Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Τα «κάστρα» των Νικοπολιτών στην ΕλλάδαΠυλαία Αλεξανδρούπολης
Όλοι από τη Λίτζασα και μετανάστες από το Μετζιγκέρτ του Καρς (Λίτζασα, Οβατζούχ, Κιόσκιοϊ) και δύο οικογένειες από το Γούζουλου.

Συκορράχη Αλεξανδρούπολης
Σχεδόν όλοι από το Όβατζουχ και μερικές οικογένειες από Λίτζασα, Νικόπολη και Καρακεβετζίκ.

Κασσιτερά Σαπών Ροδόπης
Η μεγάλη πλειοψηφία από την Κεϊλίκα και τη Λίτζασα, λίγες οικογένειες από Ασαρτζούχ, Κάλτζασα, Κιράτς, Νικόπολη, Χατζήκιοϊ, Σπαχή-Μαχαλεσί και μερικές από Τρουπτζή, Ρεφαγιά, Πιρί-τετε, Οβατζούχ, Καγιά-τιπι, Αγού-τερε.

Λεύκη Καβάλας
Οι περισσότερες οικογένειες από τη Χάχαβλα, μερικές από Αλησάρ, Ασαρτζούχ, Νικόπολη, Οβατζούχ, Μπάλτζανα.

Άγιος Ανδρέας Καβάλας
Οικογένειες από Αλησάρ, Ασαρτζούχ, Καγιά-τιπι, Καρακαβετζίκ, Καταχώρ, Κιράτς, Κοϊνίκ, Κόρατζα και Μπάλτζανα.

Αμυγδαλεώνας Καβάλας
Οικογένειες από Ασαρτζούχ, Καταχώρ, μερικές από Εσκήκιοϊ, Κοϊνίκ, Κιράτς, Λάπα, Λίτζασα και λιγότερες από Φέϊλερε, Τσοράχ, Τρουπτζή, Κονάκ, Στρεφή, Κόρατζα, Κιόσκιοϊ, Καρακεβετζίκ, Κάλτζασα, Σπαχή-μαχαλεσί και Σαχνά-τερε.

Αχλαδινή Καβάλας
Οι περισσότερες οικογένειες από το Όβατζουχ, λιγότερες από Αλούτζια, Αγού-τερε και μερικές από Αγούλια, Έσκιονε, Κεϊλίκα, Κοϊνίκ.

Γεωργιανή Καβάλας
Οι περισσότερες οικογένειες από Καταχώρ και Καρακεβετζίκ, λιγότερες από Τρουπτζή, Κόρατζα, Κοϊνίκ, Οβατζούχ και μερικές από Έσολα, Νικόπολη, Ασαρτζούχ, Καδήκιοϊ, Χασάν-ταμί.

Δωμάτια Καβάλας
Οι περισσότερες οικογένειες από Κόρατζα, λίγες από Οβατζούχ και μερικές από Κεϊλίκα, Νικόπολη, Καταχώρ και Αγού-τερε.

Ελαιοχώρι Καβάλας
Η μεγάλη πλειοψηφία από το Καρακεβετζίκ και λίγες οικογένειες από Κόρατζα, Μπάλτζανα, Κοϊνίκ και Στρεφή.

Ζυγός Καβάλας
Οι περισσότερες οικογένειες από Τρουπτζή και Εσκήκιοϊ, λίγες από Σπαχή-μαχαλεσί και μερικές από Αγούλια, Κάλτζασα, Κιράτς, Κιόσκιοϊ, Λάπα, Νικόπολη, Οβατζούχ και Στρεφή.

Κεχρόκαμπος Καβάλας
Οι περισσότερες οικογένειες από Μπάλτζανα και Φέϊλερε, λίγες από Έσολα και μερικές από Αλησάρ, Ασαρτζούχ, Άσλασα, Έσκιονε, Κάλτζασα, Νικόπολη, Κιουβερτζίν, Λάπα, Οβατζούχ, Σουπάχ, Χατζήκιοϊ, Ρεφαγιά και Άμελη (Κοϊλά-Χισάρ).

Κοκκινόχωμα Καβάλας
Οικογένειες από το Καλετζίκ και την Κόρατζα (πολλοί μέσω του Ναριμάν Καρς, όπου είχαν μεταναστεύσει), από το Γουρούχ (Κιοπλή, Κιουρτίν, Κάγιαλαν, Γιατμούς, Ίνταλα) και μερικές από Αλισίζ, Ασαρτζούχ, Έσολα, Φέϊλερε, Στρεφή.

Κορυφές Καβάλας
Όλες οι οικογένειες από το Αλησάρ και μερικές από το Σπαχή-μαχαλεσί.

Κρηνίδες Καβάλας
Οικογένειες από Καταχώρ, Νικόπολη, Κάλτζασα, Καγιά-τιπι, Χάχαβλα και μερικές από Εσκήκιοϊ, Αλησάρ, Καρακεβετζίκ, Κόρατζα, Κόρατζα, Σπαχή-μαχαλεσί, Τεπέλτζε.

Μελισσοκομείο Καβάλας
Οι περισσότεροι από την Κόρατζα και πολλοί Γαρασαρότες μετανάστες στο Σουμπατάκ και στο Παραλή του Ατά-παζαρ.

Μικροχώρι Πλατανότοπου Καβάλας
Σχεδόν όλες οι οικογένειες από το Κοϊνίκ και την Κεϊλίκα, μία από το Αλησάρ και δύο από το Οβατζούχ.

Ορφάνι Καβάλας
Η μεγάλη πλειοψηφία από την Κόρατζα και οι υπόλοιπες οικογένειες από το Καρακεβετζίκ.

Πλαταμώνας Καβάλας
Η μεγάλη πλειοψηφία από τη Μπάλτζανα, λίγες οικογένειες από το Καρακεβετζίκ και μερικές από το Σπαχή-μαχαλεσί, Έσολα και Αλησάρ.

Σκοπός Καβάλας
Όλες οι οικογένειες από το Ασαρτζούχ και το Κονάκ και δύο από το Καταχώρ.

Δοξάτο Δράμας
Οι περισσότερες οικογένειες από Ασαρτζούχ και Νικόπολη, μερικές από Οβατζούχ και Αρμούτ-αλαν.

Κεφαλάρι Δράμας
Η μεγάλη πλειοψηφία από το Γιατμούς του Γουρούχ, αρκετές οικογένειες από τη Μπάλτζανα και μερικές από Τρουπτζή, Στρεφή, Λίτζασα, Κόρατζα, Κάλτζασα, Εσκήκιοϊ.

Κύργια Δράμας
Αρκετές οικογένειες από το Ασαρτζούχ και το Γουρούχ, μερικές από Φέϊλερε, Αρμούτ-αλάν.

Λιβαδάκι Δράμας
Όλες οι οικογένειες από την Άσλασα και το Σουπάχ.

Μεγαλόκαμπος Δράμας
Οικογένειες από Πισιούρ, Μοντολάς, Αγούλια, λιγότερες από Αλατζά-χαν, Γουζουλού και μερικές από Σεμέν, Κιοπλή, Γιατμούς, Σιούλι, Ρεφαγιά, Μέντεμε, Καδήκιοϊ.

Περιχώρα Δράμας
Οι περισσότερες οικογένειες από το Πισιούρ, λιγότερες από το Καδήκιοϊ και το Σογιούτ-πελή, μερικές από Ρεφαγιά, Μέντεμε, Μοντολάς, Γούζουλου, Αλατζά-χαν.

Προσοτσάνη Δράμας
Η μεγάλη πλειοψηφία από το Γούζουλου, λίγες οικογένειες από Σουπάχ και μερικές από Ρεφαγιά, Σογιούτ-πελή, Πουλάχ, Οβατζούχ, Ματέν, Καδήκιοϊ, Μοντολάς, Αγούλια και Αλούτζια.

Τριάδα Σιδηροκάστρου
Οι περισσότερες οικογένειες από το Σπαχή-μαχαλεσί και το Έσκιονε, λίγες από Κιόσκιοϊ, Νικόπολη, Οβατζούχ και μερικές από Χάχαβλα. Χατζήκιοϊ, Σουπάχ, Ρεφαγιά, Λίτζασα, Αλούτζια, Αγού-τερε.

Αετοβούνι Σερρών
Σχεδόν όλοι από το Κιόσκιοϊ και λίγες οικογένειες από Οβατζούχ, Ματέν, Κοπετέν και Χαβζούλ.

Κρυοπηγή Αλιστράτης Σερρών
Η μεγάλη πλειοψηφία από το Πουλάχ, λιγότερες οικογένειες από τα Αγούλια και τα Κονδύλια, μερικές από Καδήκιοί, Κιράτς, Μπάλτζανα, Πισιούρ, Σογιούτ-πελέν, Τσοράχ.

Νέο Πετρίτσι Σερρών
Οι περισσότερες οικογένειες από Νικόπολη, Έσκιονε, Ουλού-τσουχούρ, λιγότερες από Κιοβερτσίν, Κιόσκιοϊ, μερικές από Αλησάρ, Οβατζούχ, Άλούτζαρα, Καρακεβετζίκ, Πουλάχ, Σουπάχ, Λάπα, Φέϊλερε, Τσέτουρεν, Τερέ-ταμ.

Σκόπια Σερρών
Όλοι από τα Κονδύλια και το Αλατζά-χαν.

Θερμά Νιγρίτας
Η μεγάλη πλειοψηφία από το Καδήκιοϊ, λιγότερες οικογένειες από Μοντολάς και Αλατζά-χαν, μερικές από Κονδύλια, Ουλού-τσουχούρ, Παζάρ-πελέν και Πιρί-τετε.

Ευκαρπία Κιλκίς
Οι περισσότερες οικογένειες από Χατζήκιοϊ και Καταχώρ, λιγότερες από Αλούτζια, Κιζίκ (Απές), Κιράτς, Κιόσκιοϊ, Τσελέπ (Απές) και μερικές από Όβατζουχ, Έσκιονε, Νικόπολη, Μεσουτιέ, Καγιά-τιπι, Μιχάλ-τσορούμ.

Θεοδόσια Κιλκίς
Οι περισσότερες οικογένειες από το Πιρί-τετε, λιγότερες από το Καδήκιοϊ και μερικές από Κονάκ και Ματέν.

Κυδωνιές Λαγκαδά
Οι περισσότεροι από το Μοντολάς και λίγες οικογένειες από Αλατζά-χαν και Γουζουλού.

Νικόπολη Λαγκαδά 
Οι περισσότερες οικογένειες από Αλατζά-χαν και Χατζήκιοϊ, λιγότερες από Καδήκιοϊ, Μέντεμε, Μοντολάς, Αλούτζια, Γουζουλού, Ρεφαγιά, λίγες από Κιόσκιοϊ, Λάπα, Οβατζούχ, Ουλού-τσουχούρ και μερικές από Αλούτζαρα, Άσλασα, Έσκιονε, Καταχώρ, Κεϊλίκα, Πισιούρ, Σογιούτ-πελή.

Κωστοχώρι Βέροιας
Οι περισσότερες οικογένειες από το Καγιατζίκ, λιγότερες από Αλούτζαρα, Καμισλή, Αναστός.

Μακρυχώρι Βέροιας
Όλες οι οικογένειες από την Τρουπτζή.

Επισκοπή Νάουσας
Η μεγάλη πλειοψηφία από το Έσκιονε και μερικές οικογένειες από Σεμέν, Τσαμλή-καλε, Τερέκιοϊ και Κιζίκ.

Ριζάρι Πέλλας
Οι περισσότερες οικογένειες από το Κονάκ, λιγότερες από το Ασαρτζούχ και τη Λίτζασα, μερικές από το Κιράτς.

Άλωρος Αριδαίας
Οικογένειες από Έσκιονε, Λίτζασα, Σουπάχ και λιγότερες από Ασαρτζούχ, Χατζήκιοϊ, Αγούλια, Αλούτζαρα, Αγού-τερε, Εσκήκιοϊ, Καταχώρ, Κεϊλίκα, Κοϊνίκ, Κιόσκιοϊ, Κιράτς, Κόρατζα και Τρουπτζή. Επίσης από τα δυτικά χωριά της Μητρόπολης Κολωνίας Χασάν-ταμι, Χαβζούλ, Χαν-εβή, Παζάρ-πελεν, Κιζίκ, Δεϊρμέν-τας και Άμελη.

Μεσόβουνο Πτολεμαΐδας
Πολλές οικογένειες από τη Σάργερη (Σούσεχρι) και το Καγιά-τιπι (Απές), λιγότερες από Δεϊρμέν-τας, Κιζίκ, Κιόβ-τεπε, Τερέ-ταμ (όλα στο Απές), λίγες από Αλατζά-χαν, Παζάρ-πελέν και μερικές από Χάν-Εβή, Ούν-ενη και Αρμούτ-τσαΐρ.

Ολυμπιάδα Πτολεμαΐδας
Σχεδόν όλοι από το Κάμισλη και το Αναστός, μερικές οικογένειες από την Αλούτζαρα και το Καγιατζίκ.

Φωτεινή Καστοριάς
Όλοι από το Ουλού-τσουχουρ.

Ολυμπιάδα Ελασσόνας
Σχεδόν όλοι από το Μετζιγκέρτ του Καρς (μετανάστες Γαρασαρότες από τη Λίτζασα).


Νικοπολίτες σε μικρότερους αριθμούς εγκαταστάθηκαν:

-στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης, στην Ορεστιάδα Έβρου,

-στο Θρυλόριο Ροδόπης,

-στο Δαφνώνα Ξάνθης,

-στον Άγιο Κοσμά Καβάλας, στην Αετοπλαγιά Καβάλας, στα Αμισιανά Καβάλας, στους Αντιφιλίππους Καβάλας, στην Καβάλα, στη Γραβούνα Καβάλας, στην Ελευθερούπολη Καβάλας, στη Ζαρκαδιά Καβάλας, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, στο Κρυονέρι Καβάλας, στον Παληό Καβάλας, στον Πυργίσκο Καβάλας, στο Χρυσόκαστρο Καβάλας,

-στο Βαθύσπηλο Δράμας, στη Δράμα, στο Δρυμότοπο Δράμας, στην Εξοχή Δράμας, στο Ευρύπεδο Δράμας, στην Καλλιθέα Δράμας, στον Καπνότοπο Σιδηροκάστρου, στην Καρπερή Σιδηροκάστρου, στα Κουδούνια Δράμας, στα Λευκόγεια Δράμας, στο Μακρυπλάγι Δράμας, στη Μαυρολεύκη Δράμας, στη Μικρόπολη Δράμας, στη Νέα Κρώμνη Δράμας, στην Πλατανόβρυση Δράμας, στον Προμαχώνα Σιδηροκάστρου, στο Ανθοχώρι Δράμας, στο Σεβαστειανό Δράμας, στο Σιδηρόκαστρο Δράμας, στους Σιταγρούς Δράμας, στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, στην Ανατολή Σιδηροκάστρου, στο Φωτολείβος Δράμας,

-στην Αγγίστη Σερρών, στα Άνω Πορρόϊα Σερρών, στη Βέργη Σερρών, στο Δόμιρο Σερρών, στο Λευκώνα Σερρών, στη Μαυροθάλασσα Σερρών, στη Μεσάδα Σερρών, στο Ποταμοχώρι Σερρών, στην Πρώτη Σερρών, στην Ηλιοκώμη Σερρών, στο Χείμαρο Σερρών,

-στον Ακρίτα Κιλκίς, στο Αμπελοχώρι Κιλκίς, στο Αναβρυτό Κιλκίς, στο Ελληνικό Κιλκίς, στο Ζαχαράτο Κιλκίς, στο Καλό Λιβάδι Κιλκίς, στο Κοιλάδι Κιλκίς, στην Κυανή Κιλκίς, στο Μαυρονέρι Κιλκίς, στη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς, στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς, στη Νίκαια Κιλκίς, στο Κιλκίς, στον Τέρπυλλο Κιλκίς, στο Χωρύγι Κιλκίς,

-στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Γαλήνη Λαγκαδά, στη Δρυμιά Λαγκαδά, στον Εξάλοφο Λαγκαδά, στον Ευαγγελισμό Λαγκαδά, στα Κρύα Νερά Λαγκαδά, στη Νέα Απολλωνία Λαγκαδά, στη Νέα Φιλαδέλφεια Λαγκαδά, στον Παντελεήμονα Θεσσαλονίκης, στο Ποτάμι Λαγκαδά,

-στο Αγγελοχώρι Ημαθίας, στην Αγία Μαρίνα Ημαθίας, στα Ασώματα Βέροιας, στη Βέροια, στη Γεωργιανή Βέροιας, στο Κομνήνιο Βέροιας, στη Μαρίνα Ημαθίας, στο Κυδωνοχώρι Βέροιας, στη Χαρίεσσα Ημαθίας,

-στην Κατερίνη, στο Κίτρος Πιερίας, στον Κούκο Πιερίας,

-στην Έδεσσα, στον Πρόδρομο Πέλλας, στη Ραχώνα Πέλλας, στο Ριζό Πέλλας, στο Ριζοχώρι Πέλλας, στη Σκύδρα Πέλλας,

-στη Βεγόρα Φλώρινας,

-στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, στην Αναρράχη Πτολεμαϊδας, στην Άρδασσα Πτολεμαϊδας, στην Ασβεστόπετρα Πτολεμαϊδας, στο Γεράκι Κοζάνης, στο Εμπόριο Πτολεμαϊδας, στο Καρυοχώρι Πτολεμαϊδας, στην Κιβωτό Κοζάνης, στο Κομνηνό Πτολεμαϊδας, στη Μαυροπηγή Πτολεμαϊδας, στην Ξερολίμνη Κοζάνης, στον Πολύμυλο Κοζάνης, στην Πτολεμαϊδα,

-στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, στη Διποταμιά Καστοριάς,

-στην Ελασσόνα, στη Λάρισα,

-στην Ανατολή Ιωαννίνων,

-στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας,

-στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, στον Άγιο Νικόλαο Αετού Μεσολογγίου,

-στην Κρύα Βρύση Εύβοιας,

-στη Γαστούνη Ηλείας, στη Μανωλάδα Ηλείας,

-στη Λάππα Αχαϊας,

-στο Ελληνικό Αθήνας, στην Αργυρούπολη Αθήνας, στη Νέα Σμύρνη Αθήνας, στην Καλλιθέα Αθήνας.

61 σχόλια:

 1. ΠΟΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΟΝ ΕΡΓΟΝ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αναζητώ πληροφορίες για τον Σουμουλίδη Χαράλαμπο από την Αμάσεια του Πόντου που παντρεύτηκε την Ψαροπούλου Αναστασία στα Αμισιανά Καβάλας και για τον Πειόγλου Χριστόδουλο από τα Κοτύωρα του Πόντου. Θερμά συγχαρητήρια για το έργο σας και σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε, οι Σουμουλάντ` κατοικούσαν στο Αντρεάντων και στο διπλανό Κάτω Τσινίκ. Και τα δύο χωριά βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σαμψούντας.
   Ο Χαράλαμπος Σουμουλίδης ή Μωυσόγλου και ο πατέρας του Γεώργιος, έμεναν στων Αντρεάντων.

   Για την Ψαροπούλου Αναστασία δεν έχω κάτι, αλλά υπάρχει μια σύμπτωση. Ψαρόπουλοι εγκαταστάθηκαν αρχικά στο χωριό Αμισιανά της Ξάνθης και κατάγονταν από τη Χολομάνα της Τραπεζούντας. Ίσως υπάρχει σχέση μ` αυτούς, γιατί άλλη οικογένεια με αυτό το επίθετο δεν υπάρχει στον Πόντο.

   Οι Πεϊόγλου (ή Πεγίδης) κατάγονται από το χωριό Ίνταλα (ή Γιούναλαν) στα ορεινά νότια της Πουλαντζάκης, κοντά στο παρχάρι Τσάμπασιν. Αρκετοί έμεναν και στο διπλανό χωριό Σεμέν.
   Γενικά χαρακτηρίζονται ως Ορτουλήδες, αλλά όλα τα χωριά αυτής της ορεινής περιοχής (Σεμέν, Ίνταλα, Πέγιαλαν, Αλιτζόν, Άρτα, Κιαβούρπουκιου, Αχουρλού) ανήκαν στη Μητρόπολη Κολωνίας και Νικοπόλεως.
   Αν κρίνω από το όνομα, η καταγωγή τους πρέπει να ήταν από το Πέγιαλαν (Μπέη-αλάν), γι` αυτό και ονομάστηκαν Πέγιογλου.
   Ο Κυριάκος και ο Χριστόδουλος Πέγιογλου, ήταν γιοί του Κωνσταντίνου και ήρθαν ως πρόσφυγες στο Μελισσοκομείο Καβάλας. Άλλοι συγγενείς τους εγκαταστάθηκαν στο χωριό Στάθη του Κιλκίς.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στο σχόλιο μου. Οι πληροφορίες σας που αφορούν στον μεν Χαράλαμπο Σουμουλίδη συμπίπτουν με τις δικές μου, στην οικογένεια Πειόγλου, μπορεί όντως να κατάγονταν από το Πέγιαλαν, εγώ γνωρίζω ότι ζούσαν στην Ορντού και είχαν εξοχικό στο Τσάμπασι. Οι πληροφορίες σας σχετικά με την Ψαροπούλου Αναστασία πρέπει να αφορούν άλλο πρόσωπο και αυτό πρέπει να οφείλεται στο ότι το επώνυμο αυτό είναι το πατρικό της και όχι του συζύγου της το οποίο δυστυχώς δεν γνωρίζω. Γι΄ αυτό θα σας παρακαλέσω να αναζητήσετε πληροφορίες για την οικογένεια του Ψαρόπουλου Νικόλαου και της Ευδοκίας από την Σαμψούντα (ίσως περιοχή Καντίκιοι). Σας ευχαριστώ και πάλι. Η απάντηση σας με συγκίνησε πολύ.

   Διαγραφή
  3. Δυστυχώς για τους Ψαροπουλαίους δεν μπόρεσα να βρω κάτι άλλο. Εξακολουθώ να επιμένω για την πιθανότητα συσχέτισης με την οικογένεια από τα Αμισηνά (Νέα Αμισός) της Ξάνθης, Η σύμπτωση είναι μεγάλη και δεν υπάρχει άλλη οικογένεια μ` αυτό το επίθετο από τον Πόντο, ούε με παρεμφερές (Μια οικογένεια Παλουκτσίδη, ήταν από το Μεταλλείο Περεκετλή).
   Οι Πέγιογλου μπορεί να κατοίκησαν τα τελευταία χρόνια στην Ορτού, αλλά τα συγκεκριμένα δύο αδέρφια που ήρθαν στα Αμισιανά, ήταν από το Γιούναλαν (Ίνταλα). Εκεί είχαν την οικογενειακή μερίδα τους και την πατρική περιουσία τους.

   Διαγραφή
  4. Οικογένειες με το επίθετο Ψαρόπουλος έχει όντως στην Νέα Αμισό , έχει όμως και στην Γεννησέα και στο Πετροχώρι από όπου κατάγομαι και είμαι και εγώ Ψαρόπουλος . Ο πρόπαπούς μου ήταν από Χολομάνα Τραπεζούντας κιν.
   6974660014

   Διαγραφή
 3. Μπράβο καταπληκτικό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Άλλη μια εξαιρετική ανάρτηση για τις''χαμένες΄΄μας ρίζες.Για τη Μεσσαία Σερρών ή Μαχαλάδες υπάρχουν πληροφορίες?
  Και πάλι σας ευχαριστώ για το πολύτιμο έργο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες στους Μαχαλάδες ήταν από Γκιουμούς-Μαντέν, Τσάγγερι, Τσορούμ και αρκετοί από την Πάφρα, μεταξύ των οποίων και οι Κετσετζιδαίοι.

   Διαγραφή
 5. Καλησπέρα Ονομάζομαι Πουρσαιτιδης και θα ήθελα να μάθω πληροφορίες σχετικά με το επώνυμο μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι Πουρσαϊτάντ` προέρχονται από το χωριό Καρακεβεζήτ της Νικόπολης και εγκαταστάθηκαν στο Ελαιοχώρι, στο Ορφάνι, στον Άγιο Ανδρέα και στον Πλαταμώνα (όλα χωριά του νομού Καβάλας).

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ για τους Πουρσαιταντσ παράκληση αν υπάρχει κάτι άλλο να μου πείτε

   Διαγραφή
 6. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους μικρασιάτες και ιδιαίτερα τους πόντιους. Εύχομαι η σελίδα σας να έχει την ίδια και μεγαλύτερη ανταπόκριση από όλους εμάς που δεν ξεχάσαμε. Θα ήθελα τέλος να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιες πληροφορίες για το χωριό Αρμούτελη στην περιοχή της Ορντού και τις οικογένειες που έζησαν εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το Αρμούτ-αλαν ανήκε στη Μητρόπολη Κολωνίας και Νικοπόλεως και βρισκόταν στην περιοχή Γιαϊλά-γιουζιού (μεταξύ Γουρούχ και νότιου Πουλαντζάκ). Δίπλα του ήταν κι άλλα ρωμαίικα χωριά (Σεμέν, Άρτα, Σινανλί κλπ) και κατά την προφορική παράδοση είχαν έρθει στις αρχές του 18ου αιώνα από το Κιούρτιν. Το 1921 εκτοπίστηκαν στη Μαλάτεια και όσοι επέζησαν ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, στα Κύργια Δράμας, στο Δοξάτο Δράμας, στο Μελισσοκομείο Καβάλας, στις Μουριές Κιλκίς κα.
   Στο χωριό υπήρχε εκκλησία του Ιωάννη του Προδρόμου και τετρατάξιο σχολείο.
   Οικογένειες από το Αρμούτ-αλαν: Τσολερίδη, Κελεσίδη, Αμβροσιάδη, Συμεωνίδη, Μιχαηλίδη, Καρυπίδη, Γολίδη, Λαζαρίδη, Κεχαλίδη, Πεγίδη.

   Διαγραφή
 7. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Θα ήθελα να μάθω για το χωριό Πουλαμάν και τις οικογένειες που κατάγονταν από εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτή τη στιγμή δε μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο στο νου. Προφανώς εννοείς το Πολεμώνιον (Μπολαμάν), δίπλα στη Φάτσα. Δυστυχώς δεν διαθέτουμε ιδιαίτερα στοιχεία για αυτή την περιοχή, πέρα από αυτά που μπορείς να βρεις και μόνος σου στο ίντερνετ ή σε βιβλιογραφία με ποντιακή θεματολογία.

   Διαγραφή
 8. Καλησπερα,φαινεται να εχετε πολλες πληροφοριες σχετικα με τους Πειογλου της Τραπεζουντας. Θα ηθελα να μαθω για τον Πανο Πειογλου που ηρθε με τον γιο του Ευσταθιο Πειογλου απο την Φατσα της Τραπεζουντας (θεωρειται το μερος Ορτου?δεν ξερω).. Υπηρχε και ενας γιος ακομη, ο Κωσταντινος Πειογλου που φημολογειται οτι τον σκοτωσαν οι Τουρκοι. Σας ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέγιογλου στην Τραπεζούντα δεν υπήρχαν. Όλοι οι Πέγιογλου κατάγονταν από την περιοχή Γιαϊλά-γιουζιού (λίγο ανατολικά από το παρχάρι Τσάμπασιν) και κυρίως από τα χωριά Πέγιαλαν (Μπέη-αλάν), Γιούναλαν (Ίνταλαν) και λιγότεροι από το Σεμέν και το Αρμούτ-αλάν. Αυτά τα χωριά ανήκαν εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Κολωνίας και Νικοπόλεως και βρίσκονται περίπου στο νοτιότερο σημειο που ενώνονται σήμερα οι νομοί Κερασούντας και Ορδούς (Κοτυώρων).
   Οι Πέγιογλου/Πεγίδης που ήρθαν στα Πλατανάκια Σερρών ήταν από το Σεμέν.
   Οι συγγενείς τους από τα άλλα χωριά εγκαταστάθηκαν στο χωριό Στάθη του Κιλκίς και στο Μελισσοκομείο Καβάλας. Μεταξύ αυτών και η οικογένεια που ψάχνεις. Ο Ευστάθιος πρέπει να είχε γυναίκα Παρθένα, ο Κωνσταντίνος γιό Κυριάκο, ο Παναγιώτης επίσης κόρες Όλγα, Πολυξένη, Σοφία, άλλο γιό Γεώργιο κλπ

   Διαγραφή
 9. Γνωρίζετε κάτι για το επώνυμο Μπαρδάκης? Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το όνομα αυτό εμφανίζεται σε τρεις περιπτώσεις, όλες από την Ανατολική Θράκη.
   Ο Κωνσταντίνος του Παναγιώτη και η γυναίκα του Τζοβαχαρένια (κόρη του Γεωργίου Μπατζανάκη) ήταν από το Αυδήμιο της Γάνου και εγκαταστάθηκαν στο Φιλώτα Φλώρινας.
   Ο Δημήτριος του Σταύρου ήταν από το Κάραγατς της Αδριανούπολης και εγκαταστάθηκε στη Νέα Ορεστιάδα Έβρου.
   Ο Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου ήταν από το Δεβετζίκιοϊ των Μαλγάρων και εγκαταστάθηκε στον Τρίλοφο Πιερίας.

   Διαγραφή
 10. Ο παππους του παπου μου ονομαζονταν Γεωργιος Πεσκελιδης και ηταν απο την Χαχαβλα απο πληροφοριες πιθανον να ηταν ο παπας του χωριου.Ο γιος του Αναστασιος βρεθηκε με την οικογενεια του στην Λευκη Καβαλας, υπαρχει περιπτωση να μαθουμε εαν ο Γεωργιος Πεσκελιδης ειχε αλλα παιδια και τι απεγιναν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Αναστάσιος Πεσκελίδης ή Πασχαλίδης ή Πεσκέλογλου από τη Χάχαβλα, ήταν όντως γιός του Γεωργίου και σύζυγος της Κεράσας (κόρη του Μιχαήλ Βασιλειάδη).
   Ο Γεώργιος Πεσκελίδης δεν γνωρίζουμε αν ήταν ιερέας, αλλά μάλλον ήταν γιός του παπά-Ευθυμίου Πεσκελίδη. Ο παπά-Ευθύμης είχε σίγουρα μία κόρη, την Παρθένα, η οποία παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Παυλίδη και εγκαταστάθηκαν στα Κασσιτερά Ροδόπης.
   Ο Γεώργιος πρέπει να είχε επίσης αδερφό Αναστάσιο, του οποίου η κόρη παντρεύτηκε τον Λάζαρο Χατζηγεωργίου και εγκαταστάθηκαν στην Καρπερή Σερρών.
   Πρέπει όμως να είχε και ένα γιό Ιωάννη (ο οποίος πέθανε πριν το 1925), δηλαδή αδελφό του Αναστασίου. Ο Ιωάννης είχε δύο κόρες, τη Μακρίνα (που δεν ξέρουμε τι απέγινε) και τη Σοφία που εγκαταστάθηκε στα Κομνηνά Πτολεμαΐδας.
   Δυστυχώς δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Από τα ανωτέρω στοιχεία, είναι επιβεβαιωμένα τα ονόματα, οι παντρειές και οι εγκαταστάσεις. Δεν είναι επιβεβαιωμένες οι ακριβείς συγγενικές σχέσεις, εκτός από την Παρθένα Χατζηγεωργίου που ήταν ανεψιά του Γεωργίου, του Αναστάσιου που ήταν γιός του, της Κεράσας που ήταν γυναίκα του Αναστασίου και της Παρθένας Παυλίδου που ήταν κόρη του παπά-Ευθυμίου. Όλοι πάντως ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας.
   Εάν βρεις κάποια σίγουρα στοιχεία με διασταυρώσεις που θα κάνεις, ενημέρωσε κι εμάς για να συμπληρώσουμε τις καταστάσεις μας.

   Διαγραφή
  2. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άμεση απάντησή σας.Τα ονόματα που μου δίνετε είναι όντως διασταυρωμένα. Μια μεγάλη μου επιθυμία είναι να συντάξω όσο μπορώ το γενεαλογικό μου δέντρο, και να μάθω ,αν αυτό είναι έυκολο ,τις συνθήκες διαβίωσεις των προγόνων μου στην πατρίδα.Θα με βοηθούσε πολύ αν θα μπορούσατε να μου βρείτε στοιχεία για προγενέστερους του πατρός Ευθυμίου Πεσκελίδη, ονόματα συζύγων, χρονολογίες(αν οχι γέννησης ,τουλάχιστον θανάτου)συνθήκες θανάτου.
   Επίσης θα ήθελα πληροφορίες για την οικογένεια του Λάζαρου Λαζαρίδη απο την Χάχαβλα, που βρέθηκε επίσης στην Λεύκη Καβάλας, και του Σπύρου Πιπερίδη απο το Όβατσικ,που βρέθηκε στην Καβάλα.Θα ήμουν υπόχρεη αν μου λέγατε απο που βρίσκετε όλες αυτές τις πληροφορίες, ώστε να μην σας κουράζω.
   Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   Διαγραφή
  3. Για τους Λαζάρογλου έχουμε τα εξής:
   Στη Λεύκη εγκαταστάθηκε ο Λάζαρος και ο αδερφός του Ηλίας, γιοί του Νικολάου Λαζάρογλου από τη Χάχαβλα. Επίσης στη Λεύκη εγκαταστάθηκε και μια πρώτη εξαδέλφη τους με το όνομα Ελένη, αλλά δεν ξέρουμε το επώνυμο του άνδρα της.
   Στη Λεύκη έχουμε και το Χαράλαμπο Λαζαρίδη, επίσης γιό Νικολάου Λαζάρογλου, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι αδερφός των ανωτέρω.

   Ο Σπυρίδων Πιπερίδης είχε δύο αδελφούς, τον Κωνσταντίνο και το Νικόλαο. Το σπίτι του πατέρα τους Κυριάκου Πιπερίδη, βρισκόταν στο Τσουχούρ Όβατζουχ, δηλαδή στην κάτω συνοικία του χωριού.

   Για τους Πεσκελάντες δε γνωρίζουμε άλλα στοιχεία.
   Όσα δημοσιεύουμε εδώ, είναι προϊόν πολύχρονης προσωπικής έρευνας και από συνεισφορά πληροφοριών από φίλους του μπλογκ και συμπατριώτες Νικοπολίτες. Ανάλογα με το ενδιαφέρον και την εκτίμηση στην έρευνά μας, μπορούμε να προσπαθήσουμε και περισσότερο κάποιες φορές.

   Διαγραφή
 11. Καλησπέρα,
  Ο παππούς μου ονομάζεται Βασιλειάδης Κωνσταντίνος και γεννήθηκε 1921, στη Χαλκηδόνα από τον Βασιλειάδη Θεόδωρο και την Βασιλειάδου Μαγδαληνή. Η Βασιλειάδου Μαγδαληνή γεννήθηκε περίπου το 1900, μάλλον στη Χάχαβλα του Πόντου, από τους Κουρουκούς Θωμά (ο οποίος ήταν ιερέας) και Κουρουξού Μάρθα. Ο παππούς μου, που βρίσκεται σε μεγάλη πλέον ηλικία έχει έντονη επιθυμία να βρει μια φωτογραφία της μαμάς του και απευθύνομαι σε εσάς μήπως από κάποιο πιστοποιητικό ή δελτίο ταυτότητας μπορέσετε να μας βοηθήσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο προπάππος σου Βασιλειάδης Θεόδωρος (που εγκαταστάθηκε στη Λεύκη Καβάλας), ήταν επίσης από τη Χάχαβλα και γιός του Ιγνατίου Βασίλογλου/Βασιλειάδη. Είχε έναν αδερφό τον Ιωάννη και μία αδερφή την Παρθένα, που παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Βουλγαρίδη. Ο Ιωάννης και η Παρθένα εγκαταστάθηκαν στη Βέργη Σερρών.

   Η προγιαγιά σου Μαγδαληνή, ήταν από το Χαχαβλινό σόι των Κουγρουκσάντων/Κουγρουκσόγλου.
   Ο προ-προπάππους σου ήταν ο ιερέας Θωμάς Κουγρουκσούζ και γυναίκα του η Μάρθα (κόρη του Αναστάσιου Θωμαΐδη/Θωμόγλου/Τομόγλου).
   Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε το όνομα του πατέρα του παπά-Θωμά, αλλά ξέρουμε οτι είχε τέσσερις θείους (Κουγρουκσάντες). Πρώτα ξαδέρφια του παπά-Θωμά (παιδιά των αδερφών του πατέρα του) ήταν ο Μιχαήλ του Κλήμη, ο Δημήτριος του Νικολάου, ο Ευστάθιος του Ανδρέα και η Σωτήρα του Ιωάννη.
   Γιοί του παπά-Θωμά ήταν ο Γρηγόριος, ο Χαράλαμπος και ο Γεώργιος.
   Κόρες του παπά-Θωμά ήταν:
   Παρθένα, σύζυγος του Μιχαήλ Δουρόγλου/Τουρόγλου
   Αθανασία, σύζυγος του Ιωάννη Αθανασιάδη
   Κυριακή, σύζυγος του Πολυχρόνη Τζεντεμεΐδη
   και η προγιαγιά σου Μαγδαληνή, σύζυγος του Θεόδωρου Βασίλογλου/Βασιλειάδη, με παιδιά τον παππού σου Κωνσταντίνο και την Ευρώπη.
   Εσύ μας λες οτι ο παππούς Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1921, όμως εμείς έχουμε γραμμένο οτι η μητέρα του Μαγδαληνή πέθανε το 1918.

   Όσον αφορά φωτογραφίες, δυστυχώς δεν διαθέτουμε, αφού εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν δελτία ταυτότητας, "πιστοποιητικά" και άλλα επίσημα έγγραφα με τη σημερινή μορφή.
   Απευθυνόμενοι και σε άλλους αναγνώστες, θα επαναλάβουμε οτι επίσημες κρατικές καταστάσεις από τη Νικόπολη δεν υπάρχουν. Οι δικοί μας μετά τα μέσα του 19ου αιώνα άρχισαν να χρησιμοποιούν και επώνυμα, τα οποία όμως συχνά άλλαζαν μέσα στην ίδια οικογένεια. Οι δε Τούρκοι άρχισαν να χρησιμοποιούν επίσημα επώνυμα πολύ αργότερα (στον 20ο αιώνα). Τα μόνα στοιχεία που υπήρχαν με επώνυμα, ήταν τα εκκλησιαστικά έγγραφα, δηλαδή τα έγγραφα της κοινότητας. Αυτά όμως κάηκαν στην πυρκαγιά του 1915. Έτσι οι πηγές μας είναι πολύ περιορισμένες, από όσα ανακαλύπτουμε μετά από πολύ ψάξιμο.
   Ελπίζω να γίνεται κατανοητό πόσο μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται αυτό, γιατί κάποιοι αναγνώστες μας ρωτάνε πού μπορούν να βρουν κι αυτοί τα στοιχεία που έχουμε εμείς. Απαντάμε λοιπόν για μια ακόμη φορά οτι τα στοιχεία αυτά αποτελούν προσωπική έρευνα ετών στην Ελλάδα και στην Τουρκία, με πολλούς κόπους και θυσίες, για να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την ιστορία της πατρίδας μας. Μακάρι να μπορούσαμε από τον καναπέ μας και με το κομπιούτερ να βρίσκαμε όλα αυτά τα στοιχεία. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Όλα όσα έχουμε κατορθώσει να βρούμε και πολλά ακόμα που επεξεργαζόμαστε καθημερινά, τα δημοσιεύουμε εδώ για να γίνουν κτήμα όλων των Νικοπολιτών. Ας το σκεφτούν αυτό όσοι κρατούν "ζηλόφθονα" διάφορα ιστορικά έγγραφα, κειμήλια ή ντοκουμέντα στα "μπαούλα" και δεν υπολογίζουν οτι έτσι δεν προσφέρουν τίποτα στην προσπάθεια διάσωσης όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για την πατρίδα μας.
   Τελικά είπαμε και το παράπονό μας στην απάντηση που σου δώσαμε, αλλά ελπίζουμε να έμεινες ικανοποιημένος τουλάχιστον από τις πληροφορίες για την οικογένειά σου.

   Διαγραφή
  2. Τώρα που το ξαναβλέπω, μάλλον η Μαγδαληνή πρέπει να πέθανε το 1928 και όχι το 1918. Ξεχάσαμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον παππού Κωνσταντίνο. Εάν θέλετε επικοινωνήστε μαζί μας στο mecave@otenet.gr ή στο facebook με όνομα λογαριασμού Houperin Asarcikli. Θα θέλαμε μερικές περαιτέρω πληροφορίες για τον παππού.

   Διαγραφή
 12. γείας σας θα ήθελα να μάθω για τον προπάππου μου ονομάζεται Απόστολος Μαρουφίδης και έμενε στο χρουσοκαστο επίσης και ο προπάππους μου Νικόλαος Eμενιδις μήπως έχετε για αυτά τα ονόματα κάποιες πληροφορίες από ότι ξέρω σαμσούντα και τραπεζούντα αυτά τα μέρη τριγύρω κατάγονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι πρόγονοί σου είναι Νικοπολίτες και τα δύο σόγια.
   Οι Μαρουφάντ` που ήρθαν στο Χρυσόκαστρο ήταν από το χωριό Κεϊλίκα της Νικοπόλεως και είχαν μεταναστεύσει στα τέλη του 19ου αιώνα στα χωριά Παραλή και Σούμπατακ, της περιοχής Καρασού Νικομήδειας (δηλαδή στη Βιθυνία, βόρεια του Ατά-παζαρ). Όσοι ήταν από το Σούμπατακ ήρθαν στην Αετοπλαγιά και όσοι ήταν από το Παραλή ήρθαν στο Χρυσόκαστρο.
   Οι Εμενιδαίοι ήταν όλοι από το χωριό Αλησάρ της Νικοπόλεως. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στις Κορυφές Καβάλας, εκτός από τον προπάππο σου Νικόλαο Εμενίδη του Αναστασίου, ο οποίος εγκαταστάθηκε αρχικά στην Αετοπλαγιά.
   Ξέχνα λοιπόν Τραπεζούντα, Σαμψούντα κλπ. Οι ρίζες σου βρίσκονται στην ιστορική Νικόπολη του Πόντου.

   Διαγραφή
  2. σας ευχάριστο παρα πολλή για την απάντηση σας χαίρομαι που έστω από εσάς έμαθα από που κρατάει η σκούφια μας που λέμε ναστέ καλά να συνεχίσετε έτσι μπράβο.

   Διαγραφή
  3. για σας σας σα είχα γράψει για τους μαρουφίδη είχα κάνει λάθος στο όνομα του προπάππου μου λεγόταν περικλής μαρουφίδης. και θα ήθελα να μάθω για τις προγιαγιάδες μου ρώτησα την μάνα μου η μια λέγεται αννά καζαντζίδου παντρεμένη με τον περικλή μαρουφίδη, και η κυριακή κερμανιδου παντρεμένη με τον νικόλαο εμενιδhs από που κατάγονται η γιαγιάδες

   Διαγραφή
  4. Ο Περικλής Μαρουφίδης του Νικολάου ήταν από την Κεϊλίκα και είχαν μεταναστεύσει στο Παραλή του Ατά-παζάρ. Ήσθε στο Χρυσόκαστρο μαζί με τα αδέλφια του Ιωάννη και Θωμά. Η Άννα Καζαντζίδου πρέπει να ήταν από την Κόρατζα, αφού Καζαντζιδαίοι από αυτό το χωριό εγκαταστάθηκαν επίσης στη γύρω περιοχή (Άγιο Ανδρέα, Ορφάνι, Μελισσοκομείο, Ελευθερούπολη κλπ).
   Η Κυριακή Κερμανίδου ήταν από το Αλισάρ, δηλαδή το ίδιο χωριό με τους Εμενάντ`.

   Διαγραφή
 13. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Αναστασία Αμανατίδου και θέλω πολύ να μαθω για τις ρίζες μου, κανένας από τους συγγενείς μου δεν γνωρίζει από που προερχόμαστε. Γνωρίζω ότι ο Ιωάννης Αμανατίδης είχε δυο γιους, τον Θεόδωρο και Μιχαήλ Αμανατίδη. Ο Θεόδωρος έκανε 4 γιους, τον Στυλιανό, Λάζαρο, Χαράλαμπο και Ιωάννη Αμανατίδη. Ο Λάζαρος ήταν ο παππούς μου και ήρθε σε ηλικία 12 χρονών (το 1922 μάλλον) και εγκαταστάθηκαν στις Κομνηνάδες Καστοριάς. Ακόμα περισσότερο με ενδιαφέρει η καταγωγή της γιαγιάς μου, αλλά δυστυχώς το μόνο που ξερω είναι ότι ο Κωνσταντινος Κελεσίδης και η Κυριακή (επίθετο δεν ξέρω) είχαν 4 παιδιά, τον Σάββα, Λάζαρο, Χρήστο και Αναστασία. Η Αναστασία ήταν η γιαγιά μου, ήρθε σε ηλικία 7 ετών περίπου και εγκαταστάθηκαν στο Καλοχώρι Καστοριάς.Αν μπορούσατε να με βοηθήσετε να βρω από ποιες περιοχές ήρθαν, πότε και με ποιον τρόπο θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως.
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι Αμανατιδαίοι των Κομνηνάδων ήρθαν από την Αργυρούπολη. Πιστοποιούμε κι εμείς οτι τον τον προπάππο σου τον έλεγαν Θεόδωρο και τον προ-προπάππο Ιωάννη. Ο αδερφός του Θεόδωρου , ο Μιχαήλ, πρέπει να είχε και γιό Αριστείδη ή Αριστοτέλη.
   Το άλλο σου σόι, οι Κελεσάντ`, ήρθαν στο Καλοχώρι από το χωριό Γιαννάντων της Ματσούκας. Ο αδερφός της γιαγιάς σου, ο Χρήστος του Κωνσταντίνου, εκτός από το επίθετο Κελεσίδης/Κελέσογλου, δήλωσε επίσης και το Ευσταθιάδης (πιθανόν λόγω κάποιου προγόνου Ευσταθίου). Ο άλλος αδερφός, ο Σάββας, εγκαταστάθηκε στο Μεσόβραχο Καστοριάς (ψηλά πάνω από το Καλοχώρι).
   Περισσότερες πληροφορίες δυστυχώς δεν έχουμε προς το παρόν.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την άμεση απάντηση! Να είστε καλά.

   Διαγραφή
 14. Ο προπάππους μου ονομαζόταν Δεληγιαννίδης Χρήστος. Εγκαταστάθηκε στον Πελαργό Πτολεμαϊδος. Κατα πάσα πιθανότητα ήταν απο το χωριό Γουζουχ (Γουζουχλής). Τί πληροφορίες εχουμε; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προ-προπάππος σου ήταν ο Ιωάννης Τεληγιάννογλου και προπάππος σου ο Χρήστος Δεληγιαννίδης από το χωριό Κιζίκ του Απές (της Μητροπόλεως Κολωνίας και Νικοπόλεως), ο οποίος όντως εγκαταστάθηκε στον Πελαργό.
   Το σπίτι του Χρήστου ήταν στον πάνω μαχαλά του χωριού και είχε περίπου 50 στρ. χωράφια με σιτάρι, κριθάρι, ρεβύθια και φακή, 5 στρ. λιβάδια για βοσκή, 15 στρ. δάσος για ξυλεία, δύο βόδια, δύο βουβάλια, μία αγελάδα, δύο δαμάλια, ένα γαϊδούρι, δέκα κυψέλες και πενήντα πρόβατα.

   Διαγραφή
 15. Ο ΠΡΟΠΑΠΠΟΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΘΡΙΔΗΣ ΕΚ ΚΑΡΑΚΕΖΕΒΙΤ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΠΟΝΤΟΥ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΘΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΙΣ ΚΑΡΑΚΕΖΕΒΙΤ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΠΟΝΤΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΘΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε, πάππος σου ήταν ο Δημήτριος, προπάππος σου ο Σπυρίδων και προ-προπάππος σου ο Παύλος Μυλωθρίδης.
   Ο Σπύρος πρέπει να είχε επτά γιούς (τον πάππο σου Δημήτριο, το Γεώργιο, το Βασίλειο, τον Ιωάννη, το Θωμά, τον Παύλο, τον Ηλία) και σίγουρα μία κόρη τη Δέσποινα, που παντρεύτηκε το Σταύρο Τουμανίδη από τη διπλανή Μπάλτζανα.
   Όλοι οι Μυλωθριδαίοι του Καρακεβεζήτ εγκαταστάθηκαν στη Γεωργιανή.

   Διαγραφή
  2. Όλοι οι Μυλωθράντ` του Καρακεβεζίτ εγκαταστάθηκαν στη Γεωργιανή. Αυτοί στην Ελασσόνα και στα Γιαννιτσά είναι άλλοι και κατάγονται από το χωριό Σορχούν της Έρπαας.
   Το επώνυμο Μυλωθρίδης βγαίνει από τη λέξη "μυλωθρός", η οποία στα νέα ελληνικά σημαίνει "μυλωνάς".

   Όσον αφορά τον προπάππο σου Σπύρο, το αρχικό του επίθετο ήταν Τιρμίτογλου και το άλλαξε σε Μυλωθρίδης, προφανώς λόγω της ιδιοκτησίας ενός υδρόμυλου.
   Το όνομα Τιρμίτογλου, απ` όσο ξέρω, προέρχεται από ένα άγριο μανιτάρι που υπάρχει στην περιοχή της Γαράσαρης και λέγεται tirmit mantari. Η διεθνής επιστημονική του ονομασία είναι Lactarius volemus και φυτρώνει κυρίως σε δάση με οξιές και πεύκα (στα ελληνικά Λακτάριος ο Λαχανοειδής). Οι δικοί μας στη Νικόπολη το έτρωγαν και ωμό και όταν το έκοβαν έβγαζε ένα άσπρο γαλακτώδες υγρό. Ήταν πολύ νόστιμο και είχε γεύση πικραμύγδαλου. Κάπου διάβασα οτι στην Ελλάδα υπάρχει στην περιοχή του Μπέλες και στην Πίνδο, αλλά δεν είμαι σίγουρος.

   Ο Σπύρος Τιρμίτογλου ή Μυλωθρίδης λοιπόν, είχε στο Καρακεβεζίτ ένα μονόροφο σπίτι (δώμα) με φούρνο, αχυρώνα και στάβλο, ένα αλώνι, ένα λαχανόκηπο, ένα λιβάδι, περίπου 35 στρέμματα χωράφια, 15 καρυδιές και απιδιές, περίπου 100 άκαρπα δέντρα για ξυλεία, 1 βόδι, 2 αγελάδες, 1 μοσχάρι, 1 δαμάλι και 10 μελίσσια. Αυτή την περιουσία άφησε στα παιδιά του.

   Διαγραφή
 16. Γνωρίζετε κάτι για τα επώνυμα Σαμουηλίδης και Τυριτίδης; Ευχαριστώ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και τα δύο επώνυμα τα συναντάμε σε αρκετές περιοχές του Πόντου. Αν γνωρίζετε γράψτε μας βαφτιστικά ονόματα παππούδων ή προπαππούδων και πού εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα.

   Διαγραφή
 17. Καλησπέρα σας. Ο παππούς λεγόταν Αλουτζανίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου (γραμματέας του χωριού) και η γιαγιά μου Τελιορίδου Σοφία. Έμεναν στο Ριζοχώρι Αλμωπίας. Το χωριό του παππού μου όπως έχω ψάξει λογικά ήταν η Αλούτζια(μητρόπολη Κολωνίας),εκτός αν με διορθώσετε και κάνω λάθος. ήρθε στο Γαρέφι και εγκαταστάθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Νομίζω ήταν γεννημένος το 1917 ή το 1919.Γνωρίζετε κάποια παραπάνω στοιχεία, όπως επίσης και για τη γιαγιά μου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η καταγωγή σας είναι από το χωριό Καγιά-τιπι της επαρχίας Επεσίου, της Νικοπόλεως (Μητρόπολη Κολωνίας και Νικοπόλεως).
   Προ-προπάππος σας ήταν ο Συμεών Αλουτζανίδης, ο οποίος είχε έξι παιδιά: Το Γεώργιο (προπάππος σας), τον Παύλο, τον Ιωάννη, τη Χρυσή (σύζυγο Χαράλαμπου Μουρατίδη), την Ελένη (σύζυγο Αναστάσιου Χατζηλιάδη) και τη Συμέλα-Λεμόνα (σύζυγο Ιωάννη Ιγνατίδη).
   Όσον αφορά τη γιαγιά σας Σοφία, πιστεύω πως ήταν κόρη του Βασιλείου Τελιορίδη και εγγονή του Χαράλαμπου. Οι Τελιοράντες κατάγονταν από το χωριό Κιουλίκ του Ακ-Νταγ Μαντέν και εγκαταστάθηκαν στη διπλανή Ίδα. Έτσι η Σοφία παντρεύτηκε το Χαράλαμπο Αλουτζανίδη, από τους κοντοχωριανούς Ριζοχωρίτες.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την άμεση απάντησή σας και τις πολύτιμες πληροφορίες!

   Διαγραφή
 18. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το έργο σας. Ο παππούς μου λεγόταν Μωυσίδης Λάζαρος του Θεοδώρου και εγκαταστάθηκαν στην Αναρράχη Πτολεμαϊδας, η γιαγιά μου Αμπεριάδου Αθηνά του Αναστάσιου από Πολυδένδρι (Εξάλοφος) Λαγκαδά. θα ήθελα να μου πείτε από που κατάγονταν. Ευχαριστώ προκαταβολικά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι Μωυσάντες της Αναρράχης κατάγονται από τη Μούζενα της Αργυρούπολης και κάποιοι από αυτούς είχαν προγενέστερα μεταναστεύσει στο Κετσιβάν του Καρς.
   Οι Αμπεράντες του Εξαλόφου κατάγονται από το Αγρίδι της Τραπεζούντας.

   Διαγραφή
 19. Καλησπέρα, τον παππού μου το έλεγαν Παπαδόπουλο Λάζαρο και εγκαταστάθηκαν στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να μου πείτε από που κατάγονταν. Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, γιός του Αναστάσιου, από την οικογένεια των Κεϊσάντων / Κεΐσογλου, ήταν από το χωριό Χανούτ, της περιοχής Έπασας Φάτσας.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολυ

   Διαγραφή
 20. Καλησπέρα. Κάνω μια έρευνα σχετικά με τους μαθητές του Διδασκαλείου της Φλώρινας. Ένας από τους μαθητές ήταν ο Σταύρος Αναστασίου Θωμαΐδης, μετέπειτα δάσκαλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1915 και ήρθε απο το Ντερέκιοϊ στην Κιβωτό Γρεβενών το 1923. Τη δεκαετία του 1930, ουσιαστικά μόλις τελείωσε τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, στον Προμαχώνα Σερρών. Μήπως θα μπορούσατε να επαληθεύσετε τις πληροφορίες αυτές; Ουσιαστικά ψάχνω για απογόνους, μήπως έχουν κάποια στοιχεία για τη φοιτητική του ζωή. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, είναι οτι στην Κιβωτό όντως εγκαταστάθηκε οικογένεια Θωμαΐδη από το Ντερέκιοϊ των Μουδανιών.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ

   Διαγραφή
 21. καλησπερα ονομαζομαι Πασχαλιδης απο μελισσοκομειο με γιαγια κορατσινη και παππου ....δερλετα οπως λεει στα 92 η γιαγια
  εψαξα για το δερλετας αλλα δεν βρηκα κατι σηνκεκριμενο βεβαια λενε οτι ηταν ορτουλιδες .....αν ξερετε κατι !!!
  σηνχαριτιρια για την πολλη καλη δουλεια σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η καταγωγή του παππού Πασχαλίδη είναι από το χωριό Κεστανέ-Πουνάρ της επαρχίας Καρασού, στο Ατά-παζαρ (Νικομήδεια - Βιθυνία). Στην επαρχία Καρασού υπήρχαν περίπου είκοσι χωριά Ποντίων μεταναστών, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή στα τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Η συντριπτική τους πλειοψηφία κατάγονταν από την περιοχή των Κοτυώρων, του Μεσουτιέ και της Νικόπολης. Ειδικά στο Μελισσοκομείο εγκαταστάθηκαν πολλοί από το Κεστανέ-Πουνάρ (που προέρχονταν από την περιοχή των Κοτυώρων-Ορδούς) και από το Σούμπατακ (που προέρχονταν κυρίως από την περιοχή της Νικόπολης).
   Η οικογένεια των Πασχαλάντων (ή Πεσκελάντων), μετακινήθηκε στο Κεστανέ-Πουνάρ μαζί με άλλες, προερχόμενοι από την περιοχή των Κοτυώρων. Εκεί όμως είχαν βρεθεί ως μετανάστες περίπου το 1830-1840, προερχόμενοι από την περιοχή Τορούλ της Αργυρούπολης.
   Οι ντόπιοι κάτοικοι της Νικόπολης, όλους αυτούς που μετακινήθηκαν προς τη δική τους περιοχή (και εγκαταστάθηκαν εκεί ή συνέχισαν για Γουρούχ, Κοτύωρα, Μεσουτιέ κλπ) προερχόμενοι από το Τορούλ (το μεσαιωνικό Δορύλαιον, με πρωτεύουσα την Άρδασσα), τους ονόμαζαν "Δερλέτ`". Δηλαδή ως κατοίκους του Τορούλ = Τορουλέτ` - Τερλέτ` ή Τορλέτ` και Δερλέτ` ή Δορλέτ`.

   Διαγραφή
 22. Ονομάζομαι Φωτιαδης Θεμιστοκλης και οι παππούδες μου είχαν το επώνυμο Φρονημοπουλος. Καταγομαστε από τον πατέρα μου από το χωριό Παραλη και από τη μητέρα μου (γένος Τσανακτσιδη) από το Γιασλικετσιτ του Αταπαζαρ. Έχω φλέβα γαρασαρης; tfot@teemail.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε νομίζω. Οι Φρονιμόπουλοι είχαν κοιτίδα το χωριό Τσάλουτζα, μεταξύ Νεοκαισάρειας και Φάτσας Κοτυώρων. Από εκείνη την περιοχή μετανάστευσαν πολλοί στο Ατά-παζαρ και δημιούργησαν τα ποντιακά χωριά του Καρασού, στα τέλη του 19ου αιώνα.

   Διαγραφή
  2. Που μπορώ να βρω επιπλέον πληροφορίες για τους Φρονιμοπουλαιους;

   Διαγραφή
  3. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη πηγή υπόψη μας.

   Διαγραφή
 23. Καλησπερα θα ηθελα να μου δωσετε πληροφοριες για τα ονοματα κων/νος κιρμανιδης και ουρανια κιζιριδου του γεωργιου που ηταν παντρεμενοι και το ονομα αβρααμ αβραμογλου.ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα στοιχεία που μας δίνετε είναι πολύ λίγα και δε μπορούμε να σας απαντήσουμε.

   Διαγραφή