια 4.500
23 - από ενοίκιον μαγαζί 1921 Γεώργιον Κεϊσογλούν – γρόσια 6.000
23 - από ενοίκιον μαγαζί 1921 Σάββαν Παπαδόπουλον – γρόσια 1.500
23 - από αποθήκ. ενός μηνός Νικ. Ερμείδην – γρόσια 300
23 - από εισιτήρια του 1919-1920 – γρόσια 5.140
23 - από εισιτήρια του 1920-1921 – γρόσια 16.400
23 - από Ν. Ερμείδην εκ των διπλοτύπων αριθμ. 41-51 – γρόσια 1.095
27 - από δίσκον Αναλήψεως – γρόσια 125
30 - από δίσκον Κυριακής Αγίων Πατέρων – γρόσια 94,50

Έξοδα
27 - Εις επιδιόρθωσιν μαγαζίου του Γ. Κεϊσογλου. Έξοδα 320 γρόσια, 1/3 εις Σάββαν Νεστερίδην αφαιρών από 320 γρόσια 107 = το υπόλοιπον – γρόσια 213
27 - Έξοδα επιστολής εις Σύλλογον – γρόσια 20
27 - Διά σίδερα, χαμαλίκια, ένα κλειδί, επιδιόρθωσιν αποθήκης και μαγαζί Χατζή Σάββα – γρόσια 42
23 - 1921 ανάλογον του Χρήστου Νεστερίδη. Το 1/3 των ενοικιασθέντων μαγαζίων 12.300 γρόσια ήτοι – γρόσια 4.100

Ιούνιος 1921

Έσοδα
 7 - από δίσκον Κυριακής Πεντηκοστής – γρόσια 460,50
7 - από ροδόσταγμα Πεντηκοστής – γρόσια 765
7 - Πεντηκοστής έτερα – γρόσια 27
13 - από δίσκον Κυριακής επ. πάντων – γρόσια 150
18 - ενοίκιον Αποθήκης του έτους 1921 – γρόσια 1.500
27 - από δίσκον Κυριακής – γρόσια 124
29 - από δίσκον Αγίων Αποστόλων – γρόσια 55
29 - από τυχηρά εορταζόντων – γρόσια 115

Από καθυστέρημα (μαγαζείου) Παντελή Σουπαχλή – γρόσια 300
Από καθυστέρημα εισιτηρίου Στυλιανού Καζαντζή – γρόσια 400
Από αριθμόν αποδείξεων 52-56 παρά Ν. Ερμείδου – γρόσια 180

Από ενοίκια του έτους 1919-1920 μαγαζείων Κοινότητος και Ασαρτζούκ – γρόσια 16.825
Από ενοίκια του έτους 1920-1921 της Κοινότητος και Ασαρτζούκ – γρόσια 19.250
Από πώλησιν σατζίων περιττών εκ της επιδιορθώσεως ανωτέρων καταστημάτων – γρόσια 424

Έξοδα
18 - Εις Χρίστον Νεστερίδην μερίδιον 1/3 ενοικίου αποθήκης – γρόσια 500
18 - Έξοδα Κοινότητος τω Γεωργίω Τεμεκιούν – γρόσια 1.313
23 - Εις την οικογένειαν Δεληγιόρ Αλεξάνδρου (Κερασούς) – γρόσια 620
23 - Εις Ερυθράν Ημισέληνον και μεταφοράν πολεμοφοδίων – γρόσια 4.000
23 - Εις μεταφοράν πολεμοφοδίων – γρόσια 245
23 - Εις Διευθυντήν Νικόλαον αποφάσει Δημογεροντίας – γρόσια 1.500
23 - Διά το κλειδί του σεβκιετίου και αχθοφορικά – γρόσια 30
23 - Εις επισκευήν καταστημάτων Κοινότητος και Ασαρτζουκίου – γρόσια 36.888Εν συνόλω έσοδα – γρόσια 149.846,50
Εν συνόλω έξοδα - γρόσια 147.149
Περίσσευμα παραδοτέον τη νέα Εφορεία προς εξίσωσιν – γρόσια 2.697,50Καθυστερήματα παραδοτέα τη νέα Εφορεία

Από Παντελήν Σουπαχλήν ενοίκια παλαιά – γρόσια 600
Από Χαράλαμπον Γεωργιάδην ενοίκιον μαγαζείου του 1921 – γρόσια 1.000
Από καφενείον συνεταιρικόν μετά της Κοινότητος Ασαρτζούκ – γρόσια 350
Από παπά Ιωακείμ εισιτήρια του 1920-1921 – γρόσια 300
Από Νικόλαον Παπαδόπουλον εισιτήριον 1920-1921 – γρόσια 700
Από Μιχαήλ Υφαντίδην εισιτήριον του 1920-1921 – γρόσια 100
Από Παντελήν Σουπαχλήν εισιτήριον του 1920-1921 – γρόσια 50
Εξελεγθέντων των από 1ης Σεπτεμβρίου 1919 μέχρι της 29ης Ιουνίου 1921 λογαριασμών των Εφόρων κ.κ. Σάββα Σπυρίδου και Νικολάου Ερμείδου ευρέθησαν ούτοι εν πλήρει τάξει και ακριβεία, εν συνόλω τε και εν τοις καθέκαστα κονδυλίοις.
Ούτως εκ του καταχωρουμένου εν τοις έμπροσθεν γενικού ισολογισμού, κατάδηλον ότι τα έσοδα της Κοινότητος κατά την διετή άοκνον και ζηλωτήν θητείαν των νυν αποχωρούντων ως άνωθι κ.κ. Εφόρων, ανήλθον εις γρόσια εκατόν τεσσαρακονταεννέα χιλιάδας και οκτακόσια και 46,2, τα δε έξοδα εις γρόσια εκατόν τεσσαράκοντα επτά χιλιάδας και εκατόν τεσσαράκοντα εννέα, υπολειφθέντος και μετά τας εκτάκτους και απροσδοκήτους κοινοτικάς ανάγκας και περισσεύματος εν τω ταμείω εκ γροσίων δύο χιλιάδων εξακοσίων εννενήκοντα και επτά.
Δικαίως δέον ενταύθα να τονισθή και το εξής σημείον ότι, εις την άοκνον και φιλοπάτριδα μέριμνα οφείλεται κυρίως και η, παρά τα ατελείς οικονομικάς της Κοινότητος δυνάμεις, συντελεσθείσα κατά το διετές διάστημα της εν τη Κοινότητι υπηρεσίας, των προμνησθέντων Εφόρων, τελεία ανακαίνισις των σεσαθρωμένων κοινοτικών καταστημάτων.
Τούτου ένεκεν η Δημογεροντία διά του παρόντος αυτής πρακτικού εκφράζει τοις ειρημένοις την άκραν αυτής ευαρέσκειαν και εύχεται εκθύμως όπως και οι τούτων διάδοχοι αναδείξωσιν εαυτούς ανταξίους των προσδοκιών της Κοινότητος.

Εν Νικοπόλει της 23η Ιουλίου 1921

Ο Πρόεδρος
Ο Σεβαστείας Γερβάσιος

Η Δημογεροντία
Κ. Χ. Εμινίδης
Ι. Η. Ιορδανόπουλος
Π. ΠαπαδόπουλοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου