Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Καλή Ανάσταση, Ορωμαίοι τη Γαρέσαρης!


Στην Πυλαία Έβρου…Τσαγκαλίδου Πελαγία, από το Μετζιγκέρτ του Καρς όπου μετοίκησαν από τη Γαράσαρη. Σύζυγος του Αβραάμ Τσαγκαλίδη από τη Λίτζασα 
και θυγατέρα του Ιωάννη Αμαραντίδη από τη Λίτζασα 
και της Παρθένας Πετρίδου από το Ασαρτζούχ. 
Στη φωτογραφία με το γιό της Πρόδρομο Τσαγκαλίδη.

1864-1962

Πρόσφυγας στην Πυλαία Έβρου.


Στο Σκοπό Καβάλας…Νικόλαος Ζαπίδης, από το Ασαρτζούκ Νικοπόλεως, 
γιός του Ευσταθίου.
1876-1958

Παρασκευή Ζαπίδου, σύζυγος Νικολάου.
1888-1968

Πρόσφυγες στο Σκοπό Καβάλας.

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Στην Υδραία Πέλλας…Δημήτριος Ελευθεριάδης, από το Μούρχου του Μεσουτιέ Κολωνίας, 
γιός του Γεωργίου.
1883-1980

Ελισσάβετ Ελευθεριάδου, σύζυγος του Δημητρίου.
1887-1970

Πρόσφυγες στην Υδραία Πέλλας.


Στην Ορεστιάδα Έβρου…Ανδρέας Τσακιρίδης, από τη Λίτζασα Νικοπόλεως, 
γιός του Σάββα.

Σουλτάνα Τσακιρίδου, από την Αδριανούπολη, 
σύζυγος του Ανδρέα.

Πρόσφυγες στην Ορεστιάδα Έβρου.

Στα Σεβαστιανά Πέλλας…Νικόλαος Γρηγοριάδης, από το Κούλαλη του Επές Κολωνίας, 
γιός του Θεόδωρου.
1866-1958

Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης, από το Κούλαλη του Επές Κολωνίας, 
γιός του Νικολάου.
1883-1975

Πρόσφυγες στο Πλεύρωμα Πέλλας.

Στο Ριζάρι Έδεσσας…Ιωάννης Γαβριηλίδης, από το Κεμίν Κονάκ Νικοπόλεως, γιός του Ηλία. 
Από την οικογένεια των Κορκοτάντων που μετοίκησαν 
στα τέλη του 19ου αιώνα στο Κονάκ από το Ασαρτζούκ.
1899-1989

Βασιλική Γαβριηλίδου, από το Κεμίν Κονάκ, σύζυγος του Ιωάννη.
1909-1985

Πρόσφυγες στο Ριζάρι Έδεσσας.


Στις Σάπες Ροδόπης…Ηρακλής Πετρίδης, από το Ασαρτζούκ Νικοπόλεως, 
γιός του Ηλία.
1885-1965

Δέσποινα Πετρίδου, σύζυγος του Ηλία, 
το γένος Μωραΐτη από τη Μάκρη της Πισιδίας.
1894-1972

Ιορδάνης Ξανθόπουλος, από τη Λίτζασα Νικοπόλεως, 
γαμπρός του Ηρακλή Πετρίδη.
1922-2000

Ελισσάβετ Ξανθοπούλου, σύζυγος του Ιορδάνη, 
θυγατέρα του Ηρακλή Πετρίδη.
1928-2006

Πρόσφυγες στα Κασσιτερά Ροδόπης.

Στο Ζυγό Καβάλας…Συμεών Ζαχόπουλος, από το Οβατζούκ, 
γιός του Σάββα.
1885-1975

Αθηνά Ζαχοπούλου, σύζυγος του Συμεών, 
θυγατέρα του Νικολάου Τσιπίζογλου από το Καρακεβεζήτ.
1901-1981

Πρόσφυγες στο Ζυγό Καβάλας.

Στην Άλωρο Αριδαίας…Εμμανουηλίδης Αναστάσιος, 
από το Κιογνιούκ Νικοπόλεως, γιός του Εμμανουήλ.
1881-1959

Εμμανουηλίδου Μαρία, σύζυγος του Αναστασίου.
1898-1883

Πρόσφυγες στην Άλωρο Αριδαίας.

Στις Φέρες Έβρου…Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Τσανοσίδης, 
από τη Λίτζασα Νικοπόλεως, 
γιός του Ιωάννη.
1886-1973

Πρόσφυγας στην Πυλαία Έβρου.


Στη Λεύκη Καβάλας…Ηλίας Ιωαννίδης, από το Οβατζούκ Νικοπόλεως, 
γιός του Λάζαρου.
1894-1943

Ευανθία Ιωαννίδου, σύζυγος του Ηλία.
1900-1981


Πρόσφυγες στη Λεύκη Καβάλας.


Στο Ριζό Πέλλας…Ευστάθιος Ηλιάδης ή Ηλιάογλου, 
από το Κιζίκ του Επές Κολωνίας, 
γιός του Ιωάννη.
1897-1980

Μυροφόρα Ηλιάδου, σύζυγος του Ευσταθίου
1896-1993

Πρόσφυγες στο Ριζό Πέλλας

Στον Πλαταμώνα Καβάλας…Θεμιστοκλής Πουρσαϊτίδης ή Πουρσαϊτόγλου, 
από το Καρακεβεζήτ, 
γιός του Παναγιώτη.
1899-1989

Πρόσφυγας στον Πλαταμώνα Καβάλας.

Στο Μακροχώρι Ημαθίας…Κωνσταντίνος Καραμελίδης, γιός του Παύλου, 
διδάσκαλος από την Τρουπτζή Νικοπόλεως.
1884-1941

Μαρία Καραμελίδου, σύζυγος του Κωνσταντίνου.
1886-1970

Αλέξανδρος Καραμελίδης, γιός του Κωνσταντίνου.
1913-1961

Μέλη Καραμελίδου, θυγατέρα του Κωνσταντίνου.
1925-2003

Πρόσφυγες στο Μακροχώρι Ημαθίας.


Στο Μεσόβουνο Κοζάνης…Δέσποινα Βασιλειάδου, από το Σάργερι Νικοπόλεως, 
σύζυγος Κωνσταντίνου, 
μητέρα του Ιορδάνη και του Παναγιώτη 
που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στο Μεσόβουνο.
1873-1963

Βαρβάρα Βασιλειάδου, νύφη της Δέσποινας 
και χήρα του εκτελεσθέντος Ιορδάνη Βασιλειάδη.
1910-1973

Πρόσφυγες στο Μεσόβουνο Κοζάνης.

Στο Δοξάτο Δράμας…Ιωάννης Δαβίδης, 
από το Ασαρτζούχ Νικοπόλεως, 
γιός του Ηλία.

Αναστασία Δαβίδου, 
σύζυγος του Ιωάννη.

Πρόσφυγες στο Δοξάτο Δράμας.

Στο Κωστοχώρι Ημαθίας…


Θεόδωρος Αμβρακίδης ή Αμπρικίδης 
από το Καγιατζίκ (ή Χίντζιρι) Αλούτζαρας Νικοπόλεως, 
γιός του Σπυρίδωνος.
1886 – 1971

Βασιλική Αμβρακίδου ή Αμπρικίδου 
από το Καγιατζίκ (ή Χίντζιρι) Αλούτζαρας Νικοπόλεως, 
σύζυγος του Θεοδώρου και θυγατέρα του Δαβίδ Τσαλουχίδη.
1898-1983

Πρόσφυγες στο Κωστοχώρι Ημαθίας.