Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Εκτιμήσεις περιουσιών Ακριτάντων – Σάργερι Κολωνίας


Ο Παντελής Ακριτίδης του Αναστασίου (Μεσόβουνο Κοζάνης) δήλωσε την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη με μάντρα και αχυρώνα.
-Χωράφια 30 στρέμματα.
-Λιβάδια 5 στρέμματα.
-Λαχανόκηπος 2 στρέμματα.
-Μία μάντρα προβάτων.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 215 λίρες Τουρκίας.



Οι Κωνσταντίνος, Ευστάθιος και Παύλος του παπά-Δημητρίου Ακριτίδη (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσαν την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-3 οικίες μονώροφες, με μάντρες και αχυρώνες.
-8 μάντρες προβάτων.
-Λαχανόκηπος 12 στρέμματα, με καρποφόρα δένδρα.
-Αγροί με λιβάδια, 500 στρέμματα.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 1.270 λίρες Τουρκίας.


Οι Ιωάννης και Παναγιώτης του Κοσμά Ακριτίδη (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσαν την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη, με μάντρα, αχυρώνα και ξενώνα.
-4 λαχανόκηποι.
-3 μάντρες προβάτων με δάσος πέριξ.
-Χωράφια 60 στρέμματα.
-Λιβάδια 10 στρέμματα.
-Έπαυλις αγρός με λιβάδι και δάσος.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 460 λίρες Τουρκίας.


Ο Στέφανος Ακριτίδης του Γεωργίου (Μεσόβουνο Κοζάνης) δήλωσε την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη, με μάντρα, αχυρώνα και λαχανόκηπους.
-Χωράφια 45 στρέμματα.
-Λιβάδια 5 στρέμματα.
-Μάντρα προβάτων με δάσος.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 271 λίρες Τουρκίας.


Οι Δημήτριος και Χαρίτων του Στέφανου Ακριτίδη (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσαν την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη, με μάντρα, αχυρώνα και αλώνι.
-8 μάντρες προβάτων.
-4 λαχανόκηποι 4 στρέμματα.
-Αγροί με λιβάδια 70 στρέμματα.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 420 λίρες Τουρκίας.


Οι Κωνσταντίνος Ακριτίδης του παπά-Δημητρίου, Παντελής Ακριτίδης του Παναγιώτη, Γεώργιος Ακριτίδης του Χαράλαμπου, Ευστάθιος Χριστιανίδης ή Καραγιαννίδης του Στέφανου και Κωνσταντίνος Ακριτίδης του Ακρίτα, δήλωσαν από κοινού την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Ένα τσιφλίκι περιφέρειας τεσσάρων ωρών, στη θέση Κολτζούκ. Στο τσιφλίκι υπήρχαν 20 μάντρες προβάτων, 100 στρέμματα αγρών, 40 στρέμματα λιβάδια και δάσος με βοσκή. Στο δάσος υπήρχαν μέχρι 8.000 δένδρα διαφόρων ειδών και «αναρίθμητα» μικρά δέντρα.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 8.480 λίρες Τουρκίας.
Από την ανωτέρω περιουσία ο Κωνσταντίνος Ακριτίδης του παπά-Δημητρίου, εδικαιούτο το ένα τέταρτο.


Ο Στέφανος Ακριτίδης του Γεωργίου (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσε την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη, με αχυρώνα και μάντρα.
-Χωράφια 30 στρέμματα.
-Δύο λαχανόκηπου 2 στρέμματα.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 205 λίρες Τουρκίας.
Η περιουσία ανήκει από κοινού στους γιούς του Γεωργίου Ακριτίδη, Στέφανο και Νικόλαο.


Ο Γεώργιος Ακριτίδης του Χαράλαμπου (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσε την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη.
-3 ξενώνες.
-2 μάντρες.
-Αχυρώνα με αλώνι.
-3 μάντρες προβάτων με δάσος πέριξ.
-Υδρόμυλος.
-4 λαχανόκηποι 8 στρέμματα, με δένδρα καρποφόρα.
-Αγροί με λιβάδια 100 στρέμματα.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 1.030 λίρες Τουρκίας.


Ο Κωνσταντίνος Ακριτίδης του Ακρίτα (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσε την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη.
-Μάντρα.
-Χωράφι 46 στρέμματα.
-Λιβάδι 6 στρέμματα.
-Κήπος μισό στρέμμα, με 17 καρποφόρα δένδρα.
-3 λαχανόκηποι.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 465 λίρες Τουρκίας.


Ο Ακρίτας Ακριτίδης του Θεοδώρου (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσε την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη.
-Ξενώνας.
-Αχυρώνας με αλώνι.
-Λαχανόκηποι 5 στρέμματα.
-Χωράφια 45 στρέμματα.
-Λιβάδια 8 στρέμματα.
-Μάντρα προβάτων με δάση πέριξ.
-Μάντρα.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 410 λίρες Τουρκίας.


Η Μαγδάλα Ακριτίδου του Νικολάου (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσε την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη, με μάντρα και αχυρώνα με αλώνι.
-Μάντρα προβάτων.
-Χωράφια με λιβάδια 35 στρέμματα.
-Λαχανόκηπος 3 στρέμματα.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 235 λίρες Τουρκίας.


Οι Ιωάννης και Ευστάθιος του Αναστασίου Ακριτίδη (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσαν την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Δύο οικίες.
-Σταύλος με αχυρώνα.
-Αλώνι.
-Μάντρα προβάτων.
-Λαχανόκηπος 5 στρέμματα.
-Αγρός.
-Λιβάδια.
-Δεύτερη μάντρα προβάτων, πέριξ 3.000 διαφόρων ειδών δένδρα.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 785 λίρες Τουρκίας.


Οι Παντελής, Ευστάθιος και Χρύσανθος του Παναγιώτη Ακριτίδη (Μεσόβουνο Κοζάνης), δήλωσαν την εξής περιουσία στο Σάργερι:
-Οικία μονώροφη.
-Ξενώνας.
-Μάντρα με αχυρώνα.
-Αλώνι.
-Μάντρα προβάτων.
-Αγρός 40 στρέμματα.
-Λιβάδια 5 στρέμματα.
-Λαχανόκηποι 5 στρέμματα.
-Υδρόμυλος.

Στο Αλισέρ Τσιφλίκ:
-Οικία.
-Μάντρα προβάτων.
-Αγροί 40 στρέμματα.
-Λιβάδια 4 στρέμματα.
-Λαχανόκηπος 2 στρέμματα.
-Δάσος 40 στρέμματα.

Η Εκτιμητική Επιτροπή επιδίκασε αποζημίωση 790 λίρες Τουρκίας.

Ο υδρόμυλος που αναφέρεται παραπάνω, ανήκε στους εξής:
Ένα τέταρτο από κοινού στους Παντελή-Ευστάθιο-Χρύσανθο του Παναγιώτη Ακριτίδη, Γεώργιο-Ακρίτα του Θεόδωρου Ακριτίδη, Ιωάννη-Παναγιώτη του Κοσμά Ακριτίδη, Δημήτριο-Χαρίτωνα του Στέφανου Ακριτίδη.
Ένα τέταρτο στο Γεώργιο Ακριτίδη του Χαράλαμπου.
Ένα τέταρτο από κοινού στους Κωνσταντίνο Ακριτίδη του Ακρίτα και Στέφανο Ακριτίδη του Γεωργίου.
Ένα τέταρτο από κοινού στους Ιωάννη-Ευστάθιο του Αναστασίου Ακριτίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου